KARMEL

Fragment textu řeholeTEXTY Z TRADICE

V této rubrice najdete texty především z karmelitánské tradice - minulé i současné. Mají Vám posloužit jako inspirace pro život modlitby, příp. k orientaci v těžkostech, na které každý z nás při úsilí o hlubší křesťanský duchovní život naráží. Seskupené texty významnějších autorů, příp. tématických celků si můžete otevřít v podkategoriích nazvaných jejich jmény v dolní části stránky.

... abych "Ti připravil místo" (část autografu dopisu)22. října si spolu s celou církví připomínáme svatého Jana Pavla II. (*1920, pontifikát 1978-2005). Pastýře, který s obrovským nasazením pečoval o univerzální církev. A zároveň pastýře, který s nemenším nasazením - postupně jako farář, krakovský arcibiskup i papež - osobně, konkrétně a s velkou něhou doprovázel jednotlivce.

Číst dál...

Nuže, človíčku...Anselm z Canterbury (1033/4-1109)

Nuže, človíčku, ustaň na chvíli od své práce, vzdal se trochu od myšlenek, které ti nepopřávají klidu. Odhoď nyní starosti, které tě tíží, a nech stranou své namáhavé činnosti. Uvolni se trochu pro Boha a na chvilku v něm spočiň.

Číst dál...

Dokud si ústa neosvěžíš hojivou rosou jména Ježíš, nedotýkej se slov.Václav Renč (*28.11.1911 - 30.4.1973)

28. listopadu si připomeneme 104. výročí narození Václava Renče, básníka, autora křesťanské duchovní poezie, dramatika a překladatele. Při této příležitosti vám předkládáme jednu z jeho básní.

Číst dál...

Do lásky ústit... (Jordán vlévající se do Galilijského moře)Maur de l´Enfant-Jésus (1617/8-1690)

Maur de l´Enfant-Jésus (Jean Man) se narodil pravděpodobně v roce 1617 nebo 1618 v Château-du Loir (západní Francie). Roku 1633 vstoupil na Karmel. Byl novicmistrem, radním a několikrát převorem a provinciálem. Byl předním žákem Jana od sv. Samsona a napsal různé mystické traktáty a dopisy. Zemřel v roce 1690.

Číst dál...

Chci vám říci cosi snadno srozumitelného, něco, co jste často sami prožili, pokud se nemýlím: Půst dodává modlitbě důvěru a rozohňuje ji... Modlitba vyprosí sílu k postu a půst získá milost k modlitbě. Půst posiluje modlitbu, modlitba posiluje půst a přednáší jej před Boží tvář. (Sv. Bernard)

Číst dál...

Všimněme si, že Boží dveře jsou stále otevřené, abychom mohli vstoupit prostřednictvím vnitřní modlitbyMaria-Eugen od Dítěte Ježíše (Grialou) OCD (1894-1967)

Když vstoupíme do kontaktu s Bohem (1), když je nastoleno spojení s Ním, pak probíhá skutečný rozhovor, skutečné sdílení. Bůh je oceán, Bůh je oheň, Bůh je pramen živé vody. Ano, Bůh je vše. A pokaždé, když se spojíme s Bohem, dotýkáme se tohoto oceánu, tohoto plamene, tohoto ohně. A proto z Něho čerpáme Jeho božství, proto může dojít k rozmnožení naší účasti na božském životě, tedy k rozmnožení Jeho milosti v nás.

Číst dál...

Ať je náš život stále více prozářen světlem tvé milosti... (z modlitby žehnání adventního věnce)P. Vojtěch Kodet, O.Carm.

Stojíme na prahu Adventu, snad nejkrásnějšího liturgického období, které je tak trochu popelkou z hlediska liturgického slavení. Mnozí z nás mají Advent spojený se zvláštním pocitem, s těšením. Nejen na Ježíška, ale taky na vše hezké, co bylo v našich domovech spojené s prožíváním vánoc.

Číst dál...

Jeroným od Matky Boží (Gracián)Duchovní vůdce sv. Terezie z Avily a první provinciál bosých karmelitánů se narodil ve Valladolidu dne 6. června 1545 a zemřel v Bruselu dne 21. září 1614.
Byl synem Diega Graciana de Aldore, sekretáře Karla V. a Filipa II., a Jany de Antisco, dcery polského velvyslance u španělského dvora. Studoval na jezuitské koleji v Madridu, poté pokračoval studiem filosofie a teologie na universitě v Alcalá. V roce 1569 byl vysvěcen na kněze. Dne 25. března 1572 oblékl v Pastraně hábit bosých karmelitánů a přijal jméno Jeroným od Matky Boží.

Číst dál...

Připomínáme

28 zář 2020 18:00-14:00
Krása Karmelu III
28 zář 2020 18:00-14:00
Krása Karmelu III
28 zář 2020 18:00-14:00
Krása Karmelu III
01 říj 2020 00:00
sv. Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře, panna a učitelka církve
28 zář 2020 18:00-14:00
Krása Karmelu III

Kalendář

září 2020
Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Přihlášení