KARMEL

Fragment textu řeholeTEXTY Z TRADICE

V této rubrice najdete texty především z karmelitánské tradice - minulé i současné. Mají Vám posloužit jako inspirace pro život modlitby, příp. k orientaci v těžkostech, na které každý z nás při úsilí o hlubší křesťanský duchovní život naráží. Seskupené texty významnějších autorů, příp. tématických celků si můžete otevřít v podkategoriích nazvaných jejich jmény v dolní části stránky.

... abych "Ti připravil místo" (část autografu dopisu)22. října si spolu s celou církví připomínáme svatého Jana Pavla II. (*1920, pontifikát 1978-2005). Pastýře, který s obrovským nasazením pečoval o univerzální církev. A zároveň pastýře, který s nemenším nasazením - postupně jako farář, krakovský arcibiskup i papež - osobně, konkrétně a s velkou něhou doprovázel jednotlivce.

Číst dál...

Buďte zakořeněná v Bohu. Desetkrát denně se od něho dožadujte pokoje duše, protože bez něho nelze učinit žádné rozhodnutí, které by nás neuvrhlo do katastrofy. S Bohem však budete silnější než dění kolem Vás a vyjdete odtud s ještě větší důvěrou v jeho lásku.

(kard. Charles Journet /1891-1975/, korespondence)

Pokud můžete mluvit s Pánem v modlitbě, promluvte si s Ním, chvalte Ho. Pokud nemůžete mluvit kvůli únavě, zmatku v duši, buďte připraveni Mu sloužit. Zůstaňte v klidu a udělejte gesto, které ukazuje Váš respekt. Pán Vás uvidí a Vaše přítomnost bude pro Něho příjemná. Požehná ticho, které mu obětujete a najdete pokoj a útěchu, když Vás vezme za ruku.

(Pater Pio, OFMCap /1887-1968/)

Vy jdete ruku v ruce s Ježíšem Kristem, když posloucháte jeho slova a slavíte v radosti jako v bolesti jeho lásku. Tím nesete v sobě celý svět, kde je tolik bolesti. Buďte vděčná za tyto možnosti.

(P. Vladimír Koudelka OP /1919-2003/, korespondence, dopis z 12. května 1998)

Překročit práh víry předpokládá necítit se zahanbeně za to, že máme srdce dítěte, které stále věří v nemožné, a proto může žít v naději. Jen to dává smysl, jen to je schopné měnit dějiny. Znamená to prosit bez ustání, modlit se bez umdlení a uctívat Ježíše v adoraci, aby se náš pohled proměnil.

(kard. Jorge Mario Bergoglio SJ, úryvek z pastýřského listu o svátku sv. Terezie z Lisieux, 1. října 2012)

První křesťané měli hrůzu z toho umístit Krista na kříž, neboť na vlastní oči viděli ta ubohá těla v celé své nahotě, upoutaná na hrubě otesaný kůl, nad nímž čněla příčná kláda ve tvaru T, ruce přibité k tomuto nástroji umučení, nohy rovněž připevněné hřeby… Viděli těla hroutící se pod vlastní vahou, klátící se hlavy, psy přilákané pachem krve, ožírající jim nohy, supy kroužící nad tímto polem krve a odsouzence vysíleného mučením, spalovaného žízní, přivolávajícího smrt křikem beze slov. To byl trest otroků a lupičů. To byl trest, který vytrpěl Ježíš.

(Marie-Joseph Lagrange OP /1855-1938/, L´Évangile de Jésus-Christ, Paříž 1928)

Ne, nedělejte nic, co překračuje meze Vaší odolnosti: dostala byste se do depresí. Vykonávejte dobře a v klidu prosté a drobné věci, které jsou úměrné Vašim slabým silám. V takových věcech se totiž skrývá láska.

(kard. Charles Journet /1891-1975/, korespondence)

Všechno bude dobré. To, že náš dobrý Pán miluje něžnou láskou všechny, kteří budou spaseni, a něžně a kdykoliv potřebují je utěšuje, znamená toto: Je pravdou, že hřích je příčinou veškeré této bolesti, ale všechno se napraví a každá záležitost se srovná. Tato slova mi byla zjevena s největší něhou, aniž by mě nebo kohokoliv, kdo bude spasen, kárala.

(Juliana z Norwiche /1342-1416/, DT 27)

Získat vše modlitbou, ztišit se, setrvávat v tichosti, přečkávat, přečkat sebe samu. Pán Bůh ukazuje cestu v tichosti, usebranosti a modlitbě.
O věrnost a trpělivost,
o věrnost a důvěru,
o věrnost tehdy, když je těžko,
o důvěru tehdy, když je tma,
prosím tiše, beze chvatu.

(Wanda Półtawská /* 1921/, deníkový zápis z 13. 8. 1963)

Otče na nebesích
jak bych ti byl vděčný
kdybych se této věci zbavil.
Ale musím-li to nést až do svého konce
jsem připraven.

Není to žádný krásný kříž
ale kříž tvého Syna byl také tvrdý.

I to chci snášet
že nemohu přesně rozlišit
co je nemoc a co hřích.

Jen o to tě prosím:
Pomoz mi
abych tento hřích překonal.

Chci trpělivě nést svůj kříž.

 

(P. Benedikt Holota OFM /* 1922/, zápisky z rozhovorů s P. J. E. Urbanem OFM)

Odevzdala jsem se Marii jako Matce a žádala ji, aby vyprosila pokoj mému duchu, mučenému temnotami víry. Napadlo mě, že jednoho dne se budu na tyto hořkosti dívat s velkou radostí, budu-li je snášet z lásky k té, kterou obdivuji a miluji jako svou drahou Matku. A už teď mi naděje na tuto radost osušovala slzy. Tato myšlenka mě naplňovala láskou. Tato láska mi utrpení činila sladkým.

(Marie Terezie Scrilli /1825-1889/)

Připomínáme

Kalendář

září 2021
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Přihlášení