KARMEL

Fragment textu řeholeTEXTY Z TRADICE

V této rubrice najdete texty především z karmelitánské tradice - minulé i současné. Mají Vám posloužit jako inspirace pro život modlitby, příp. k orientaci v těžkostech, na které každý z nás při úsilí o hlubší křesťanský duchovní život naráží. Seskupené texty významnějších autorů, příp. tématických celků si můžete otevřít v podkategoriích nazvaných jejich jmény v dolní části stránky.

Láska – to jest Duch Svatý ve vás – je vaše pravé já. Láska je, odkud pocházíte, a láska je, kam jdete. Není to nic, co byste si mohli koupit. Není to nic, čeho byste mohli dosáhnout. Je to Boží přítomnost ve vás, zvaná Duch svatý – neboli nestvořená milost, jak říkají někteří teologové.
Nedokážeš ji vyrobit, milý čtenáři, žádným správným chováním. Nemůžeš Boha přimět, aby tě miloval o jediný vlásek víc, než už tě právě teď miluje.
Nemůžeš.

Číst dál...

Ty jsi, můj Pane Ježíši, ve svaté Eucharistii. Jsi tady, metr ode mne, v tomto svatostánku… Jak jsi blízko, můj Bože, můj Spasiteli, můj Ježíši, můj Bratře!
Můj Bože, rač mi dát ustavičné vědomí tvé přítomnosti (…), a zároveň tu plachou lásku, již pociťujeme v přítomnosti toho, koho vroucně milujeme, a která způsobuje, že stojíme před ním a nemůžeme od něj odtrhnout oči.

(Charles de Foucauld /1858-1916/, La Dernière Place)

Jak niterně se můžeme setkat s jeho něhou, jež ho má k tomu, aby se nám daroval v Eucharistii! Pokaždé je to cosi jako objetí, v němž si nás tiskne ke svému ukřižovanému a současně oslavenému srdci.

(kard. Charles Journet /1891-1975/, korespondence)

Pierre Teilhard de Chardin SJ /1881-1955/ byl vrstevníkem několika – velmi různorodých – karmelských svatých: sv. Tita /*1881/, sv. Alžběty od Trojice /*1880/, sv. Jiřího Precy /*1880/, bl. Marie Sagrario /*1881/ či bl. Marie Curcio /*1877/. Roku 1899 vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova a pouhé tři roky po kněžském svěcení se ocitl v zákopech 1. světové války. Jako kněz nemohl bojovat, celé čtyři válečné roky však strávil na frontě jako nosič raněných; jeho dva rodní bratři v této válce padli. Péčí České společnosti Teilharda de Chardin vyšly jeho dopisy z let 1914-1919, z nichž nabízíme následující ukázku:

Číst dál...

Prostá duše, která každý den ráno obětuje „všechny své modlitby, práci, radost i trápení“ nadcházejícího dne a pak bez reptání přijímá a s láskou reaguje na všechny situace toho dne jako na seslané od Boha, proniká téměř s dětskou vírou do hloubky pravdy o Boží vůli. Předvídat, jaká bude Boží vůle, rozumovat o tom, co jí určitě musí být, je lidská bláhovost a zároveň nejzchytralejší pokušení. Holá, prostá pravda zní, že jeho vůlí je to, co nám každý den sesílá, ať už jsou to okolnosti, místa, lidi nebo problémy. Jde o to, naučit se ji chápat, a to nikoli jen teoreticky či ve vzácných okamžicích osvícení skrze Boží milost, ale den co den.

(Walter J. Ciszek SJ /1904-1984/, vzpomínky na pracovní tábor v Rusku, On mne vede, 3. kapitola)

Osvobození koncentračního tábora v Dachau, jehož se nedožil ani Hilarius ani Titus, se dočkali dva naši pozdější biskupové a kardinálové – Josef Beran a Štěpán Trochta.

Okupanti – tehdy i dnes – si dávají záležet na likvidaci elit decimovaného národa, ať už jde o politiky, kněze, novináře či profesory. Scénář bývá velmi podobný. Po zatčení a uvěznění následuje trest smrti, nebo přeložení do „filtračního“ tábora a zavlečení do vězeňského lágru na území agresora. Zatímco za německé okupace se dařilo osudy zatčených v mnoha případech průběžně sledovat nebo alespoň zpětně dohledat a němečtí nacisté v Dachau umožňovali vězňům si se svými blízkými dopisovat, o statisících Ukrajinců zavlečených do odlehlých částí Ruské federace nejsou zatím žádné zprávy…

Číst dál...

Vtělení? Ano, pro člověka, „propter nostram salutem“, ale ze všeho nejdřív pro slávu Otce. Ježíš jakožto velekněz celého lidstva by přišel na svět, i kdyby k pádu prvních lidí nedošlo. On je to, kdo vpravdě uctívá Otce, to On zastupuje před Boží Vznešeností celé stvoření.
A Eucharistie? Toto tajemství je zde nejen kvůli hříchu, jako svátost vykoupení, ale také kvůli Otci. Ježíš v Eucharistii: tak pokračuje Vtělení, tak pokračuje ona dokonalá modlitba, v níž oslavoval Otce za nocí, dokud ještě pobýval na naší zemi.

(Carlo Carretto /1910-1988/, deníkový zápis z 8. února 1955)

Ano, Kristus je v nás. Není mimo nás, tam, kde myslíme, že jej nalezneme … v mlčení, v modlitbě. Při nejživější činnosti je v nás, nebo lépe řečeno nežijeme my, ale on je v nás. Nehledejte tedy Krista mimo sebe jako něco, co musíte následovat, nutit k příchodu, ani ho nehledejte mimo svůj činný život – vždyť pro Vás je zde, v přítomném okamžiku. Nejste to Vy, kdo je plně zaměstnán od rána do večera – je to Kristus. Váš Kristus, který Vám náleží, tak jak je ve Vás. Váš Kristus je Kristus činnosti; pro Vás je právě v činnosti.

(P. Albert Peyriguere /1883-1959/, dopis řádové sestře – učitelce, 12. prosince 1931)

Ratzinger fotka knihyTento den, 6. červen, nám připomíná bitvu za Evropu a za její svobodu. Tehdy před šedesáti lety šlo o osvobození Evropy a světa od nelidské diktatury, která pohrdala člověkem. Lidská osoba byla pošlapávána a zneužívána jako nástroj šílenou mocí, která chtěla vytvořit nový svět. Mluvilo se o Bohu, ale byl používán jako nálepka, která byla nástrojem vůle k absolutní moci.

Číst dál...

Ať jsme sebechudší, musíme se bez jakékoli postranní myšlenky vrhnout do svatodušního ohně, jenž sežehne vše, co má být sežehnuto, a v nás promění a prozáří ony požehnané věci, které do nás Bůh vložil v den našeho křtu a vkládá je do nás při každém setkání, kdy ho do svých srdcí při mši přijímáme.

(kard. Charles Journet /1891-1975/, korespondence)

Horký den. Prázdný žaludek. Krásné kupovité mraky plují nad lesy a všechno je tiché.
Mše je tím nejpodivuhodnějším, co kdy vstoupilo do mého života. Když stojím u oltáře, cítím, že jsem skutečně tou osobou, jakou mě Bůh opravdu chtěl mít. Největším darem, který každý může dostat, je mít podíl na tom nekonečném činu, jímž se Boží láska vylévá na všechny lidi.

(Thomas Merton, deníkový zápis z vigilie Letnic, 4. června 1949)

Kalendář

červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Přihlášení