KARMEL

br. Vavřinec od Vzkříšení, OCDVavřinec od Vzkříšení (1614-1691)

Co dělám nebo jak trpím, nehraje žádnou roli, pokud přebývám v lásce, spojen s vůlí Boží – to je celý můj úkol. Jsem v rukou Božích a On má se mnou dobré úmysly. Proto si nečiním starosti s tím, co by mi kdo mohl udělat. Nebudu-li moci sloužit Bohu zde, najdu místo kdekoli jinde, kde Mu budu moci sloužit.

Praktikování života v Boží přítomnosti je nejkratší a nejsnadnější cestou, jak dosáhnout křesťanské dokonalosti. Je formou a životem ctnosti, je mocnou ochranou před hříchem. Takový způsob života se stane snadným, máme-li dost odvahy a dobré vůle.

Číst dál...

Vavřinec od Vzkříšení (1614-1691)

Proto bych chtěl tento stav spojit s obrazem – mohu-li užít tohoto pojmu – „Boží prsy", a sice pro nevýslovné sladkosti, které zde zakouším.

Číst dál...

Je uprostřed nás, nehledejme ho jinde...Vavřinec od Vzkříšení (1614-1691)

Má dobrá Matko! (1)

Bůh dobře ví, co potřebujeme, a vše, co koná, děje se k našemu dobru. Kdybychom věděli, jak nás miluje, vždy bychom byli ochotni přijmout z Jeho ruky jak to, co je dobré, tak také to, co je hořké; a i nejnepříjemnější a nejtvrdší věci by nám byly milé a příjemné.

Číst dál...

Doufám, že ho brzy uvidím!Vavřinec od Vzkříšení (1614-1691)

Má nejmilejší Matko! (1)

Děkuji Pánu, že Vám dopřál úlevy, jak jste si přála. Já byl několikrát blízko smrti, ačkoli jsem nikdy nebyl tak radostný. Ani o úlevu jsem neprosil, nýbrž o sílu trpět statečně, pokorně a s láskou. Odvahu, má nejmilejší Matko! Ach, jak je krásné trpět ve spojení s Bohem! Ať už je utrpení jakkoli veliké, přijměte ho z lásky: trpět a být s Ním je jako být v ráji.

Číst dál...

Budu Vám pomáhat svými modlitbami, jakkoli jsou ubohé...Vavřinec od Vzkříšení (1614-1691)

Má dobrá Matko! (1)

Vidět Vás tak dlouho trpět mi působí bolest. To, co trochu zmírňuje můj soucit s Vašimi bolestmi, je přesvědčení, že dokazují lásku, již Vám Bůh daruje; pohlížejte na ně z této perspektivy, budete je pak lépe snášet.

Číst dál...

Nejmenší vzpomínka na Něj je Mu vždy velmi příjemná...Vavřinec od Vzkříšení (1614-1691)

Milostivá paní! (1)

Velmi Vás lituji. Kdybyste mohla přenechat starosti o Vaše záležitosti panu a paní N. a nemusela zabývat ničím jiným než modlitbou k našemu Bohu, bylo by vyhráno! On od nás nepožaduje mnoho: (jen) abychom na Něj tu a tam krátce pomysleli, krátce se Mu poklonili, občas Ho poprosili o jeho milost, abychom Mu obětovali své námahy, ...

Číst dál...

Mysleme na něj bez přestání... vložme v něj všechnu svou důvěru!Vavřinec od Vzkříšení (1614-1691)

Spolu s těmito řádky Vám posílám odpověď na dopis, který jsem dostal od naší dobré sestry N... (1); buďte tak laskavá a předejte jí mé psaní. Zdá se mi, že má veskrze dobrou vůli, ale že chce být – pokud jde o duchovní růst – rychlejší než milost: člověk se nestane svatým naráz!

Číst dál...

Připomínáme

Kalendář

červenec 2020
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení