KARMEL

Vznik:

Již od 13. století se ke karmelitánům různým způsobem připojovali i neřeholníci:

 • conversi (skládali tři sliby),
 • oblati (skládali aspoň jeden ze slibů),
 • členové bratrstev.

Všichni nosili na znamení přináležitosti ke Karmelu bílý plášť, a byli proto nazýváni "mantellati".

Šlo-li o ženy, žily v soukromí, spojily-li se ve společenství, nebyl to ještě klášter v plném smyslu slova; karmelské sestry jako společenství řeholnic schválila autorita církve poprvé v polovině 15. století.

 

II. vatikánský koncil

Vývoj po II. vatikánském koncilu přinesl velikou proměnu:

 • v řadě zemí se terciáři rozhodli pro změnu názvu společenství, např. "Karmelitánské společenství", "Karmel ve světě" (ne už "třetí řád"), to má vyjádřit, že nejde o napodobování klášterního života uprostřed prostředí světa,
 • tato společenství připouštějí, že jednotlivé členy nemusí spojovat nějaký nápadně jednotný životní styl, protože žijí své povolání v různém postavení a okolnostech,
 • většinou nekonají společný apoštolát, ten není cílem společenství,
 • společným a charakteristickým prvkem všech členů je orientace na spiritualitu Karmelu, projevující se pak v jejich základních postojích k Bohu, lidem, stvoření,
 • také společenství je přitom důležité: pomáhá k ryzosti v hledání, chrání před přílišným subjektivismem, učí úctě, toleranci, dialogu ...
 • měsíčně se členové těchto společenství scházejí k modlitbě, sdílení, poznávání karmelské spirituality, ale za své nejvlastnější "společenství" považují ty, mezi nimiž žijí: svou rodinu, spolupracovníky, přátele, spolufarníky,
 • "duchovní povinnosti" (nějaké konkrétní modlitby a zbožné skutky) nejsou předepsány - každý má volit z pokladu tradice církve to (a v takovém rozsahu), co jemu osobně pomáhá žít víru jako hluboké přátelství s Bohem,
 • členem může být laik nebo diecézní kněz; potřebná je lidská zralost, psychické zdraví a vyhlídka, že se dotyčný bude moci účastnit života společenství,
 • přijetí předchází několikaletá doba přípravy, po níž lze složit nejprve časný a pak věčný příslib.

Připomínáme

29 led 2022;
00:00
bl. Archanděla Girlani, panna
01 úno 2022;
00:00
bl. Kandelaria od sv. Josefa, panna
05 úno 2022;
09:00 - 13:30
Setkání terciářů Praha - Liboc
07 úno 2022;
16:30 - 19:00
Setkání terciářů Klatovy
14 úno 2022;
17:30 - 19:30
Setkání terciářů Brno

Kalendář

leden 2022
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Přihlášení