KARMEL

Vznik:

Již od 13. století se ke karmelitánům různým způsobem připojovali i neřeholníci:

 • conversi (skládali tři sliby),
 • oblati (skládali aspoň jeden ze slibů),
 • členové bratrstev.

Všichni nosili na znamení přináležitosti ke Karmelu bílý plášť, a byli proto nazýváni „mantellati“.

Šlo-li o ženy, žily v soukromí, spojily-li se ve společenství, nebyl to ještě klášter v plném smyslu slova; karmelské sestry jako společenství řeholnic schválila autorita církve poprvé v polovině 15. století.

 

II. vatikánský koncil

Vývoj po II. vatikánském koncilu přinesl velikou proměnu:

 • v řadě zemí se terciáři rozhodli pro změnu názvu společenství, např. „Karmelitánské společenství“, „Karmel ve světě“ (ne už „třetí řád“), to má vyjádřit, že nejde o napodobování klášterního života uprostřed prostředí světa,
 • tato společenství připouštějí, že jednotlivé členy nemusí spojovat nějaký nápadně jednotný životní styl, protože žijí své povolání v různém postavení a okolnostech,
 • většinou nekonají společný apoštolát, ten není cílem společenství,
 • společným a charakteristickým prvkem všech členů je orientace na spiritualitu Karmelu, projevující se pak v jejich základních postojích k Bohu, lidem, stvoření,
 • také společenství je přitom důležité: pomáhá k ryzosti v hledání, chrání před přílišným subjektivismem, učí úctě, toleranci, dialogu …
 • měsíčně se členové těchto společenství scházejí k modlitbě, sdílení, poznávání karmelské spirituality, ale za své nejvlastnější „společenství“ považují ty, mezi nimiž žijí: svou rodinu, spolupracovníky, přátele, spolufarníky,
 • „duchovní povinnosti“ (nějaké konkrétní modlitby a zbožné skutky) nejsou předepsány – každý má volit z pokladu tradice církve to (a v takovém rozsahu), co jemu osobně pomáhá žít víru jako hluboké přátelství s Bohem,
 • členem může být laik nebo diecézní kněz; potřebná je lidská zralost, psychické zdraví a vyhlídka, že se dotyčný bude moci účastnit života společenství,
 • přijetí předchází několikaletá doba přípravy, po níž lze složit nejprve časný a pak věčný příslib.

Připomínáme

07 říj 2023;
09:00 - 13:30
Setkání terciářů Praha - Liboc
09 říj 2023;
17:30 - 19:30
Setkání terciářů Brno
14 říj 2023;
08:00 - 12:00
Setkání terciářů Olomouc-Hejčín
15 říj 2023;
00:00
sv. Terezie od Ježíše, panna a učitelka církve
21 říj 2023;
15:00 - 19:00
Setkání terciářů Frýdlant n. Ostravicí

Kalendář

říjen 2023
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Přihlášení