KARMEL

Fragment textu řeholeTEXTY Z TRADICE

V této rubrice najdete texty především z karmelitánské tradice - minulé i současné. Mají Vám posloužit jako inspirace pro život modlitby, příp. k orientaci v těžkostech, na které každý z nás při úsilí o hlubší křesťanský duchovní život naráží. Seskupené texty významnějších autorů, příp. tématických celků si můžete otevřít v podkategoriích nazvaných jejich jmény v dolní části stránky.

Kéž je vám Naše Paní matkou a kéž vám pomáhá stát s velkou láskou pod Křížem. Modlím se, aby vás nikdy nic nenaplnilo bolestí a zármutkem do takové míry, že by vám to dalo zapomenout na radost ze Vzkříšeného Krista.

(matka Tereza, korespondence, 25. února 1994)

Boží úmysly a záměry jsou nevyzpytatelné. Často na lidi, které milujeme, dopadají těžké rány – a přece nejsou Bohu méně milí. On sám ví, proč a kam tyto duše po těch drsných cestách vede. Zná tedy i cíl Vaší cesty, která je také obtížná. A proto zavřete oči, vložte ruku do jeho ruky a jděte za ním. I v bolesti důvěřujte a vytrvale milujte.

(P. Albert Peyriguere /1883-1959/, korespondence, dopis z 4. listopadu 1949)

Blahoslavený Clemens August kardinál von Galen /1878-1946/ patřil k nejvýraznějším odpůrcům Hitlerova režimu. V lednu 1933 byl Adolf Hitler jmenován říšským kancléřem, v říjnu se Clemens stal biskupem v Münsteru a za své heslo si příznačně zvolil slova „Nec laudibus nec timore“ – tedy „ani chválou ani strachem“ se nenechám zviklat, odloučit od Boha. Roku 2005 jej papež Benedikt XVI. prohlásil za blahoslaveného, jeho památku si připomínáme v den jeho smrti, 22. března.

Číst dál...

Ruská vojenská mašinerie je tradičně odkázaná na zásobování po železnici. Jenže v případě současné invaze na Ukrajinu se jí klíčové železniční uzly nedaří ovládnout, což způsobuje okupantům problémy v logistice a brzdí jejich postup do vnitrozemí.
Na projektování jedné z prvních ukrajinských tratí Kursk-Kyjev-Oděsa se podílel Josef Kalinowski, pozdější bosý karmelitán, svatý Rafael od sv. Josefa.

Číst dál...

Mým potěšením je, že Bůh je Bohem.
Mým uspokojením je, že Bůh je Bohem.
Mým zalíbením je, že Bůh je Bohem.
Mým plesáním je, že Bůh je Bohem.
Mou láskou je, že Bůh je Bohem.
Mým bohatstvím je, že Bůh je Bohem.
Mým štěstím je, že Bůh je Bohem.
Mým nasycením je, že Bůh je Bohem.
Mou radostí je, že Bůh je Bohem.
Co tedy bude, když je všechno mé…?

(ct. Matka Elekta /1605-1663/, lístek nalezený v její knize)

První světová válka v blahoslaveném Karlovi de Foucauld (1858-1916) otevřela bolestné vzpomínky na dětství. Jako malý chlapec přišel o oba rodiče a jeho výchovy se ujal dědeček ze Štrasburku. Za prusko-francouzské války (1870-71) byl francouzský Štrasburk obsazen pruskou armádou (po válce připadl Němcům), dvanáctiletý Karel musel z města uprchnout.

Číst dál...

Dne 18. června 1859 vstoupila piemontská vojska do Montevarchi. První vojáci, kteří přišli, si v klášteře zřídili kuchyni. Starosta to věděl, ale byl bojácný a zbabělý, myslel, že je lépe se přizpůsobit a nechat věci, aby šly svým směrem, a aby byli vojáci spokojení. Choval se úplně stejně jako Pilát …
Moje bolest u srdce se ještě zvětšila a nedokážu vyjádřit, jaké to pro mě bylo soužení, když jsem si představila, že máme v klášteře ozbrojené jednotky. Svěřila jsem se do Pánových rukou a tam jsem se už nebála.

Číst dál...

Pane, ty jsi po všechen čas nemocný láskou ke mně,
to jsi dokázal sám na sobě:
Vepsal jsi mě
do knihy božství,
namaloval jsi mě do svého čistého lidství,
vryl jsi mě do svaté rány svého srdce,
abys na mě nikdy nezapomněl,
a do svých rukou,
abys mi rozděloval svou milost,
a do svých nohou,
aby ses ode mne nikdy nevzdálil.

(Mechtilda z Magdeburku /1207-1282/)

Kalendář

červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Přihlášení