KARMEL

Přednášky:

2015

  • P. Vojtěch Kodet, O.Carm: "Ars Celebrandi" - přednáška pro kněze na kněžské pouti v Kostelním Vydří 16.7.2015.
  • P. Jeroným J. Ertelt, O.Carm.: Eucharistický život - přednáška na Celostátním setkání karmelitánských terciářů v Kostelním Vydří 13.6.2015
  • P. Norbert J. Žuška, O.Carm.: Terezie z Avily - učitelka vnitřní modlitby - přednáška na Celostátním setkání karmelitánských terciářů v Kostelním Vydří 13.6.2015

2014

  • Patrik Daniška: "Co je to manželství" - přednáška pro kněze na kněžské pouti v Kostelním Vydří 16.7.2014 - více o přednášejícím také ZDE -->
  • P. Vojtěch Kodet, O.Carm.: "Krize otcovství" - přednáška pro muže na Pouti mužů v Kostelním Vydří 6.7.2014
  • P. Vojtěch Kodet, O.Carm.: "Jak prožívat exericie" - přednáška na Celostátním setkání karmelitánských terciářů v Kostelním Vydří 28.6.2014
  • P. Gorazd P. Cetkovský, O.Carm.: "Ve znamení škapulíře" - přednáška na Celostátním setkání karmelitánských terciářů v Kostelním Vydří 28.6.2014

2013

Kázání:

2015

2014

2013

  • Velká pouť - P. Gorazd P. Cetkovský, O.Carm. - 19.7.2013
  • Velká pouť - P. Norbert J. Žuška, O.Carm. -- 19.7.2013

Připomínáme

01 kvě 2017 16:30-19:00
Setkání terciářů Klatovy
06 kvě 2017 00:00
sv. Angelus ze Sicílie, mučedník
06 kvě 2017 09:00-13:30
Setkání terciářů Praha - Liboc
08 kvě 2017 00:00
bl. Alois Rabata, kněz
10 kvě 2017 00:00
sv. Jiří Preca, kněz

Přihlášení