KARMEL

Přednášky:

2023

2022

2020

2018

2017

 • P. Václav Brož, O.Carm: „Fatima stále aktuální“  – přednáška na Celostátním setkání karmelitánských terciářů v Kostelním Vydří 24. 6. 2017
 • P. Vojtěch Kodet, O.Carm.: „Neposkvrněné Srdce zvítězí“ – přednáška na Celostátním setkání karmelitánských terciářů v Kostelním Vydří 24. 6. 2017

2015

 • P. Vojtěch Kodet, O.Carm: „Ars Celebrandi“ – přednáška pro kněze na kněžské pouti v Kostelním Vydří 16. 7. 2015
 • P. Jeroným J. Ertelt, O.Carm.: Eucharistický život – přednáška na Celostátním setkání karmelitánských terciářů v Kostelním Vydří 13. 6. 2015
 • P. Norbert J. Žuška, O.Carm.: Terezie z Avily – učitelka vnitřní modlitby – přednáška na Celostátním setkání karmelitánských terciářů v Kostelním Vydří 13. 6. 2015

2014

 • Patrik Daniška: „Co je to manželství“ – přednáška pro kněze na kněžské pouti v Kostelním Vydří 16. 7. 2014 – více o přednášejícím také ZDE -->
 • P. Vojtěch Kodet, O.Carm.: „Krize otcovství“ – přednáška pro muže na Pouti mužů v Kostelním Vydří 6. 7. 2014
 • P. Vojtěch Kodet, O.Carm.: „Jak prožívat exericie“ – přednáška na Celostátním setkání karmelitánských terciářů v Kostelním Vydří 28. 6. 2014
 • P. Gorazd P. Cetkovský, O.Carm.: „Ve znamení škapulíře“ – přednáška na Celostátním setkání karmelitánských terciářů v Kostelním Vydří 28. 6. 2014

2013

Kázání:

2015

2014

2013

 • Velká pouť – P. Gorazd P. Cetkovský, O.Carm. – 19. 7. 2013
 • Velká pouť – P. Norbert J. Žuška, O.Carm. – 19. 7. 2013

Přihlášení