KARMEL

Fragment textu řeholeTEXTY Z TRADICE

V této rubrice najdete texty především z karmelitánské tradice - minulé i současné. Mají Vám posloužit jako inspirace pro život modlitby, příp. k orientaci v těžkostech, na které každý z nás při úsilí o hlubší křesťanský duchovní život naráží. Seskupené texty významnějších autorů, příp. tématických celků si můžete otevřít v podkategoriích nazvaných jejich jmény v dolní části stránky.

Mé obavy toho rána byly jen neurčité, i když pocit vnitřní nepřipravenosti byl velmi reálný. Brzy však nabyly zcela konkrétní podoby. Krátce po příchodu Rudé armády začalo zatýkání, konfiskace majetku, nekonečné výslechy, hrozby a výhružky. Komunisté se snažili zmocnit každého, kdo podle nich mohl ohrozit je samotné nebo nový režim.

Číst dál...

Milý bratře!
Na prahu posvátné předvelikonoční doby vám zase jednou posílám srdečné bratrské pozdravení. Válka stahuje svůj osudný kruh kolem nás stále úžeji, proto se stále úžeji musíme sklánět pod ochranné všemohoucí ruce Otcovy a očekávat veškeré dobro pouze od něho. … Nikdy jsem tolik nevnímal krásu tohoto života, drsnou krásu spočívající v tom, že skrze vnější temnotu zahlíží člověk do pravého světa Ducha plného světla, do skutečného světa Božího, a může proto klidně kráčet dál až k Pánově hoře… Modleme se za sebe navzájem, aby nás všechny tyto zkoušky obohatily o pravá duchovní dobra.

(Adolf Kajpr SJ /1902-1959/, dopis spolubratru; Dachau, 28. ledna 1945)

Je možné, aby člověk začal milovat své nepřátele (Lk 6,27)? Kdyby to záviselo jen na nás, bylo by to nemožné. Pamatujme však, že když Pán o něco žádá, chce to dát. Nikdy nás Pán nežádá o něco, co by vám nedal už dříve. Když mi říká, abych miloval své nepřátele, chce mi k tomu dát schopnost. Bez této schopnosti bychom toho nebyli schopni, ale on vám říká: "Milujte svého nepřítele" a dává vám schopnost milovat. Svatý Augustin se modlil takto, poslechněte si, jaká je to krásná modlitba: Pane, "dej mi, co žádáš, a žádej, co chceš" (Vyznání, X, 29.40), "dej mi, co žádáš, a žádej, co chceš", ale to proto, že jsi mi to dal jako první. Co bychom měli žádat? Co nám Bůh rád dává? Sílu milovat, která není věcí, ale je to Duch svatý. Moc milovat je Duch svatý a s Ježíšovým Duchem můžeme na zlo odpovídat dobrem, můžeme milovat ty, kdo nám ubližují. To křesťané dělají. Jak smutné je, když lidé a národy, kteří se hrdě hlásí ke křesťanství, považují druhé za nepřátele a pomýšlejí na vzájemnou válku! Je to velmi smutné!

(z rozjímání papeže Františka při modlitbě Anděl Páně o sedmé neděli v mezidobí)

Když pochopíme, kolika věcí se nám nedostává, a když se místo toho, aby nás to odradilo, staneme žebráky, kteří mají stále větší důvěru v lásku Boží, když úpěnlivě prosíme, aby jeho království přišlo tak, jak chce on, pak je to znamením, že v sobě máme pravdu života a že ta pravda v nás roste.

(kard. Charles Journet /1891-1975/, korespondence)

Chválíme tě, Pane, že jsi nás hledal ve své pokoře.
Chválíme tě, Pane, že jsi nás zachoval ve svém milosrdenství.
Chválíme tě, Pane, že jsi nás poctil svým utrpením a potupením.
Chválíme tě, Pane, že jsi nás občerstvil ve své dobrotě.
Chválíme tě, Pane, že jsi nám dal řád ve své moudrosti.
Chválíme tě, Pane, že jsi nás ochránil svou mocí.
Chválíme tě, Pane, že jsi nás posvětil svou šlechetností.
Chválíme tě, Pane, že jsi nás osvítil ve svém důvěrném přátelství.
Chválíme tě, Pane, že jsi nás vyvýšil ve své lásce.

(Mechtilda z Magdeburku /1207-1282/)

Zdá se mi, že mé srdce tluče stejným rytmem jako srdce Ježíšovo. Dovedeš si asi představit, kolik útěchy vzchází srdci z jistoty, že v něm přebývá Ježíš… Je také pravda, že Ježíš se velmi často skrývá, ale co na tom záleží, já se budu s jeho pomocí vždy snažit, abych mu byl nablízku. Musím se vždy ujistit, že jsou to žerty z lásky a že mne Ježíš neopustil. Jak bych si přál mít u sebe někoho, kdo by v těchto okamžicích pomohl zklidňovat úzkosti a oheň mého srdce.

(Pater Pio, OFMCap /1887-1968/, korespondence I/197-198)

Kristus ve Vás a v lidech okolo nás žijících je jeden a týž Kristus, který se chce vyvíjet, růst, víc a více se uskutečňovat, přiblížit se v nás k té podobě, v níž on sám žil. Odevzdávejte mu tedy stále více svou duši; dávejte mu i ostatní duše, aby se v nich rozšířil a vzrostl Boží život. Boží život se přelévá do ostatních duší, je-li naše duše Bohem naplněna.

(P. Albert Peyriguere /1883-1959/, korespondence, dopis z 13. června 1935)

Jsem přesvědčen, že Bůh se k nám přibližuje mnohem více skrze naši nedostatečnost než skrze naše vlohy. Pokud Bohu předložíme svou bídu, přivoláme na sebe jeho milosrdenství. Pro nadané lidi není snadné uznat svou bídu, přijmout ji a udělat z ní cestu k obrácení. Nadaný člověk má tendenci dávat do služby Bohu své schopnosti. To je v pořádku. Ale bude muset přijít i na to, že jako každý jiný potřebuje být zachráněn ze své bídy. Ve skutečnosti jsme všichni v duchovním životě povoláni k tomuto dvojímu pohybu, byť ne vždy ve stejný čas a ve stejném rytmu.

(Dom Patrick Olive /*1947/, opat kláštera v Sept-Fons)

Již brzy budu stát před nejvyšším Soudcem svého života. A jakkoli mám při pohledu na svůj dlouhý život mnoho důvodů k obavám a strachu, přesto jsem pln radostné odvahy, protože pevně věřím, že Pán je nejen spravedlivý Soudce, ale také Přítel a Bratr, který již sám protrpěl mé nedostatky, a proto je jakožto Soudce zároveň mým Obhájcem (Paraklétem). Při pohledu na hodinu soudu je mi zřejmé, jakou milostí je být křesťanem. Vytváří to známost, ano, dokonce přátelství se Soudcem života, a to mi dovoluje s důvěrou projít temnou branou smrti. Přitom mi stále přichází na mysl, co vypráví Jan na začátku knihy Zjevení: Vidí Syna člověka v celém jeho majestátu a padne mu k nohám jako mrtvý. On však na něj položí svou pravici a řekne: "Nic se neboj! To jsem já!..."

(emeritní papež Benedikt XVI. /*1927/, list věřícím mnichovské arcidiecéze, 6. února 2022)

Pravá a opravdová láska se pozná podle toho, zda má velikou naději a důvěru v Boha, neboť podle ničeho se nedá lépe poznat, zda máš úplnou lásku, než podle toho, že důvěřuješ… Nikdy člověk nemůže důvěřovat Bohu přes míru. Ve všech, kteří získali velkou důvěru v Boha, Bůh vždycky působil veliké věci.

(Mistr Eckhart, OP /1260-1327/, Naučení 14)

Kalendář

červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Přihlášení