KARMEL

Fragment textu řeholeTEXTY Z TRADICE

V této rubrice najdete texty především z karmelitánské tradice – minulé i současné. Mají Vám posloužit jako inspirace pro život modlitby, příp. k orientaci v těžkostech, na které každý z nás při úsilí o hlubší křesťanský duchovní život naráží. Seskupené texty významnějších autorů, příp. tematických celků si můžete otevřít v podkategoriích nazvaných jejich jmény v dolní části stránky.

Seslání Ducha svatéhoTato novéna je učena všem, kteří chtějí, případně musí svou přípravu na Letnice uskutečnit uprostřed hektického každodenního života. Nabízí krátké, zapamatovatelné (alespoň rámcově), tematicky zaměřené Boží slovo pro vstup do každého dne přípravy a prostou střelnou modlitbu, kterou můžeme v duchu opakovat během dne co nejčastěji. Novéna začíná v pátek po slavnosti Nanebevstoupení Páně.

Číst dál...

Svatý Josefe, ty jsi mužem, který sní,
nauč nás obnovovat duchovní život
jako vnitřní místo, kde se Bůh zjevuje a kde nás zachraňuje.
Zbav nás myšlenek na to, že by snad modlitba byla zbytečná;
pomáhej každému z nás, abychom se řídili tím, co nám Pán ukazuje.
Kéž je naše uvažování ozářeno světlem Ducha,
naše srdce povzbuzeno Jeho silou
a naše obavy vysvobozeny Jeho milosrdenstvím. Amen.

(papež František, modlitba, která zazněla při generální audienci dne 26. ledna 2022)

Pane, smiluj se.                             Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.                            Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.                             Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče,              smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,

Číst dál...

Prosba o Ducha

Překápni do mé prázdnoty
Plnosti vrchovatá

Můj dvůr spí
               rozlehlý
a dokořán jsou vrata

                             Filothea

Ó Emanueli, náš Králi a Zákonodárce, Spasiteli, jehož očekávají národy: přijď a zachraň nás, Pane, náš Bože.

O Emmanuel, Rex et legifer noster, exspectatio gentium, et Salvator earum: veni ad salvandum nos, Domine, Deus noster.

(Antifona ke kantiku Panny Marie – 23. prosince)

Ó Králi a touho národů, úhelný kameni, jenž rozdělené spojuješ vjedno: přijď a spas člověka, kterého jsi uhnětl z hlíny.

O Rex gentium, et desideratus earum, lapisque angularis, qui facis utraque unum: veni, et salva hominem, quem de limo formasti.

(Zpěv před evangeliem; antifona ke kantiku Panny Marie – 22. prosince)

Ó Vycházející z výsosti, jase věčného světla a slunce spravedlnosti: přijď a osvěť ty, kdo sedí v temnotách a stínu smrti.

O Oriens, splendor lucis aeternae, et sol justitiae: veni, et illumina sedentes in tenebris, et umbra mortis.

(Antifona ke kantiku Panny Marie – 21. prosince)

Ó Klíči Davidův a žezlo Izraelova domu, ty otvíráš a nikdo nezavře, zavíráš a nikdo neotevře: přijď a vyveď z vězení ty, kdo sedí spoutáni v temnotách a v stínu smrti.

O Clavis David, et sceptrum domus Israel; qui aperis, et nemo claudit, claudis, et nemo aperit: veni, et educ vinctum de domo carceris, sedentem in tenebris, et umbra mortis.

(Zpěv před evangeliem; antifona ke kantiku Panny Marie – 20. prosince)

Ó Kořeni Jesse, ty stojíš na znamení národům, před tebou králové v úžasu zmlknou, tebe budou národy vzývat: přijď a vysvoboď nás, už neprodlévej.

O Radix Jesse, qui stas in signum populorum, super quem continebunt reges os suum, quem gentes deprecabuntur: veni ad liberandum nos, jam noli tardare.

(Zpěv před evangeliem; antifona ke kantiku Panny Marie – 19. prosince)

Kalendář

listopad 2023
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Přihlášení