KARMEL

O tobě, Pane, víme, že z lásky k nám a pro svou hlubokou pokoru necouváš kvůli nám před žádnou překážkou, tím spíše pak, když jsi přijal naši přirozenost a naše tělo a sestoupil na zemi, zdá se, že v určitém smyslu jsi zavázán nám pomáhat.

(Terezie od Ježíše, Cesta k dokonalosti XXVII,3)

Ti, kdo jsou zahrnováni projevy Boží přízně, dychtí po tom být tam, kde je hojněji zakoušejí, a ne jen nějaký hlt. Nechtějí už zůstávat na této zemi, kde jim nesčetné překážky zabraňují vrhnout se do těch nezměrných dober: chtějí být tam, kde nikdy nezapadá slunce spravedlnosti. Po takových milostech se jim zdá všechno temné a já jen žasnu, jak mohou žít. Kdo začal okoušet a dostal už zde závdavek jeho království, toho už nemůže nic uspokojit. Žije-li ještě zde na zemi, pak ne kvůli tomu, že by to chtěl on sám, nýbrž že to chce jeho Král.

(Terezie od Ježíše, Cesta k dokonalosti XLII,3)

Pane mé duše, jak mám velebit přízeň, kterou jsi mi v těchto letech projevoval? Čím více jsem tě urážela, tím více jsi mě palčivou zkroušeností připravoval na přijetí dalších milostí a přízně. A to byl nejvybranější a také nejtěžší trest, jaký jsi mohl na mne seslat, neboť jsi věděl, můj Králi, že právě to mě nejvíce trýznilo. Ano, trestals mé hříchy přemírou svých darů!

(Terezie od Ježíše, Kniha života VII,19)

Pro duši opravdu milující Pána není lepší modlitby než mu obětovat lopotu a nemoc, kterou trpí, připomínat si, pro koho trpí, podrobovat se jeho vůli a jiné podobné věci, jak je okolnosti vnukají. Modlitba je úkonem lásky. A je to nesprávný názor, že není možné se modlit, když člověk nemá k dispozici čas a ústraní. S trochou pozornosti můžeme nashromáždit velké bohatství i tehdy, když nám Pán rozmanitými útrapami vezme hodiny určené k modlitbě…

(Terezie od Ježíše, Kniha života VII,12)

Mou duši často naplňoval obdiv nad velkou dobrotou Pána. Ráda jsem se zamýšlela nad jeho velebností a milosrdenstvím. Kéž je vždy veleben! (…) Ať byly mé skutky jakkoliv přízemní a nedokonalé, on je zlepšoval, zdokonaloval a dodával jim hodnotu, zatímco mým hříchům a chybám dával upadnout do zapomenutí. Ba dokonce připustil, aby byli oslepeni ti, kteří viděli, že jsem se jich dopouštěla, a aby na ně zapomněli. Pozlacuje mé viny a dodává lesku ctnosti, kterou on sám mi dává, jako by to byla moje, a tak mě skoro nutí, abych si ji udržela.

(Terezie od Ježíše, Kniha života IV,10)

Že Vás tíží to, že jste koupil dům v La Serna, působí démon, abyste neděkoval Bohu za milost, kterou Vám získáním nemovitosti prokázal, poněvadž byla veliká. Jakmile bude po svátcích, hned se vynasnažte ušetřit si trochu času a věnujte se svým písemnostem a účtům a vyhotovte je tak, jak mají být. A co vynaložíte na La Sernu, je dobře vynaloženo, a až přijde léto, ještě rád si tam některého dne zajedete. Vždyť ani Jákob kvůli obhospodařování svých stád nepřestával být svatý, ani Abrahám ani svatý Jáchym, nýbrž právě tehdy, když chceme utéci před starostmi, nás všechno unavuje. Bohu máme sloužit tak, jak chce On, a ne, jak chceme my.

(Terezie od Ježíše, úryvek z dopisu rodnému bratrovi Donu Lorenzovi de Cepeda, 2. ledna 1577)

Vzpomínám si, že jsem neměla ještě dvanáct let, když mi umřela maminka. Sotva jsem si uvědomila tu velkou ztrátu, uchýlila jsem se celá zkormoucená k nohám sochy Panny Marie a s mnoha slzami jsem ji prosila, aby se stala mou matkou. Zdá se mi, že tato modlitba, kterou jsem tak prostě přednášela, byla přijata příznivě, protože se mi pak nestalo, že bych nebyla ihned vyslyšena v nějaké věci, v níž jsem se obrátila na tuto královskou Pannu. A nakonec mě přijala za svou.

(Terezie od Ježíše, Život I, 7)

Zvláště jsem se cítila dobře při modlitbě v Getsemanské zahradě. Tam jsem ho doprovázela. Když jsem mohla, myslela jsem na onen pot a sklíčenost, která se ho tam zmocňovala. Toužila jsem mu otřít onen tak bolestný pot. Zůstávala jsem tam s ním co nejvíc, jak jen mi to dovolovaly mé myšlenky… Po mnoho let, po většinu večerů, dříve než jsem usnula – když jsem se před usnutím odporoučela Bohu – vždy jsem trochu myslela na Ježíšovu modlitbu v Zahradě…

(Terezie od Ježíše, Kniha života 9.4)

Jezis na krizi hrud

Ne proto jsem Ti, Bože, lásku vzdala,
že nebesa jsi za to slíbil celá;
ne proto jsem se před Tebou vždy chvěla,
že jsem se pekla krutých trestů bála.

Leč dojímá mne myšlenka ta stálá,
jak hruď Tvá, na kříž přibitá, se bělá,
mne dojímají rány Tvého těla,
Tvá smrt a její hrůza neskonalá.

Tvá láska poutá mne, že nebýt nebe,
přec bych Ti stejně věrna byla dále,
a nebýt pekla, bála bych se Tebe.

Nic nedej mi, že miluji Tě stále:
Neb, byť bych v to, več doufám, nedoufala,
přec bych Tě jako teď vždy milovala.

(sonet připisovaný dříve sv. Terezii od Ježíše, překlad Otto F. Babler, 1925)

„Cožpak Ti nestačí, můj Bože, že mě držíš v tomto ubohém životě, který z lásky k Tobě přijímám a chci žít zde na zemi, kde mi vše brání zakoušet Tě, protože se musím starat o jídlo, spát, projednávat různé záležitosti a mluvit s lidmi? Víš, jak se mi to protiví, a přesto se z lásky k Tobě nevzpírám. Pročpak se mi skrýváš v těch řídkých chvílích, v nichž mohu být s Tebou? Jak se to srovnává s Tvým milosrdenstvím a láskou, jakou máš ke mně? Myslím, že kdybych se i já mohla skrýt Tobě, jako Ty se skrýváš mně, Tvá láska by to nesnesla. A přece Tys vždycky se mnou a vidíš mne! Můj Pane, takové jednání je nesnesitelné. Rozmysli si to, prosím Tě o to, neboť tak křivdíš té, která Tě miluje!“

(sv. Terezie od Ježíše, Život, XXXVII,8)

Ať se ve mně, Pane, naplní tvá vůle, jak jen se tobě líbí! Chceš-li, abych trpěla, dej mi sílu to snášet, a jen ať to přijde! Chceš-li, abych byla pronásledována, nemocná, abych trpěla nouzí a potupami, tu jsem, neodvracím svou tvář. Můj Otče, nemám důvod obracet se k tobě zády. Vždyť tvůj Syn ti zasvětil zároveň s vůlí všech i moji, a nebylo by správné, abych nedodržela slovo. Abych je však dokázala dodržet, rač mi dáti, Pane, království, o něž tvůj Syn prosil pro mne, a pak se mnou nakládej, jak se ti zlíbí, jako s věcí, jež ti bezvýhradně patří.

(sv. Terezie od Ježíše, Cesta k dokonalosti XXXII,10)

Kalendář

červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Přihlášení