KARMEL

Seznam článků

Profese a sliby

16. Obřad profese se koná podle rituálu třetího řádu. Jak k časné, tak k věčné profesi připouští rada společenství tajným hlasováním po předchozí diskusi a posouzení zralosti kandidáta.

17. Osvědčeným projevem a zároveň posilou terciářské zbožnosti je soukromá nebo společná obnova profese. Slavnost Panny Marie Karmelské je k tomu nejvlastnější příležitostí.
Společná obnova profese tvoří již tradičně významnou součást eucharistické bohoslužby při každoroční celostátní pouti terciářů v Kostelním Vydří.

18. Závazky, které tvoří obsah terciářské profese, vyjadřujeme těmito pěti body:

  • úsilí o stálý růst v duchovním životě (neustrnout v setrvačnosti nebo povrchnosti);
  • důvěrný osobní vztah s Bohem (vnitřní modlitba, Boží slovo, život v Boží přítomnosti);
  • oddaná láska k Panně Marii (každodenní spojení s ní);
  • sounáležitost s rodinou Karmelu;
  • osvojování si ducha svědectví a služby druhým.

Konkrétní podoba uskutečnění těchto prvků v životě jednotlivého terciáře musí odpovídat jeho životní situaci a prostředí. Její bližší stanovení bude obsahem formačního rozhovoru mezi dotyčným terciářem a duchovním asistentem před složením profese.
Svou konkrétní praxi uskutečňování závazků obsažených v profesi ať terciáři čas od času přehodnotí a upraví vzhledem k proměně svých životních podmínek (v osobním zamyšlení, v rozhovoru s duchovním asistentem nebo se zpovědníkem).

Užívání hábitu a škapulíře

19. V našich podmínkách nepoužívají terciáři žádný terciářský hábit. Škapulíř je cenný tradiční prvek karmelitánské mariánské zbožnosti. Je-li to možné, ať jej proto zájemci o vstup do třetího řádu přijmou již při začátku noviciátu. Protože jde o znamení našeho důvěrného spojení s Pannou Marií, varujeme se při užívání škapulíře jakékoliv formy okázalosti.

Kalendář

červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Přihlášení