KARMEL

Seznam článků

Formace

12. Náležitou dobu rozlišování, která má předcházet počáteční formaci, chápeme takto: uchazeč o třetí řád se několikrát zúčastnil pravidelných setkání některého společenství, je osloven duchovní cestou Karmelu a rozhodl se postupně usilovat o poznání této cesty a o své připojení se k rodině Karmelu.

13. Období počáteční formace se tradičně nazývá noviciát. Již při přijetí do noviciátu je uchazeč přičleněn ke konkrétnímu terciářskému společenství (v určitém místě). V jednom společenství bude aktuálně probíhat vždy jen jedna společná noviciátní příprava. Teprve po jejím skončení mohou začít noviciát další uchazeči. O přijetí kandidáta do noviciátu rozhoduje rada společenství tajným hlasováním, poté co vyslechla mínění formátora.

14. Noviciát začíná zpravidla na podzim a trvá asi rok a půl – tak aby noví členové mohli pokud možno složit svou profesi při celostátním setkání terciářů, které bývá v Kostelním Vydří pravidelně o památce Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Uzná-li to duchovní asistent po poradě s radou společenství za vhodné, lze výjimečně začít noviciát v jiném termínu, ať však není neúměrně zkracován. Vždy musí trvat minimálně jeden rok. V případě, že někomu není možno složit profesi ve společném termínu, domluví si s asistentem termín náhradní, avšak tak, aby se obřadu mohlo účastnit i společenství, do nějž patří.

Formátor

15. Formátorem rozumíme bratra nebo sestru, kteří těsně spolupracují s duchovním asistentem společenství, sledují naukovou formaci a její pronikání k srdci a do života členů společenství a dávají asistentu podněty – poskytují mu zpětnou vazbu.

Připomínáme

20 čvc 2024;
00:00
sv. Eliáš, prorok
20 čvc 2024;
19:00 - 15:00
Velká pouť v Kostelním Vydří
23 čvc 2024;
00:00
bl. Jan Soreth, kněz
25 čvc 2024;
00:00
sv. Jáchym a Anna, ochránci Řádu
27 čvc 2024;
00:00
sv. Titus Brandsma, kněz a mučedník

Kalendář

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení