KARMEL

Seznam článků

Příslušnost ke třetímu řádu

7. Plného členství ve třetím řádu se nabývá složením trvalé terciářské profese. Skrze ni terciář v tom společenství, jehož je členem, také nabývá aktivního a pasivního hlasovacího práva.

8. Každý terciář může být aktuálně členem pouze jednoho společenství. To mu nebrání účastnit se příležitostně i setkání terciářských společenství v jiných místech. Je právem a povinností terciáře účasnit se setkání společenství, do nějž patří, pokud mu v tom nebrání vážné důvody. Přechází-li někdo v případě nutnosti z jednoho společenství do druhého (např. při změně bydliště), ať se přitom uplatní otevřenost a pohostinnost, které dává církvi Duch svatý, a také vděk a pokora vůči Bohu i lidem. Moderátor společenství, z nějž dotyčný bratr (nebo sestra) odchází, mu o jeho odchodu vystaví list, který on předá moderátorovi svého nového společenství. Tato formální náležitost má napomoci hlubšímu pohledu všech, jichž se to týká, na změnu společenství.

9. Mimoto ať jsou setkání našich společenství otevřená co možná všem zájemcům o duchovní život, ať už mezi nás přicházejí jednorázově nebo dlouhodobě. I jim chceme dopřát, aby čerpali z hojného bohatství karmelitánské duchovní tradice.

10. I ti terciáři, kteří se nemohou účastnit setkávání společenství, ať jsou formálně připojeni k určitému terciářskému společenství a jeho duchovnímu asistentu, aby bylo zřejmé, kdo je pro ně pojítkem s rodinou Karmelu.
Jejich počáteční i trvalá formace ať se tématicky a délkou trvání (u počáteční formace) co možná shoduje s formací ostatních členů společenství. Zodpovědnost za ni nese formátor spolu s duchovním asistentem daného společenství.

11. S využitím oprávnění, které těmto Statutům poskytuje Řehole v čl. 79, ustanovujeme, že plné členství v karmelitánském třetím řádu (stvrzené profesí) není slučitelné s členstvím v jiném třetím řádu nebo ve sdružení věřících podobného typu (tj. vyznačujícím se závaznou duchovní tradicí, pojícím se k nějaké komunitě zasvěceného života či duchovnímu středisku, ap.). Posoudit tuto otázku v jednotlivém případě (zvláště ve vztahu k spiritualitám různých hnutí) přísluší knězi, pověřenému generálním delegátem péčí o třetí řád v ČR.

Připomínáme

20 čvc 2024;
00:00
sv. Eliáš, prorok
20 čvc 2024;
19:00 - 15:00
Velká pouť v Kostelním Vydří
23 čvc 2024;
00:00
bl. Jan Soreth, kněz
25 čvc 2024;
00:00
sv. Jáchym a Anna, ochránci Řádu
27 čvc 2024;
00:00
sv. Titus Brandsma, kněz a mučedník

Kalendář

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení