KARMEL

Seznam článků

 

 

Účast na charismatu (našeho) řádu

30. Karmelský řád je v církvi přítomen prostřednictvím (karmelitánů) řeholníků a klauzurovaných sester, sester činného života a laiků. Ti všichni mají odlišným způsobem a v různém stupni účast na charismatu a spiritualitě, které jsou našemu řádu vlastní. Také laici totiž mohou mít účast na tomtéž povolání ke svatosti a na samotném poslání Karmelu.49 Řád jejich povolání stvrzuje, přijímá je, vytváří pro ně takové životní formy a způsoby, které jsou jim vlastní, předává jim bohatství své spirituality a tradice a činí je rovněž účastnými všech duchovních dober a dobrých skutků, konaných všemi členy Karmelitánské rodiny. Nejúplnější a organická forma přidružení laiků (ke Karmelu) spočívá v profesi v karmelitánském třetím řádě. Skrze ni mají laici účast na řádovém charismatu, a to způsobem jim vlastním a pro ně specifickým. Karmel vstřícně přijímá manžele, rodiny a mladé lidi, kteří touží poznat a žít karmelitánskou spiritualitu také novými formami,50 přičemž poukazuje na karmelitánský třetí řád jako na osvědčenou a (oficiálně) uznanou formu přidružení (laiků k řádu), která ze setkání s těmito novými iniciativami může načerpat novou životní mízu. Karmelitánské charisma, vyzkoušené věky a v nejrůznějších kulturách a tradicích, poskytuje bezpečnou cestu k dosažení svatosti, kterou se rozumí „vysoká úroveň běžného křesťanského života.“51

31. Karmel jde cestou, na niž vykročil druhý vatikánský koncil, a formuluje (proto) souhrnně své charisma. V nedávných dokumentech bylo vyjádřeno těmito slovy: chceme „žít v poslušnosti vůči Ježíši Kristu v kontemplativním postoji, jímž je utvářen a nesen náš život modlitby, bratrství a služby.“52 V Panně Marii a v proroku Eliáši uznáváme podnětné a poučné vzory této zkušenosti víry, bezpečné vůdce po strmých stezkách, jež vedou „k svaté (Boží) hoře, ke Kristu.“53

Kalendář

červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Přihlášení