KARMEL

Seznam článků

 

Účast na Ježíšově poslání

24. Křtem nabývají karmelitánští laici účasti na poslání Ježíše Krista, pokračují v něm v církvi, a stává se tak z nich „lidství nádavkem“,33 které se přetváří ve „chválu (jeho) slávy.“34 Laikům na tomto poslání přináleží „vlastní a naprosto nutná účast.“35

25. Mocí kněžství vyplývajícího ze křtu a charismat, jichž se jim dostalo, jsou karmelitánští laici povoláni budovat církevní společenství36 „plnou, aktivní a uvědomělou“ účastí na liturgickém životě společenství37 a úsilím o to, aby praktický život byl pokračováním liturgie. To znamená, že plody jejich setkání s Bohem se mají projevovat ve všech (jejich) činnostech, modlitbách, apoštolských iniciativách, také v manželském a rodinném životě, v každodenní práci, v duchovním a tělesném odpočinku, ano i v životních zkouškách, jsou-li snášeny trpělivě38 a jsou-li, – jak nás tomu učí světci Karmelu – přijaty s vděčností.

26. S účastí na prorockém poslání Krista a církve se terciář snaží v každém zaměstnání a světské činnosti39 si ve víře osvojovat evangelium a svými skutky je hlásat. V této své snaze jde tak daleko, že neváhá odvážně poukazovat na zlo.40 Mimoto je povolán k účasti jak na nadpřirozeném smyslu pro víru (sensus fidei) církve, která se nemůže ve víře mýlit41, tak na milosti slova.42

27. Svou příslušností ke Kristu, Pánu a Králi vesmíru, má účast na jeho královském poslání. Je proto povolán, aby sloužil Božímu království a šířil je v dějinách. Kristova královská hodnost zahrnuje především duchovní boj, abychom v sobě samých přemohli tyranii hříchu.43 Darováním sebe sama se snažíme sloužit ve spravedlnosti a lásce samotnému Ježíši, přítomnému ve všech jeho bratřích a sestrách, především v těch nejnepatrnějších44 a odstrčených. To znamená navracet celému stvoření jeho původní hodnotu. Činností, která se opírá o život milosti, zaměřuje karmelitánský laik tvorstvo k pravému dobru lidstva a má účast na vykonávání moci, kterou zmrtvýchvstalý Ježíš všechno přitahuje k sobě.45

Připomínáme

10 pro 2022;
08:00 - 12:00
Setkání terciářů Olomouc-Hejčín
10 pro 2022;
09:00 - 13:00
Setkání terciářů Hradec Kralové
12 pro 2022;
17:30 - 19:30
Setkání terciářů Brno
14 pro 2022;
00:00
sv. Jan od Kříže, kněz a učitel církve
17 pro 2022;
14:30 - 19:00
Setkání terciářů Frýdlant n. Ostravicí

Kalendář

prosinec 2022
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Přihlášení