KARMEL

Všimněme si, že Boží dveře jsou stále otevřené, abychom mohli vstoupit prostřednictvím vnitřní modlitbyMaria-Eugen od Dítěte Ježíše (Grialou) OCD (1894-1967)

Když vstoupíme do kontaktu s Bohem (1), když je nastoleno spojení s Ním, pak probíhá skutečný rozhovor, skutečné sdílení. Bůh je oceán, Bůh je oheň, Bůh je pramen živé vody. Ano, Bůh je vše. A pokaždé, když se spojíme s Bohem, dotýkáme se tohoto oceánu, tohoto plamene, tohoto ohně. A proto z Něho čerpáme Jeho božství, proto může dojít k rozmnožení naší účasti na božském životě, tedy k rozmnožení Jeho milosti v nás.

Může se stát, že nebude vyslyšena nějaká naše konkrétní prosba – časná prosba, kterou jsme Bohu předložili. Zato však obdržíme něco mnohem většího, neboť při tomto doteku s Bohem budeme zbožštěni.

To tedy znamená modlit se. V podstatě jde o kontakt, o setkání s živým Bohem, který reaguje, který není ustrnulý a nehybný, nýbrž nejvýš živoucí; s Bohem, který se nechá pohnout, který se nám dává.

Dnem i nocí smíme úkonem víry vstupovat do Boha a přebývat v Něm. Všimněme si, že Boží dveře jsou stále otevřené, abychom mohli vstoupit prostřednictvím vnitřní modlitby. Bůh je stravující oheň, stále tryskající pramen, dobro, které se samo rozdává. Proto nyní záleží jen na nás, abychom se s Ním v každém okamžiku spojili úkonem víry a lásky, obnovili se v nitru a nadpřirozeně se obohatili.

(1) Doslova: Když pronikneme do Boha.

Maria-Eugen Grialou se narodil 1894 v Le Gua (jižní Francie). V deseti letech ztratil otce. V roce 1922 vstoupil na Karmel a o deset let později založil sekulární institut Notre Dame de Vie. V karmelitánském řádu zastával službu převora, generálního radního, apoštolského vizitátora a generálního vikáře. Napsal řadu knih o duchovním životě. Zemřel v roce 1967.

Převzato z knih:
Dich suchen Tag und Nacht
Editor: Michael Plattig a Elisabeth Hense, 2001
Grundkurs Spiritualität des Karmel
Editor: Michael Plattig a Elisabeth Hense, 2006
Přeložil: Norbert Žuška, OCarm.

Dále doporučujeme

O (vnitřní) modlitbě s Terezií z Avily
V láskyplném objetí, stejně jako v opuštěnosti

Připomínáme

05 kvě 2018 00:00
sv. Angelus ze Sicílie, mučedník
05 kvě 2018 08:00-12:00
Setkání terciářů Olomouc-Hejčín
05 kvě 2018 09:00-13:30
Setkání terciářů Praha - Liboc
07 kvě 2018 00:00
bl. Alois Rabata, kněz
07 kvě 2018 16:30-19:00
Setkání terciářů Klatovy

Kalendář

duben 2018
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Přihlášení