KARMEL

Nejlepší Učitelka lásky

Láska Pána Ježíše jako Boha byla nekonečná a láska Panny Marie byla dokonalá, ona je „Mater pulchrae dilectionis – Matka krásného milování". Dívejme se stále na ně a oni nás budou připodobňovat sobě: „Řekni mi, s kým se stýkáš, a já ti řeknu, kdo jsi." Právě Karmel, řád Panny Marie, této nejlepší Učitelky lásky, by měl být nejlepší školou pravé, krásné, jemné, něžné lásky.

Svatý Pavel řekl o sobě: „Nežiji já, žije ve mně Kristus." Mohl též říci: „Nemiluji já, miluje ve mně Kristus." My také se snažme, abychom čím dál více nemilovali my, ale aby v nás miloval Kristus; a můžeme dodat: „aby v nás milovala Maria." Všechna láska pochází od Boha. Milujme podobně jako oni. Duch svatý jim dával milovat. Ať dává milovat i nám. „Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán" (Řím 5,5).

(1995)

Svatost, kterou si Bůh přeje v této době

Svatá Terezička jistě v tomto jejím roce zvláště splnila svůj slib a seslala množství mimořádných milostí z nebe na zem, růžových lístků a snad i celých růží, Pán Ježíš splnil její prosby. A největší milost bude asi ta, že Duch svatý dá (lidem) vniknout do její nauky, totiž do toho, co Bůh chtěl ukázat skrze ni, již k tomu vyvolil, svatost, kterou si v této době přeje. Konečně po 2000 letech mají pochopit, co řekl v evangeliu, že On je jejich Otec a oni mají prostě, v pokoře a úplné důvěře spoléhat na něho. V lásce, v pravdě a svobodně být s Ním spojeni. Tak je to jednoduché. Taková byla Panna Maria, ztělesněná pokora, na niž shlédl Bůh: „Shlédl na svou nepatrnou služebnici." Nemáme šplhat nahoru, ale sestupovat do své nicoty naprosté důvěry...

(1997 – rok sv. Terezie z Lisieux)

(z připravované knihy o P. Metoději Minaříkovi)

Připomínáme

29 led 2022;
00:00
bl. Archanděla Girlani, panna
01 úno 2022;
00:00
bl. Kandelaria od sv. Josefa, panna
05 úno 2022;
09:00 - 13:30
Setkání terciářů Praha - Liboc
07 úno 2022;
16:30 - 19:00
Setkání terciářů Klatovy
14 úno 2022;
17:30 - 19:30
Setkání terciářů Brno

Kalendář

leden 2022
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Přihlášení