KARMEL

sv. Terezie od Ježíše z Los AndesTerezie z Los Andes (1900–1920)

Jen Ježíš je krásný, jen on mě může potěšit. Jeho vzývám, pro něho pláču, jeho hledám ve své duši. Ježíš mě může vnitřně rozemlít, abych se stala čistou hostií, ve které by mohl odpočívat. Chtěla bych žíznit po lásce, aby jiné duše měly tuto lásku; tak, že bych zcela odumřela tvorům i sobě samé, abych vytvořila prostor pro něho. Je snad něco dobrého nebo krásného nebo pravdivého, co bychom si mohli představit mimo Ježíše?

On je moudrost, pro kterou neexistuje žádné tajemství; moc, které není nic nemožného; spravedlnost, v níž se stal člověkem, aby podal smírnou oběť za hříchy; prozřetelnost, která se stále o všechno stará a dává život; milosrdenství, které nikdy nepřestává odpouštět; dobrota, která se shovívavostí hledí na urážky, kterých se mu dostává od jeho tvorů; láska, která v sobě spojuje něhu matky, bratra a ženicha a v nejhlubším nitru ji sdílí se svými tvory, neboť sama se řine z propasti jeho velikosti. Může si člověk vymyslet něco, co by nebylo v tomto Bohu-člověku?

Máš snad strach, že by se nemohly spojit propast Boží velikosti a propast tvé nicoty? Neměj strach, neboť v této propasti je láska. Tato vášeň ho vedla k tomu, že se stal člověkem, aby lidé při pohledu na Bohočlověka už nemuseli mít strach přiblížit se k Bohu. Tato vášeň způsobila, že se proměnil v chléb, aby do sebe přijal naši nicotu a nechal ji vstoupit do svého nekonečného bytí. Tato vášeň způsobila, že on, který zemřel na kříži, nám zplodil život.

Máš strach se k němu přiblížit? Podívej se na něj, jak je obklopen dětmi, jak se s nimi mazlí a tiskne je na své srdce! Dívej se na něj, jak jde uprostřed stádce svých věrných s nevěrnou ovečkou na ramenou! Dívej se na něj u Lazarova hrobu, a naslouchej tomu, co říká Marii Magdaleně: bylo jí mnoho odpuštěno, protože mnoho milovala. Co jiného odhaluješ v této zvěsti evangelia než dobré, jemné a něžné srdce plné soucitu, srdce Boží?

On je mé nekonečné bohatství, má blaženost, mé nebe.

(Z duchovních spisů sv. Terezie z Los Andes, OCD)

Související články

Životopis sv. Terezie od Ježíše z Los Andes
Z karmelitánského propria

Připomínáme

20 čvc 2024;
00:00
sv. Eliáš, prorok
20 čvc 2024;
19:00 - 15:00
Velká pouť v Kostelním Vydří
23 čvc 2024;
00:00
bl. Jan Soreth, kněz
25 čvc 2024;
00:00
sv. Jáchym a Anna, ochránci Řádu
27 čvc 2024;
00:00
sv. Titus Brandsma, kněz a mučedník

Kalendář

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení