KARMEL

Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? (Mt 27,46)Adrienne von Speyr (1902–1967)

Jindy se k modlitbě nepotřebuji nutit, ale dnes je to tak, že musím učinit pořádné rozhodnutí, abych vůbec začala; samozřejmost rozhovoru s Bohem je pryč. Když jsem chtěla začít, zdálo se mi, že jsem zcela osamocená a že nikdo neodpovídá, zároveň chyběla jakási nosná atmosféra pro slovo. To bylo velké zklamání. Jako by ten, kterého jsem dosud milovala, v odpověď na mé oslovení ani nepokrčil rameny.

Ptala jsem se sama sebe, jestli je to »vyprahlost«, o které se tolik mluví; ale nešlo jen o to, že se »nic nepřibližovalo«, šlo o zbavení, o jakési minus; bylo zde méně, než kdyby se člověk vůbec nemodlil. A nebylo možné zjistit, čeho jsem byla zbavena. Na začátku šlo spíše o osobní prožívání, postupně se to stávalo stále více objektivní skutečností.

Pak jsem spatřila Pána, jak se pokouší modlit na kříži: »Proč jsi mne opustil?« V mé předchozí zkušenosti z toho bylo něco málo naznačeno, ale nyní to bylo nekonečně vyprázdněnější a beznadějnější. Bůh už neodpovídal Bohu. Otec slyší zvolání Syna, ale nereaguje na ně. Toto mlčení Otce nutně vrhá Syna do nejzazší osamocenosti; má vychutnat poslední kapku v kalichu, která je mnohem hořčejší než ty zbývající. Žízeň na kříži, bolesti, opovržení světem, opuštění od učedníků: to vše je téměř ničím ve srovnání s neodpovídáním Otce. To vše by bylo snesitelné, kdyby to Otec potvrdil a byl při tom. Dříve Syn stále věděl o Otcově potvrzení. Teď už o něm s definitivní platností vědět nesmí. Je to mnohem horší než láska, která odumřela.

Otcova existence je přitom s ohledem na opuštěnost předpokládána. Co Otec činí, je horší, než kdyby byl nepřítomen, než kdyby se vytratil. Jde o aktivní úkon nereagování.

Život umírajícího Syna se stává stále vyprázdněnějším, až mu krajní zkušenost říká, že je dosaženo nejzazší hranice, že »je dokonáno«. Ze smrti jde nejprve do podsvětí, ne k Otci (»Dosud jsem nevystoupil k Otci«) (1). Peklo, do kterého nyní sestupuje, je zásadní a nutnou oklikou na jeho cestě k Otci.

(1) Jan 20,17.

(Adrienne von Speyr, Kreuz und Hölle I., Einsiedeln 1966; přeložil: Norbert Žuška, OCarm.)

Související články

Otec mlčí, aby byl jedno se Synem, který je umlčen
Duch svatý v tajemství Bílé soboty
Vzkříšený Syn žije v naší modlitbě

V Karmelitánském nakladatelství: Adrienne von Speyr

Připomínáme

20 čvc 2024;
00:00
sv. Eliáš, prorok
20 čvc 2024;
19:00 - 15:00
Velká pouť v Kostelním Vydří
23 čvc 2024;
00:00
bl. Jan Soreth, kněz
25 čvc 2024;
00:00
sv. Jáchym a Anna, ochránci Řádu
27 čvc 2024;
00:00
sv. Titus Brandsma, kněz a mučedník

Kalendář

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení