KARMEL

Obraz Boha, který povede lidskou přirozenost správným směrem...Titus Brandsma (1881–1942)

Postupně se již stává zřejmým, jaký obraz Boha »vznikne« z dnešní konstelace myšlení a jaký »pojem Boha« (1) povede lidskou přirozenost správným směrem a dokáže lidi nejvíce okouzlit a nejsnáze získat s ohledem na současné myšlení.

Protože milujeme Boha a chceme, aby ho uctívali všichni, je nutné – máme-li představit lidem obraz Boha přiměřený naší době – postavit do popředí zvláště následující aspekty Božího obrazu (2).

Nejprve musíme vnímat Boha jako nejhlubší základ našeho bytí, který je ukryt v samém nitru naší přirozenosti, nicméně přesto může být »zahlédnut« a poznáván. Tento základ můžeme jasně poznat svým rozumem, a když si ho budeme pravidelně připomínat, budeme ho mít intuitivně stále před očima. A pak nebudeme uctívat Boha jen ve vlastním nitru, nýbrž stejně tak v podstatě všeho stvořeného, v lidech, v přírodě, ve vesmíru – všudypřítomného a vše pronikajícího svým tvůrčím působením. Přebývání a působení Boha v nás nemá být jen předmětem intuitivního poznání, ale má se projevovat v našem životě, v našich slovech i skutcích, má vyzařovat z celé naší bytosti a z našeho vystupování.

Tento přirozený obraz Boha, který je současným filozofickým myšlenkovým proudům nejbližší, bude posílen tehdy, když z našeho nadpřirozeného obrazu Boha, který známe ze zjevení (3), postavíme do popředí takové aspekty, které nejvíce korespondují s oněmi prvky přirozeného Božího obrazu a tyto buď podrobněji popisují nebo vysvětlují. Teď myslím na nauku o »díle milosti«, na to, co zkušení teologové chápou pod pojmem milost, a na praktikování tří božských ctností, které činí názorným a »zahlédnutelným« jak toto dílo milosti, tak také Boží přítomnost (4) v každém tvoru. Kde je heroicky praktikována víra, naděje a láska, cítíme Boží blízkost; jakoby nám Bůh přicházel naproti v člověku, který praktikuje tyto ctnosti, a každý, kdo to zažije, je fascinován vyzařujícím božským světlem.

V těchto temných dobách (5) jsou postupná příprava a rozvoj takového obrazu Boha mimořádným světlem. Sotva nám něco činí pojem Boha tak drahým a přitažlivým jako představa, že Bůh v nás bydlí, že jej v sobě smíme objevovat a poznávat, že přebývá ve všem, co nás obklopuje, a že světlo, vycházející z Božího přebývání v našem nitru, může vyzařovat z celého našeho života. Takový vývoj ve filozofii je jistě třeba hodnotit pozitivně, neboť zdůrazňuje zvláště tento aspekt.

Náboženství se v tomto »sporu o Boha« prohlubuje a stává se více niterným a je velmi potěšující, že z této myšlenkové konfrontace povstal k životu tak krásný obraz Boha. Jistě nelze říci, že by z tohoto sporu tento Boží obraz »vznikl«, protože nejde o »nový obraz Boha« – spíše dostal »nový život«. Tento »nový život« sice odráží představu Boha, která zde byla už v dřívějších dobách, která však v každé době září vlastními barvami. Většinou jde o věci okrajové, důležitá je především kombinace oněch rozličných aspektů. Nicméně platí-li, jak říkají Francouzi, že »tón dělá hudbu« (6), pak zde hovoříme o »novém akordu«, v němž dnešní člověk může zaslechnout svůj vlastní tón, který (v jeho uších) tomuto akordu propůjčuje mimořádné kouzlo.

(1) Ve smyslu: jaké pojetí, jaké chápání Boha.
(2) Přenáška zazněla 17. října 1932 na právě zřízené universitě v Nijmegen. Naše současná doba je samozřejmě odlišná, ale způsob myšlení a hledání přiměřeného obrazu Boha pro zvěstování, jak jej vidíme u Tita Brandsmy, zůstává inspirativní i pro nás dnes.
(3) Myšleno je biblické zjevení.
(4) Doslova »božský prvek«.
(5) Jsme v době hluboké hospodářské krize, krátce před legálním převzetím moci Adolfem Hitlerem v Německu.
(6) »C’est le ton qui fait la musique«; český překlad by mohl také znít: »melodie tvoří píseň«. Smysl tohoto rčení: nezáleží (jen) na tom, co se říká, ale (velmi často ještě víc) jakým tónem se to říká; v Titově užití tedy: i když se pravda o Bohu nemění, záleží na tom, jakým způsobem je zvěstována, a je třeba hledat způsob srozumitelný a přitažlivý pro dnešního člověka.

Převzato z knihy: Engagierte Mystik
Autor: Titus Brandsma
Vydal: Bonifatius-Verlag Paderborn, 1991
Přeložil a upravil: Norbert Žuška, OCarm.

Související články

Jaký obraz Boha fascinuje dnešního člověka? (1)
Jaký obraz Boha fascinuje dnešního člověka? (4)
Kontemplativní život je vznešený a přesto zcela prostý

V Karmelitánském nakladatelství: Titus Brandsma

Kalendář

červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Přihlášení