KARMEL

Terezie Benedikta od Kříže (Edith Stein)

Jedna cesta se otevírá vždy a před každým věrným – cesta modlitby. Každý, kdo upřímně věří slovům „Proste a bude vám dáno“, dostává útěchu a odvahu vytrvat v každé nouzi. Pomoc vždy přijde, i když se to nemusí stát tak rychle, jak bychom si přáli a doufali.

Modlitba je rozhovor duše s Bohem. Bůh je láska a láska je dobrota, která sama sebe rozdává. Je to plnost bytí, která nechce zůstat uzavřena sama v sobě, ale touží se sdílet s druhými, rozdávat se a činit druhé šťastnými.

Modlitba je nejvznešenější činnost, které je lidský duch schopen. Není to ale činnost pouze lidská. Modlitba je Jákobův žebřík, po němž lidský duch stoupá k Bohu a Boží milost sestupuje k lidem.

Být šťastný i v utrpení, stát nohama pevně na zemi, kráčet po zablácených a hrbolatých cestách tohoto světa a přitom spolu s Kristem sedět na trůnu po Otcově pravici; smát se a plakat s dětmi tohoto světa a zároveň bez přestání se sbory andělů zpívat chvály Bohu – to je křesťanský život, dokud nenastane ráno věčnosti.

Člověk se zabývá tolika zbytečnostmi: různými hloupými nesmysly, které vyčte v knihách, novinách a časopisech, posedáváním v barech nebo dlouhým tlacháním na ulici. Všechna tato rozptýlení plýtvají naším časem a energií. Copak si člověk ráno opravdu nemůže vyšetřit aspoň hodinu, kdy se nerozptyluje, ale naopak usebere, kdy se neopotřebovává, ale naopak získává sílu?

Až přijde noc a ohlédnutí zpět nám ukáže, že všechno bylo jen kusé a že mnohé z toho, co si člověk předsevzal, není ještě hotovo a že tolik věcí vzbuzuje v člověku hluboké zahanbení a lítost, pak je třeba všechno tak, jak to je, vložit do rukou Božích a Bohu odevzdat. Tak bude člověk moci spočinout, opravdu spočinout v Bohu a nový den začít jako nový život.

Převzato z knihy: Edita Steinová jako žena modlitby
Autor: Joanne Mosleyová
Vydalo: KNA

Související články

Buď zdráv Kříži, jediná naděje!
Intelekt a intelektuálové
O (vnitřní) modlitbě s Terezií z Avily

Připomínáme

04 bře 2024;
16:30 - 19:00
Setkání terciářů Klatovy
04 bře 2024;
18:00 - 20:30
Setkání terciářů Kostelní Vydří
09 bře 2024;
15:00 - 18:00
setkání terciářů Štípa
11 bře 2024;
17:00 - 20:00
Setkání terciářů České Budějovice
11 bře 2024;
17:30 - 19:30
Setkání terciářů Brno

Kalendář

březen 2024
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Přihlášení