KARMEL

Z tohoto boku dostává nápoj pro všechny tvé údy...Snoubenka církev

Tajemství Božího Slova, které je počato v lůně Nejsvětější Trojice a zjevilo se vtělením, pokračuje v církvi. „Snoubenka církev je počata a živena z tvého přesvatého boku a z tohoto boku dostává nápoj pro všechny tvé údy.“ Je utvořena „z krve a vody“ ukřižovaného Krista. Vyšla z „nejušlechtilejší části jeho těla, z prsou, kde je uloženo srdce, v němž je život“. Církev je nové „stvoření Slova“, „nové tělo“, „Tělo Kristovo“.

Marie Magdaléna označuje církev různými obrazy: člun se zásobami potravin, loď Petrova, archa Noemova hnaná Duchem svatým, ovčinec shromážděný Kristem, budova, zahrada, vinice. Ale především je tělem Kristovým, Kristovou snoubenkou. Je velikým mořem, v němž se hemží mnoho živočichů.

Každá duše je pro Magdalenu církví a má v sobě cítit tajemství církve. V sobě prožívá láskyplnou Boží péči a všecka Kristova tajemství. Ze svatého člověčenství vtěleného Slova vychází všechna spásná milost. Té se nám dostává prostřednictvím jeho nauky, která je pravou moudrostí života, a skrze svátosti. Svátosti jsou ovocem zahrady církve, hrozny vinice církve, vodami velikého moře, vnadidly rybářských sítí, mlékem z prsů církve, paprsky rozpáleného slunce atd.

Za všechny stavy církve světice na příkaz Kristův často obětovala jeho krev: za řeholnice, kněze, věřící, nevěřící, hříšníky a bludaře. Dne 6. května 1585 ji Kristus vybídl: „Pojď, má snoubenko, chci, aby přišla doba znovuzrození a obnovy celého těla svaté církve mou krví tím, že mi obětuješ všechny tvory.“

(Podle strojopisu P. Metoděje Minaříka, OCarm.: Svatí Karmelu; redakčně upraveno)

Související články

Život sv. Marie Magdalény de’ Pazzi
Volej na mne tak hlasitě, abych slyšela tvůj hlas
Lásko, směješ se, pláčeš, křičíš, mlčíš
„Nauka“ sv. Marie Magdaleny de’ Pazzi (1)

Dále doporučujeme

Antonio Maria Sicari: Svatí Karmelu

Připomínáme

20 čvc 2024;
00:00
sv. Eliáš, prorok
20 čvc 2024;
19:00 - 15:00
Velká pouť v Kostelním Vydří
23 čvc 2024;
00:00
bl. Jan Soreth, kněz
25 čvc 2024;
00:00
sv. Jáchym a Anna, ochránci Řádu
27 čvc 2024;
00:00
sv. Titus Brandsma, kněz a mučedník

Kalendář

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení