KARMEL

sv. Marie Magdaléna de PazziMarie Magdaléna de’ Pazzi (1566–1607)

Poté co jsem přijala svaté přijímání, viděla jsem Ježíše plného lásky a On mi řekl: „Pojď, holubičko moje v rozsedlinách skály, v úkrytu nad strží!“ (Pís 2,14). A já odpověděla: „Ježíši, můj Nejmilejší, nevím, jak mám vstoupit.“ A Ježíš mi řekl: „Pohlédni na mne, vydechnu a pak se nadechnu. Vydechnu a daruji ti svůj dech a pak se nadechnu a vtáhnu svůj dech do svého nitra s ním uvedu do svého nitra i tebe.“

A tak do mne vydechl svůj něžný dech, velmi láskyplně, pak vdechl a svůj dech vtáhl opět do svého nitra a s ním uvedl do svého nitra i mne a uzavřel mne dveřmi svého boku.

Zdálo se mi, že se Ježíš se svou nevěstou, duší, sjednotil v nejniternějším sjednocení; přitiskl svou hlavu na hlavu nevěsty, své oči na její oči, svá ústa na její ústa a své ruce a nohy a nakonec všechny ostatní údy na údy její, takže nevěsta s ním byla jedno; chtěla vše, co chtěl Ženich, viděla vše, co bylo v jejím Ženichovi, okoušela vše, co okoušel Ženich, konala všechna Ženichova díla a toužila po všem, po čem toužil On, a po ničem jiném. Bůh si přeje, aby s ním byla duše takto sjednocena, touží se s ní takto sjednotit. A když má duše svou hlavu přitisknutou k hlavě Ženicha, nemůže chtít nic jiného, než se sjednotit s Bohem a než aby Bůh se sjednotil s ní. A tak chce vždy, co chce Bůh.

Bůh vidí sama sebe zcela v sobě samém a jen On sám sebe obsáhne. A vidí sebe rovněž ve všech tvorech, i v těch, které nemají vědomí, neboť je v nich přítomen svou silou, a umožňuje jim jednat a být plodnými. Tak i duše, která má své oči na Ježíšových očích, vidí sebe sama v Bohu a Boha vidí ve všech věcech. Vidí i svou vlastní nemohoucnost a díky tomu ví a vidí, že obsáhnout Sebe sama může jedině On sám. A tak duše vidí, co vidí Bůh. Okouší Boha a všechny věci s lahodnou náklonností a z nedostatečnosti, která je jim vlastní, získává jen dobro/náklonnost. Stejně okouší a vychutnává duše všechny věci s náklonností, když má svá ústa na Ježíšových ústech, a podobně těží dobro z jejich nedostatečnosti, neboť když je svědkem, že nějaký tvor udělá chybu, neumí to přijmout jinak než s náklonností, a tak zakouší, co zakouší Bůh. Bůh vše činí v moudrosti a síle, ano, všem tvorům dává moudrost a sílu; a duše, která je s Bohem sjednocena a má své ruce na jeho rukou, koná svá díla rovněž s moudrostí a silou; říkám s moudrostí, protože se chrání všech věcí, které by jí mohly škodit a které se nelíbí Bohu. A také s mocí, protože duše zamilovaná do Boha věří, že zvládne vše, i to, co je nemožné...

Viděla jsem, že Boží láska je tak veliká a bezbřehá, že tvor ji nebude moci nikdy... nikdy pochopit. Ano, zdálo se mi, že nikdo ji nemůže chápat, byť jen trochu, jestliže ji nezakusil. A když jsem tuto velikou lásku viděla, musela jsem v nitru volat „Lásko, Lásko“, a to s takovou vehemencí, že jsem tato slova dokonce nahlas volala svými ústy. A kdybych mohla, proběhla bych celý svět, abych v něm volala: „Lásko, Lásko“. Když jsem se ale podívala kolem sebe a viděla, že tvorové se tak málo obracejí k této Lásce, pocítila jsem palčivou bolest a prolévala proudy slz a byla velmi smutná.

Lásko, Lásko, Lásko, nikdy tě nepřestanu volat, Lásko: Lásko, kterou nikdo nemiluje ani nepoznává; moje Lásko, Radosti mého srdce, Ty jsi Láska...
Lásko, Lásko, směješ se, pláčeš, křičíš, mlčíš, Lásko!...
Nechápeš? Ježíši, můj Nejmilejší, zblázněný láskou... zblázněný láskou, říkám, můj Ježíši; Lásko, ty jsi nejpůvabnější a nejjasnější Láska! Stará i nová Pravda! Lásko, Lásko, občerstvuješ, utěšuješ, Lásko! Lásko, Lásko, jsi milující a sjednocující Láska! Lásko, ty jsi bolest i občerstvení, Lásko, ty jsi námaha i klid, smrt a život jsi, Lásko! Lásko, Lásko, co v tobě není? Co v tobě chybí, Lásko? Lásko, Lásko, ty jsi moudrá i veselá! Lásko vysoká i hluboká! Lásko, Lásko, jsi úžasná! Nelze tě opanovat, nelze tě proniknout ani pochopit, Lásko!

(Marie Magdalena deʼ Pazzi: I quaranta giorni, Florenz 1980, 125.120.101.136n)

Související články

Volej na mne tak hlasitě, abych slyšela tvůj hlas
Přijď, Duchu svatý!

Kalendář

červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Přihlášení