KARMEL

Beránkova krev jej má k tomu, aby k nám přišel...Duch nespočine v duších těch, kdo vedou jedovaté řeči

O sv. Marii Magdaléně je známo, že to byla světice Ducha svatého, která jej přijala ve všech jeho podobách. Často o něm mluví, a to s největší láskou a úctou.

„Duch svatý vychází z Otce a Slova tak líbezným způsobem, že to nelze vyjádřit“. Je „dechem v souznění lásky“ mezi Otcem a Slovem; je z podstaty láskou, která „rozpaluje a roztavuje láskou“. „Celá Nejsvětější Trojice je hořícím ohněm, z něhož vyšlehuje tento blesk Ducha svatého, který je jednou ze tří božských Osob, a jako oblak přichází zastínit naše duše. Ó, kdo kdy viděl oblak snášet se nad řekou tak krásně, jak to činí tento láskyplný Duch, aby se usadil v našich duších?“ Je jako „milý vánek“, který zavanutím do „oblaků halících Boží úradky dá pršet na zem onu líbeznou půvabnou a sladkou vodu“ milosti. „On je rozdavatelem pokladů, které jsou v lůně Otcově, a pokladníkem úradků, které jsou mezi Otcem a Slovem.“

Duch svatý působil již od stvoření „tohoto velikého stroje světa“, ale zvláště je činný v díle vykoupení. Duch svatý způsobil vtělení Slova. On „vzal Slovo z lůna Otcova a zasadil je do lůna Mariina“. „Vidím tohoto Ducha čistoty, jak nehybným pohybem sestupuje od Otce a proudem se vlévá do Marie“. „Tento Duch byl stále s lidstvím Slova, od počátku vtělení až do návratu do nebe, a působil s vtěleným Slovem vše, co učinilo a vykonalo ve svém lidství.“ „Duch svatý vlastnil toto svaté lidství jako své.“ „Tento Duch je vždy poznamenán vzácnou pečetí krve Slova, zabitého Beránka, a Beránkova krev jej má k tomu, aby k nám přišel, i když i on sám k tomu tíhne a chce přijít.“

Marie Magdaléna de’ Pazzi dává Duchu svatému mnoho jmen, která obrazně vyjadřují různé účinky jeho působení. Uveďme aspoň některá z nich: holubice, oblak, oheň, olej, řeka, sloup, síla, ohnivé jazyky, magnet, orel, paprsek, slunce, zapečetěný pramen, trůn, břitva, keř, ratolest, desky Mojžíšovy, šíp, roh, dech, ústa, zvuk, kopí aj.

Jako utvořil lidství Slova a působil v něm, tak Duch svou přítomností stále nově utváří jeho mystické tělo, církev, a žije a působí v ní, a tak proměňuje svět. Vede duše až k nejvyšší svatosti, ke „spojení s Bohem, k »pojmutí« Boha do sebe, k nalezení nejvyššího štěstí v Bohu“. Taková duše „v Duchu svatém na každém kroku tisíckrát zrodí Boha (kdyby mohl být zrozen Ten, který zrozen být nemůže). Ve styku s tímto Duchem lásky každým slovem, myšlenkou a touhou rodí Krista. To již není pouze jeden Bůh, ale tisíce, tisíce »Bohů«, jeden Bůh v podstatě a ve třech Osobách, ale tisíce, tisíce »Bohů« účastí, společenstvím a spojením“.

Překážky, které brání vylití Ducha svatého do duše, jsou: obojakost úmyslů, zatvrzelost, „prokletá vlažnost“, chybějící pokora, lpění na sobě. Nejlepší podmínky pro přijetí Ducha naopak jsou: „prostý úmysl“, „činná spoluúčast na Kristově lásce“, „poznání své nicoty“; zvláště snaha o tři charakteristické vlastnosti Ducha svatého: čistotu, pravdu, svatost. „Tento Duch je láska a hledá lásku, a proto nespočine v těch srdcích, která nemilují, v duších těch, kdo vedou jedovaté řeči, protože si velmi oškliví ostré a reptavé jazyky, od těch se vzdaluje a prchá.“ „Jako letící a povznášející orel uchopí a vezme Duch svatý duše, které ho přijaly, a odnese je tam, kde je Slovo.“

(Podle strojopisu P. Metoděje Minaříka, OCarm.: Svatí Karmelu; redakčně upraveno)

Související články

Život sv. Marie Magdalény de’ Pazzi
Volej na mne tak hlasitě, abych slyšela tvůj hlas
Lásko, směješ se, pláčeš, křičíš, mlčíš
Přijď, Duchu svatý

Dále doporučujeme

Antonio Maria Sicari: Svatí Karmelu

Připomínáme

12 čvn 2024;
00:00
bl. Hilarius Januszewski, mučedník
14 čvn 2024;
00:00
sv. Elizeus, prorok
15 čvn 2024;
08:00 - 12:00
Setkání terciářů Olomouc-Hejčín
22 čvn 2024;
15:00 - 19:00
Setkání terciářů Frýdlant n. Ostravicí
29 čvn 2024;
09:00 - 15:00
Setkání terciářů Hradec Králové

Kalendář

červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Přihlášení