KARMEL

Toto světlo představuje lásku, která má osvěcovat, oblažovat všechny, nikoho nevyjímaje...Terezie z Lisieux (1873–1897)

Pocítila jsem, že do mého srdce vstoupila blíženská láska, potřeba zapomínat na sebe, abych dělala radost jiným, a od té doby jsem byla šťastná! (AS 96)

Pochopila jsem, že bez lásky jsou všechna díla jen nicota, a to i díla nejskvělejší, jako je vzkříšení mrtvých nebo obrácení národů... (AS 167)

Ježíš mi dal milost, že jsem pochopila, co je láska. Dříve jsem to také chápala, to je pravda, ale nedokonale. Neuvažovala jsem důkladně o těchto Ježíšových slovech: „Druhé přikázání je PODOBNÉ prvnímu: milovat budeš svého bližního jako sebe“ (1). Zvláště jsem se snažila milovat Boha, a když jsem ho milovala, pochopila jsem, že se má láska nesmí projevovat jen slovy, neboť: „Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce“ (2). Tuto vůli mi dal Ježíš poznat vícekrát, řekla bych, že skoro na každé stránce svého evangelia. (AS 214)

Když jsem rozjímala o těchto Ježíšových slovech, pochopila jsem, jak je má láska k sestrám nedokonalá. Viděla jsem, že je nemiluji tak, jak je miluje Pán Bůh. Nyní chápu, že dokonalá láska záleží v tom, abychom snášeli chyby druhých, abychom se nedivili jejich slabostem, povzbudili se nejmenšími úkony ctností, které u nich vidíme. Ale hlavně jsem pochopila, že láska nesmí zůstat uzavřena na dně srdce. Ježíš řekl: „Když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě“ (3). Mám zato, že toto světlo představuje lásku, která má osvěcovat, oblažovat, a to nejen mé nejdražší, ale všechny v domě, nikoho nevyjímaje. (AS 215)

Ano, cítím to, když prokazuji lásku, je to Ježíš, kdo ve mně jedná. Čím více jsem s Ním spojena, tím více také miluji všechny své sestry. Když chci v sobě rozmnožit tuto lásku, hlavně když se zlý duch pokouší postavit mi před oči mé duše chyby té nebo oné sestry, která je mi méně sympatická, chvatně se snažím objevit její ctnosti, její dobrá přání. Říkám si, jestli jsem ji viděla jednou klesnout, ona si mohla mnohokrát odnést vítězství, ale z pokory je skrývá, a i to, co se mi jeví jako provinění, může být docela dobře vzhledem k jejímu úmyslu úkonem ctnosti. (AS 215n)

(1) Mt 22,39; (2) Mt 7,21; (3) Mt 5,15.

(AS = Autobiografické spisy)

Související

Další texty Terezie z Lisieux
V Karmelitánském nakladatelství: Terezie z Lisieux

Kalendář

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení