KARMEL

Všechny jedovaté věci z okolí a z hradních komnat se spojí, aby se jí pomstily...
Terezie z Avily (1515–1582)

Nesmíte si myslet, sestry, že ty účinky, o nichž jsem mluvila (1), jsou stále stejně silné.

Proto také říkám, pokud si vzpomínám, že tomu tak obyčejně je, protože někdy Pán ponechává duši její přirozenosti, a to se pak zdá, že se všechny jedovaté věci z okolí a z hradních komnat spojí, aby se jí pomstily i za tu dobu, kdy ji nemají ve své moci.

Ne, netrvá to dlouho: nejvíc tak jeden den, či o něco víc. K této velké proměně dojde obyčejně při nějaké slavnostní příležitosti a tehdy ve zmatku, který zakouší, duše mnohem víc oceňuje, že je v tak dobré společnosti; díky jí Pán jí vlévá pevnost, aby se v ničem neuchýlila od jeho služby a dobrých předsevzetí, jež naopak jen rostou, jak se zdá. Zkrátka, duše neustoupí v ničem od dobrých rozhodnutí, ani sebemenším hnutím.

Jak říkám, dochází k tomu jen občas, neboť Pán chce, aby duše nezapomněla na svou ubohost, aby zůstala pokorná, lépe chápala, jak mnoho mu dluží, a děkovala mu za velký projev přízně, který přijala.

Tyto duše mají palčivou touhu a pevné předsevzetí nedopustit se nějaké nedokonalosti, ne však že by už kvůli tomu se jich nedopouštěly, a mnoha, jakož i hříchů. Ne však s plným vědomím, a v tom jim musí Pán velmi pomáhat.

Mám na mysli všední hříchy, ne smrtelné! Doufají totiž, že takové už nemají, i když si nejsou zcela jisté, neboť je možné, že mají nějaký skrytý, a to je velmi trápí. Další trýzní je vědomí, jak mnoho duší se řítí do záhuby. Ačkoliv mají poměrně velkou naději, že nepatří mezi ně, nicméně nemohou se zbavit obav, pomyslí-li na nějakou postavu z Písma svatého, o níž se zdálo, že ji Bůh zahrnoval svou přízní, jako Šalomoun, jemuž Jeho Velebnost toho tolik zjevila (2).

Ta z vás, která se cítí bezpečnější, ať se obává víc, neboť David praví: „Šťastný, kdo se bojí Pána“ (3). Kéž nás vždy chrání! Největší bezpečnost je prosit Pána, aby nám dal, abychom ho nikdy neurazily. – Budiž vždy veleben.

(1) Viz: O (vnitřní) modlitbě s Terezií z Avily (22); (2) srv. 1 Král 11; (3) Ž 111,1.

(Hrad v nitru, 7. příbytky)

Související

Další texty od Terezie z Avily
Novéna ke sv. Terezii od Ježíše
V Karmelitánském nakladatelství: Terezie z Avily

Připomínáme

12 čvn 2024;
00:00
bl. Hilarius Januszewski, mučedník
14 čvn 2024;
00:00
sv. Elizeus, prorok
15 čvn 2024;
08:00 - 12:00
Setkání terciářů Olomouc-Hejčín
22 čvn 2024;
15:00 - 19:00
Setkání terciářů Frýdlant n. Ostravicí
29 čvn 2024;
09:00 - 15:00
Setkání terciářů Hradec Králové

Kalendář

červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Přihlášení