KARMEL

Terezie z Avily (1515–1582)

Uvědomte si, dcery, že tento váš Ženich (Ježíš) vás nikdy nespustí z očí, i když od vás musel vytrpět tisíce ošklivých, ba hnusných věcí. A je to tedy něco velkého, když nyní odvrátíte oči od vnějších věcí a několikrát je upřete na Něho? Vzpomínáte, co říká Nevěstě: čeká jen na váš pohled, aby se vám ukázal, jak po tom dychtíte. Tak si cení tohoto pohledu, že kvůli němu nelituje žádné námahy.

(...) Tak jedná s vámi, bez nejmenšího předstírání. Stává se vaším služebníkem a chce, abyste byly velitelkami, a ve všem se podřídí vaší vůli. Jste-li plné radosti, můžete ho kontemplovat vzkříšeného a vidět, jak vychází z hrobu a vaše radost bude překypovat. Jaká krása! Jaký jas! Jaká velebnost! Jaká radost! S jakou slávou opouští bitevní pole, na němž získal království bez konce, o které se chce nyní rozdělit s vámi, tímže vám dává sám sebe! Bude to tedy něco velkého, když tu a tam obrátíte své pohledy na Toho, jenž vás zahrnuje takovými dary?

Budete-li zkormoucené a ztrápené, můžete ho kontemplovat, jak jde do Olivetské zahrady. Jak drtivý musel být jeho smutek, jestliže On, který je moc sama, tím trpí a naříká? Zahleďte se na něho, jak je uvázán u sloupu, svírán děsnými útrapami, s rozšlehanou kůží, s cáry masa: a to vše pro velkou lásku k nám. Kolik utrpení! A přesto jedni ho pronásledují, jiní na něj plivají, je zapřen, opuštěn od přátel, nikdo nevystoupí na jeho obranu, chvěje se chladem, a je tak opuštěný, že ho můžete, hned ta hned ona, těšit. Anebo se na něho zahleďte, jak nese kříž na svých ramenou, když mu katané nedovolí ani vydechnout. A tehdy se na vás podívá oněma krásnýma očima, plnýma soucitu a slz; zapomene na své bolesti, aby vás utěšoval ve vašem trápení, jen když vy na něho budete hledět a prosit ho, aby vás potěšoval.

Budete-li na Něho hledět, jak je ztrýzněn, vaše srdce se rozněžní, pak Ho budete nejen nazírat, nýbrž začnete s Ním hovořit, ne však složenými modlitbami, nýbrž slovy, jež budou vycházet ze srdce, a taková On má nejraději.

(Cesta k dokonalosti 26, 3–6)

Související

Další texty od Terezie z Avily
Umírám jako dcera církve
Novéna ke sv. Terezii od Ježíše
V Karmelitánském nakladatelství: Terezie z Avily

Připomínáme

20 čvc 2024;
00:00
sv. Eliáš, prorok
20 čvc 2024;
19:00 - 15:00
Velká pouť v Kostelním Vydří
23 čvc 2024;
00:00
bl. Jan Soreth, kněz
25 čvc 2024;
00:00
sv. Jáchym a Anna, ochránci Řádu
27 čvc 2024;
00:00
sv. Titus Brandsma, kněz a mučedník

Kalendář

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení