KARMEL

„Rmoutí nás utrpení, kterému byli nezaslouženě vystaveni naši bratři a sestry na Ukrajině“, píše skupina dvou set třiceti tří kněží a jáhnů ruské pravoslavné církve a obrací se s důraznou výzvou na všechny, na nichž závisí ukončení války na Ukrajině, jimi označované za „bratrovražednou“.

Číst dál...

Nyní se více než kdy jindy ukazuje naše františkánské charisma přinášet mír a dobro tam, kde panuje neklid, temnota a válka.

Děti, které přicházejí do našich přijímacích středisek, si hrají, dívají se na pohádky a dokonce zapomínají, že je kolem válka, a někteří dospělí možná poprvé v životě berou do rukou růženec, modlí se na kolenou, učí se zpívat náboženské písně a zažívají skutečný pokoj, kterého nelze dosáhnout pomocí tanků nebo jiných zbraní, protože my máme a věříme přesně v ten mír, který nám zanechal Ježíš Kristus: „Zanechávám vám pokoj, dávám vám svůj pokoj. Ne ten, jaký to dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce netrápí ani nebojí.“

CELÝ ČLÁNEK

Varšava, 2. března 2022

Vaše Svatosti,

děkuji za slova, která zazněla ve včerejším dopise metropolity Hilariona. Sdílím názor Vaší Svatosti, že nepřátelství vůči jakémukoli národu je vždy nepřijatelné. Všichni jsme bratři, a proto vnímáme každé neštěstí ukrajinského nebo ruského národa jako své vlastní. Proto se z celého srdce modlíme za mír na Ukrajině.

Aby však naše modlitba nebyla považována za projev pokrytectví, musí být doprovázena činy. Věřím, Vaše Svatosti, že jste mírumilovný člověk. Náš Pán Ježíš Kristus učil: „Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.“ (Mt 5,9). Proto tě, Bratře, prosím, abys apeloval na Vladimira Putina, aby zastavil nesmyslné boje proti ukrajinskému lidu, v nichž jsou zabíjeni nevinní lidé a trpí nejen vojáci, ale i civilisté – zejména ženy a děti. Jediný člověk může jediným slovem zastavit utrpení tisíců lidí – a tím je prezident Ruské federace. Žádám vás co nejpokorněji, abyste vyzval ke stažení ruských vojsk ze suverénního státu, kterým je Ukrajina.

Číst dál...

Byli jsme v těchto dnech svědky heroismu obyčejných lidí. Oplakáváme oběti raketového útoku v Charkově. Včera jsme však viděli obyvatele Berdyansku, jak holýma rukama vyhnali ozbrojené síly ze svého města za skandování „Berdyansk je Ukrajina“ […] Vskutku se naplňují Kristova slova: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí svůj život za své přátele.“ Vidíme, že tím, co vítězí, není zášť, ale láska. Láska rodí hrdiny, nenávist zločince. Proto chci všechny povzbudit, aby se v této tragické době učili milovat. Nedovolme, aby nás ovládla nenávist, neužívejme její jazyk a slova. Lidová moudrost říká, že kdo svého nepřítele nenávidí, byl od něho už poražen. Zvítězíme silou lásky k naší vlasti, k Bohu a k našim bližním.

(Svjatoslav Ševčuk, řeckokatolický arcibiskup Kyjeva, 1. března 2022)

Proste a dostanete, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. (Mt 7,7)

Jsem Anastázie, J-L 35 (tj. absolventka evangelizační školy Jeunesse-Lumiere, ročník 35), Ukrajinka, a nacházím se v Kyjevě, v tuto dobu v centru ruského vojenského ataku. Uvědomuji si, že každá minuta může být poslední minutou mého pozemského života, proto klepu na dveře vašich srdcí, drahá rodino J-L. Nelidskost je děsivá: ruská armáda bombardovala sirotčinec ve městě Vorzel, mateřskou školu v městě Okhtyrka. Mnoho domů civilistů, například jeden stojící vedle jeslí v Kyjevě. Téměř nespíme a pokud se nám podaří usnout, budíme se za zvuku bomb a sirén a první naší starostí je zjistit, zda jsou ještě v tu chvíli naživu naši blízcí v jiných městech.

Číst dál...

Papež František vyhlásil na středu 26. ledna den modliteb za mír. Oznámení zaznělo na konci modlitby Anděl Páně o třetí neděli Božího slova, 23. ledna 2022:

„Se znepokojením sleduji nárůst napětí, které hrozí zasadit nový úder míru na Ukrajině a zpochybnit bezpečnost na evropském kontinentu, což by mělo ještě širší dopady. Srdečně vyzývám všechny lidi dobré vůle, aby se modlili ke všemohoucímu Bohu, aby každá politická akce a iniciativa sloužila lidskému bratrství, a ne stranickým zájmům. Kdo sleduje své vlastní cíle na úkor druhých, pohrdá svým vlastním lidským povoláním, protože všichni jsme byli stvořeni jako bratři. Z tohoto důvodu a s ohledem na současné napětí navrhuji, aby příští středa 26. ledna byla dnem modliteb za mír.“

(zdroj: https://zpravy.cirkev.cz/papez-26-ledna-se-modleme-za-mir-na-ukrajine_3631)

Přihlášení