KARMEL

„Rmoutí nás utrpení, kterému byli nezaslouženě vystaveni naši bratři a sestry na Ukrajině“, píše skupina dvou set třiceti tří kněží a jáhnů ruské pravoslavné církve a obrací se s důraznou výzvou na všechny, na nichž závisí ukončení války na Ukrajině, jimi označované za „bratrovražednou“.

Ruští kněží a jáhni připomínají, že život každého člověka je jedinečný a neocenitelný dar od Boha a že každého čeká poslední soud. „Žádná pozemská moc, lékař či strážce nás neochrání před tímto rozsudkem. Jsme znepokojeni starostí o spásu každého člověka, který se považuje za syna ruské pravoslavné církve, a nechceme, aby přišel k tomuto soudu obtěžkán břemenem mateřské kletby. Nezapomínejme, že Kristova krev, prolitá Spasitelem pro život světa, přijatá vrahem ve svátosti, povede nikoli k životu, nýbrž do věčného zavržení“.
„Hlas krve tvého bratra volá ke mně ze země. Proto buď proklet, vyhnán z úrodné země, která otevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. To řekl Bůh Kainovi, který svému mladšímu bratru záviděl. Běda každému člověku, který si uvědomí, že tato slova jsou adresována jemu osobně.“

Zdroj

Přihlášení