KARMEL

Jiří Preca (1880-1962)

Modlitba k Duchu Svatému...

Bože Duchu svatý,
který z Otce i Syna vycházíš,
přijď a zůstávej v nás.
Ve všem Tě potřebujeme.
Bez Tebe nemůžeme konat nic dobrého.

Přijď a zůstávej v nás,
abys nás osvítil,
ať prohlédneme
prolhanost Zlého,
klamání světa
i svou vlastní faleš.

Přijď a zůstávej v nás,
abys nás upevnil ve svatosti,
povzbudil v trpělivosti
a posílil v odevzdávání všech našich tužeb.

Přijď a zůstávej v nás,
abys nás utěšil v každém našem soužení.
Vždyť jen skrze Tvou pomoc
můžeme žít svatě,
vyhýbat se hříchu
a nakonec
vstoupit smrtí
do života věčného,
kde budeme chválit
Tebe, Otce i Syna.

Převzato z: Prayers by St George Preca

 

Připomínáme

02 bře 2019 09:00-13:30
Setkání terciářů v Praze - Liboci
02 bře 2019 09:00-13:00
Setkání terciářů Hradec Kralové
04 bře 2019 16:30-19:00
Setkání terciářů Klatovy
04 bře 2019 18:00-20:30
Setkání terciářů Kostelní Vydří
11 bře 2019 17:30-19:30
Setkání terciářů Brno

Přihlášení