KARMEL

Apoštolové Jan a Petr běží k Ježíšovu hrobu... (Jan 20,3-4)

 

(Filothea)

 

 

 

Žena

Jak rychle tlouklo
o čem znělo
            pověz mi
            milý učedníku Jene
Srdce - to Jeho
pod tunikou
            tepající tenkrát
            smrtí ztichlé dnes

Kam odešel nám?
Do nebes?

Těžko si na Něj
rozvzpomínám

Cítím se vinna
            že On je mrtev
já tu živa

Ztrácím Jeho obraz
            Není to zrada
Podraz?

Chci zas smět
            naslouchat
                        přicházet k Němu
                                    dotýkat se Jej

Necítit chladnou beznaděj

Obejmi mě
            a vyprávěj
            svým srdcem mému
o Jeho

Vypravuj něco hezkého

Dále doporučujeme

Dokořán jsou vrata
Veď si mne

Připomínáme

02 bře 2019 09:00-13:30
Setkání terciářů v Praze - Liboci
02 bře 2019 09:00-13:00
Setkání terciářů Hradec Kralové
04 bře 2019 16:30-19:00
Setkání terciářů Klatovy
04 bře 2019 18:00-20:30
Setkání terciářů Kostelní Vydří
11 bře 2019 17:30-19:30
Setkání terciářů Brno

Přihlášení