KARMEL

Apoštolové Jan a Petr běží k Ježíšovu hrobu... (Jan 20,3-4)

 

(Filothea)

 

 

 

Žena

Jak rychle tlouklo
o čem znělo
            pověz mi
            milý učedníku Jene
Srdce - to Jeho
pod tunikou
            tepající tenkrát
            smrtí ztichlé dnes

Kam odešel nám?
Do nebes?

Těžko si na Něj
rozvzpomínám

Cítím se vinna
            že On je mrtev
já tu živa

Ztrácím Jeho obraz
            Není to zrada
Podraz?

Chci zas smět
            naslouchat
                        přicházet k Němu
                                    dotýkat se Jej

Necítit chladnou beznaděj

Obejmi mě
            a vyprávěj
            svým srdcem mému
o Jeho

Vypravuj něco hezkého

Dále doporučujeme

Dokořán jsou vrata
Veď si mne

Připomínáme

05 kvě 2018 00:00
sv. Angelus ze Sicílie, mučedník
05 kvě 2018 08:00-12:00
Setkání terciářů Olomouc-Hejčín
05 kvě 2018 09:00-13:30
Setkání terciářů Praha - Liboc
07 kvě 2018 00:00
bl. Alois Rabata, kněz
07 kvě 2018 16:30-19:00
Setkání terciářů Klatovy

Přihlášení