KARMEL

Eucharistické ryby, nástěnná malba z Kalixtových katakomb, 2./3. stoletíTitus Brandsma (1881–1942)

Žijeme ve světě převrácených hodnot, v němž dokonce i láska je nazývána slabostí, kterou je třeba odstranit, kterou člověk musí překonat.
„Ne láska, ale rozvinutí vlastní síly!“

„Ať se každý stane tak silným, jak to jen jde, a slabí ať zahynou!“
„Křesťanství – se svým poselstvím o lásce – se dnes už nenosí a je třeba nahradit je starým poselstvím o síle!“ (1)
Láska je zneuznána, Amor non amatur (2), volával už kdysi ve své době svatý František z Assisi a o několik století později svatá Marie Magdaléna de Pazzi, která v extázi vyzváněla na zvon kláštera karmelitek, aby sdělila lidem, jak krásná je láska.
I když novopohanství už lásku nechce, my se přece lásky nevzdáme a přemůžeme je právě láskou. Teorie lásku zavrhuje a odsuzuje, ale v praxi se láska bude znovu a znovu osvědčovat jako síla, jež přemůže lidská srdce a ovládne je.
„Hleďte, jak se milují.“
Tato slova pohanů o prvních křesťanech musí znovu platit i o nás! Pak přemůžeme svět.

(1) Když Titus cituje soudobá hesla, na tomto místě uvádí doslova: „... musí je nahradit stará germánská síla“. Výše uvedený překlad Titův výrok zobecňuje, aby byl aktuální pro každou dobu.
(2) Láska není milována.

Převzato z knihy: Titus Brandsma, Engagierte Mystik
Vydal: Bonifatius-Verlag Paderborn, 1991
Přeložil: Norbert Žuška, O.Carm.

Související články

Titus Brandsma: Co je mystika?
Jaký obraz Boha fascinuje dnešního člověka?
Kontemplativní život je vznešený a přesto zcela prostý

V Karmelitánském nakladatelství: Titus Brandsma

Kalendář

listopad 2023
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Přihlášení