KARMEL

Pro naději pevné víry,
která s nebe sestoupí,
i únava z těžkých zkoušek
zdá se náhle lehčí být.

Přesto neustálá touha
co nejvíc se přiblížit
ženichovi, v němž je radost,
žalem provází ten cit.

Proto vzdechy, modlitbami,
prosbami a úzkostí,
vřelou slzou, naříkáním
k němu jen se obrací,

aby je svou společností
co nejdříve obdařil.
Kéž ta radost, jedni praví,
v našem žití najde cíl.

Druzí praví: Sešli, Pane,
toho, jejž jsi přislíbil.
Rozlom nebe, jiní prosí,
ať na tebe smíme zřít,

když k nám dolů sestupuješ,
nářky naše utišit.
Rosu nebeskou dej zemi,
neboť země touží pít.

Kéž nám země otevřená
místo keřů trnových
květy krásné krásy vydá
a spočine sama v nich.

Šťasten bude, další praví,
komu dáno v čase žít,
kdy i na samého Boha
zrakem svým smí popatřit,

dotknout se ho vlastní rukou,
po všech cestách chodit s ním,
z jeho tajemství se těšit,
jež jsou světa bohatstvím.

(Jan od Kříže, Pátá romance, překlad Gustav Francl)

Připomínáme

20 čvc 2024;
00:00
sv. Eliáš, prorok
20 čvc 2024;
19:00 - 15:00
Velká pouť v Kostelním Vydří
23 čvc 2024;
00:00
bl. Jan Soreth, kněz
25 čvc 2024;
00:00
sv. Jáchym a Anna, ochránci Řádu
27 čvc 2024;
00:00
sv. Titus Brandsma, kněz a mučedník

Kalendář

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení