KARMEL

V dnešní den, kdy Ukrajina slaví svůj státní svátek nazývaný Den nezávislosti Ukrajiny, znovu zveme všechny ke společné a naléhavé modlitbě za mír. K zamyšlení přinášíme podstatnou část dopisu, který v srpnu roku 1917 adresoval Svatý otec Benedikt XV. vůdcům tehdy válčících národů:

V této mučivé situaci, tváří v tvář tak vážnému ohrožení, nesledujeme ani konkrétní politické cíle, ani neprosazujeme zájmy některé z válčících stran, ale (…) znovu voláme po míru a naléhavě apelujeme na ty, kdo mají v rukou osudy národů. Abychom se však neomezovali jen na obecnosti, jak to dříve okolnosti vyžadovaly, chceme nyní přejít ke konkrétním a reálným návrhům a vyzvat vlády válčících národů, aby se dohodly na následujících bodech, které se zdají být základními kameny spravedlivého a trvalého míru, a zároveň ponechat na těchto vládách, aby je upřesnily a doplnily.

Především musí být jasný základní princip: morální síla práva stojí nad materiální silou zbraní. To ode všech vyžaduje spravedlivý souhlas se souběžným vzájemným odzbrojováním podle stanovených norem a záruk (…). Zbraně nechť jsou nahrazeny arbitrážní institucí, která bude usilovat o mír jak dojednanými pravidly, tak také sankcemi vůči státu, který odmítne mezinárodní otázky arbitráži předložit nebo nebude akceptovat její rozhodnutí.

Tím bude nastolena vláda práva a dojde k odblokování dopravních cest. Národy tak získají skutečně svobodný přístup ke společným mořím, což by mohlo odstranit mnohé příčiny konfliktů a otevřít nové zdroje prosperity a pokroku pro všechny.

Pokud jde o válečné reparace, nevidíme jiné východisko než obecné pravidlo jejich úplného a vzájemného prominutí, které je koneckonců opodstatněno obrovskými výhodami odzbrojení, a to tím spíš, že nelze přijmout pokračování tak obrovského krveprolití jen z ekonomických důvodů. Pokud by tomu v některých případech bránily zvláštní důvody, je třeba je pečlivě zvážit s ohledem na spravedlnost a právo.

Tyto mírové dohody a nesmírné výhody z nich plynoucí však nejsou možné bez oboustranného navrácení aktuálně okupovaných území. (…)

To jsou hlavní principy, na nichž má podle nás spočívat budoucí uspořádání národů. (…) Předkládáme je proto vám, kteří v této tragické hodině řídíte osudy bojujících národů, s drahou a sladkou nadějí, že je přijmete a že tím co nejdříve ukončíte tento úděsný boj, který se s každým dnem jeví víc a více jako nesmyslná jatka. (…) Uvědomte si svou svrchovaně vážnou zodpovědnost před Bohem i před lidmi: na vašich rozhodnutích závisí pokoj a radost nespočetných rodin, životy miliónů mladých lidí, štěstí národů, které máte povinnost zajistit. Kéž vás Pán inspiruje k rozhodnutím, jež jsou v souladu s Jeho nejsvětější vůlí, kéž si zasloužíte uznání svých současníků a do dějin se zapíšete jako tvůrci pokoje.

My se zatím naléhavě spojujeme v modlitbě a pokání se všemi, kdo touží po míru a vyprošujeme světlo a radu Ducha svatého.

Dáno ve Vatikánu, 1. srpna 1917

Benedikt XV.

(Plné znění dopisu naleznete ZDE>>>)

Připomínáme

25 kvě 2024;
00:00
sv. Marie Magdaléna de’ Pazzi, panna
25 kvě 2024;
09:30 - 17:00
Celostátní setkání terciářů
25 kvě 2024;
10:00 - 16:00
Celostátní setkání terciářů
01 čvn 2024;
09:00 - 13:30
Setkání terciářů Praha - Liboc
03 čvn 2024;
18:00 - 21:00
Setkání terciářů Velké Meziříčí

Kalendář

květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení