KARMEL

Mučednická smrt bl. Dionýsia od Narození a Redempta od Kříže

(OCD • blahoslavení • nezávazná památka 29. listopadu)

Texty propria

Pierre Berthelot se narodil 12. prosince 1600 v Honfleur, v jednom z nejvýznamnějších francouzských přístavů, který sloužil jako námořní základna pro francouzské koloniální aktivity v Severní Americe a Karibiku. Jako mladík doprovázel svého otce, lodního lékaře, na cestě do Kanady. Ve svých devatenácti letech se účastnil vojenské výpravy proti Holanďanům (1) do východní Indie, vyvázl pouze s holým životem.

Posléze vstoupil do služeb portugalského námořnictva (2) a pro svou odvahu a kosmografické znalosti se stal vyhledávaným kapitánem. Jeho námořní navigační mapy, které nakreslil s velkou přesností, jsou dnes uchovávány v Britském muzeu v Londýně.

Bl. Dionýsius od NarozeníV roce 1635, během pobytu v indickém městě Goa (3), po poradě se svým duchovním vůdcem P. Filipem od Nejsvětější Trojice (4), zde vstoupil k bosým karmelitánům. Řeholní sliby složil 25. prosince 1636 a přijal jméno Dionýsius od Narození. Na kněze byl vysvěcen 24. srpna 1638. Podle svědectví P. Filipa od Nejsvětější Trojice byl Dionýsius příkladem ctností pro všechny řeholníky jak v čase noviciátu, tak i po svých slibech. Obdržel dar kontemplace a nejednou během modlitby jej bratři spatřili obklopeného nebeskou září.

Tomás Rodríguez da Cunha se narodil 15. března 1598 v městě Paredes na severu Portugalska. Sloužil v portugalské armádě v Indii. Ve městě Goa vstoupil roku 1615 jako laický bratr k bosým karmelitánům a přijal jméno Redemptus od Kříže.

Místokrál Pedro da Silva, který spravoval Portugalskou Indii, vypravil v roce 1638 svého vyslance Francesca de Souza de Castro na diplomatickou misi k sultánovi do Acehu (Achén) na Sumatře. Velvyslanec si přál mít Dionýsia s sebou nejen jako duchovního vůdce, ale i jako odborníka v navigaci a tlumočníka. Otec Dionýsius na cestu přibral svého spolubratra Redempta.

Bl. Redemptus od KřížeDelegace s oběma karmelitány odplula z Goa 25. září 1638 a po úspěšné plavbě dorazila 25. října do Acehu. Radost, s níž zde členové delegace byli přijati, byla předstíraná; zanedlouho skončili ve vězení. Dionýsius a Redemptus byli vyšetřováni a mučeni více než ostatní; záměrem bylo, aby se zřekli katolické víry a přijali islám. Ve vězení si Dionýsius z lásky ke spoluvězňům odpíral i to nejpotřebnější, posiloval ostatní a pomáhal jim svými slovy i svým příkladem. Oba byli odsouzeni k smrti: Redemptus zemřel jako jeden z prvních, proboden kopím, zatímco Dionýsius byl podle svého přání zabit poslední, aby mohl povzbuzovat ostatní. Byl usmrcen 29. listopadu 1638 úderem meče, který mu rozpoltil hlavu. Oba karmelitáni byli 10. června 1900 papežem Lvem XIII. blahořečeni a jejich nezávazná památka se na Karmelu slaví 29. listopadu.

(1) Nizozemské loďstvo představovalo největší námořní sílu tehdejšího světa a účinně ohrožovalo především portugalský, ale i francouzský obchod s Asií.
(2) Ačkoliv se Portugalsko v 16. století potýkalo s velmi nízkým počtem vlastních obyvatel (zhruba 1 250 000), dokázalo obratnou politikou založit a udržet Portugalskou Indii (1505–1961) – rozsáhlý soubor přístavních měst a pevností převážně na pobřeží Asie, který v době největšího rozkvětu sahal od mysu Dobré naděje na západě až po Moluky a Macao (k jeho předání došlo až roku 1999) na východě. Vydobyté postavení na pevnině i světových mořích však bylo nesmírně nákladné udržovat; portugalské obchodní impérium mělo mnoho asijských soupeřů, muselo však také vojensky čelit rivalům evropským, především Holanďanům.
(3) Od roku 1530 hlavní město Portugalské Indie, sídlo místokrále, od roku 1558 i arcibiskupa. Odtud vyráželi misionáři do všech koutů Orientu (ve městě působil od roku 1542 jako první misionář svatý František Xaverský, je zde i pohřben; v roce 1599 zde pobyl cestou do Japonska též blahoslavený Karel Spinola).
(4) a poté, co byl odmítnut místními jezuity, kteří se obávali, že by Pierrův vstup do jezuitského řádu mohl vzbudit nelibost místokrále. Předpokládá se, že Pierre – pro své vysoké postavení v portugalském námořnictvu – souhlas místokrále ke vstupu do (jakéhokoliv) řádu potřeboval.

(Podle Bl. Denis of the Nativity (OCD)... zpracoval: Norbert Žuška, O.Carm., redakčně upraveno)

Fotografie z místa, kde stál původní karmelitánský klášter v Goa: ZDE >>>

Karmelitánský lekcionář

První čtení: Řím 5,1–5
Žalm: 124(123),2–3.4–5.7b–8    Odp.: 7a
Evangelium: Jan 12,24–26

Kalendář

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení