KARMEL

bl. Alois Rabata(karmelitán • blahoslavený • nezávazná památka 8. května)

Spolehlivé informace o životě Aloise Rabaty, který se narodil v městečku Erice blízko Trapani na Sicílii patrně v roce 1443, nám poskytují dokumenty procesů, které zkoumaly svatost Aloisova života. Některé jsou datovány rokem 1533 – tento proces proběhl v Randazzu v Catanii, další rokem 1573. Ale všechny v nich obsažené údaje se vztahují k Aloisovu zralému věku a k jeho smrti.

Nicméně, i když čerpáme z historicky méně spolehlivých zdrojů, zdá se věrohodné, že Alois přijal karmelitánský hábit v konventu Zvěstování Panny Marie v Trapani, kde rovněž absolvoval svá studia a přijal kněžské svěcení. Pak byl poslán jako představený do reformovaného konventu (1) v Randazzu, kde žil až do své smrti roku 1490; údajně zemřel 8. května.

Jeho tělo bylo uloženo v řádovém kostele v Randazzu a ihned se stalo předmětem úcty věřících. K hrobu přicházeli zvláště nemocní a posedlí a všichni zakoušeli Aloisovu mocnou přímluvu. Od roku 1617 jsou Aloisovy relikvie uchovávány také v Erice a od roku 1640 rovněž v Trapani.

bl. Alois RabataBlahoslavený Alois Rabata bývá vyobrazován s palmou v ruce a se šípem zabodnutým do čela. Podle tradice ho jistý Antonio Catalucci zranil šípem. Jednalo se o odvetu, neboť Alois vehementně odsoudil jednání útočníkova rodného bratra. Nicméně skutečný pachatel není s jistotou znám. Alois útočníkovi odpustil a nikdy nechtěl zveřejnit jeho jméno. Proto nebyl Alois Rabata zařazen mezi mučedníky, ale mezi vyznavače.

ostatky bl. Aloise RabatyProcesy směřující ke kanonizaci (1533 a 1573) dokumentují Aloisův život a jeho ctnosti: byl horlivým řeholníkem, který uměl sladit závazek dokonalého zachovávání řádových pravidel s povinnostmi vyplývajícími z kněžské služby spojené s požadavkem praktické charitativní lásky k bližním. Papež Řehoř XVI. potvrdil jeho kult 10. prosince 1841 a o rok později bylo schváleno oficium k jeho cti s příslušnými liturgickými modlitbami. Od poslední liturgické reformy se v karmelitánském řádu připomíná jeho nezávazná památka v den Aloisovy smrti, 8. května. V českém Karmelu ji kvůli památce Panny Marie, Prostřednice všech milostí, slavíme o den dříve, tedy 7. května.

(1) O reformu celého řádu usiloval blahoslavený Jan Soreth, v letech 1451 - 1471 generální převor. Na svých cestách napříč Evropou navštívil Itálii přinejmenším čtyřikrát. V roce 1457 předsedal kapitule konané sicilskou provincií v Licatě. V té době byly na Sicílii reformovány čtyři konventy: v Messině, Catanii, Palermu a Randazzu. A sicilský Karmel byl tehdy povzbuzen potvrzením kultu dvou spolubratří - sv. Angela (1456) a sv. Alberta (1457, resp.1476).

(Podle Bl. Aloysius Rabata... zpracoval: Norbert Žuška, O.Carm., redakčně upraveno)

Karmelitánské proprium

Bl. Alois Rabata, kněz

Připomínáme

28 zář 2020 18:00-14:00
Krása Karmelu III
28 zář 2020 18:00-14:00
Krása Karmelu III
28 zář 2020 18:00-14:00
Krása Karmelu III
01 říj 2020 00:00
sv. Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře, panna a učitelka církve
28 zář 2020 18:00-14:00
Krása Karmelu III

Kalendář

září 2020
Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Přihlášení