KARMEL

Náš řád chce mít Eliášova dvojnásobného ducha, jak od něj žádal jeho žák Elizeus. Eliáš obojí sám vyjádřil. První: „Žije Pán, Bůh zástupů, před jehož tváří stojím.“ Tedy stále být v prostředí Božím a nikdy z něho nevypadnout. To je také, a ještě daleko víc, duch Panny Marie, která je patronkou všech v jejím řádě. A to druhé je: „Horlivostí horlím pro Pána, Boha zástupů.“ Hořet ohněm, třebas tichým, který zapaluje svět. To je oheň Ducha svatého a zase v plné míře hořel v Pánu Ježíši a v Panně Marii.

(P. Metoděj Minařík, OCarm. /1912-2003/, korespondence, 1994)

Připomínáme

Přihlášení