KARMEL

  Maria, Královno a Matko Karmelu,
přicházím dnes, abych se ti zasvětil,
protože celý můj život je jen nepatrný projev vděčnosti
za mnohé milosti a požehnání,
kterých se mi dostalo od Boha tvýma rukama.

S láskou se díváš na ty, kdo jsou oděni tvým škapulířem,
a proto tě prosím: podporuj svou silou mou slabost,
osvěcuj svou moudrostí temnoty mé mysli
a rozmnožuj ve mně víru, naději a lásku,
ať ti mohu každý den pokorně a věrně sloužit.

Ať ke mně škapulíř stále obrací tvé milosrdné oči,
ať je mi zárukou tvé zvláštní ochrany v denním boji,
abych byl věrný tvému Synu i tobě.
Ať mě odvrací od všeho hříšného v životě
a připomíná mi ustavičně povinnost
pohlížet na tebe a odívat se tvými ctnostmi.

Od nynějška se budu snažit žít důvěrně spojen s tvým duchem,
obětovat všechno Ježíši skrze tebe
a učinit ze svého života obraz tvé pokory, lásky,
trpělivosti, mírnosti a ducha modlitby.

Nejmilejší Matko,
podpírej mě svou neustávající láskou,
ať se mi, nehodnému hříšníku,
dostane jednou zaměnit tvůj škapulíř
za nebeské svatební roucho
a přebývat s tebou a s karmelskými svatými
v království tvého Syna.
Amen.

(Z brožury Škapulíř – vydalo Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1998)

Související

Novéna k Panně Marii Karmelské

Připomínáme

11 pro 2023;
17:30 - 19:30
Setkání terciářů Brno
14 pro 2023;
00:00
sv. Jan od Kříže, kněz a učitel církve
16 pro 2023;
15:00 - 19:00
Setkání terciářů Frýdlant n. Ostravicí
01 led 2024;
16:30 - 19:00
Setkání terciářů Klatovy
03 led 2024;
00:00
sv. Cyriak Eliáš Chavara, kněz

Přihlášení