KARMEL

Obraz Panny Marie Karmelské v Kostelním VydříTato krátká novéna tě může provázet i uprostřed každodenního shonu. Začni modlitbou »Zdrávas Maria«, pak věnuj několik okamžiků Božímu slovu. V paměti si podrž téma a krátkou střelnou modlitbu k Panně Marii, kterou pak můžeš opakovat během dne co nejčastěji. Před Slavností Panny Marie Karmelské se novénu modlíme od 7. do 15. července.

 

 

 

 

1. den: Maria a slovo Boží

Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom... »Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je.« (Lk 2,19; 11,28)

 

Maria, nauč mne slyšet Boží slovo, rozvažovat o něm a zachovávat ho. Amen.

 

2. den: Maria, služebnice Pána

Maria řekla: »Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.« (Lk 1,38)

 

Maria, vypros mi ochotu i touhu dát se zcela k dispozici a ke službě Božímu slovu. Amen.

 

3. den: Mariina víra

Blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána. (Lk 1,45)

 

Maria, pomoz mi věřit, že se i na mně splní, co s mým životem zamýšlí Pán. Amen.

 

4. den: Maria v akci

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. (Lk 1,39)

 

Maria, pomoz mi bez odkladu jednat podle toho, jak mne vede Duch svatý. Amen.

 

5. den: Maria úzkostně hledající

Když Ježíše nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě... »Synu, co jsi nám udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali.« (Lk 2,45.48)

 

Maria, pomoz mi nepřestat hledat Ježíše a unést tíhu úzkosti i nechápání. Amen.

 

6. den: Maria intervenující u Ježíše

Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: »Už nemají víno.« (Jan 2,3)

 

Maria, obracej se na Ježíše v mých záležitostech, když mi chybí víra nebo když mne to ani nenapadne. Amen.

 

7. den: Maria intervenující u nás

Matka řekla služebníkům: »Udělejte, cokoli vám nařídí.« (Jan 2,5)

 

Maria, říkej i mně tato slova s autoritou, když je třeba jednat proti logice jen lidské. Amen.

 

8. den: Maria pod křížem

Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: »Ženo, hle, tvůj syn!« Potom řekl tomu učedníkovi: »Hle, tvá matka!« (Jan 19,26n)

 

Maria, věřím, že Ježíš Tě dnes dává i mně. Přijímám Tě do svého života. Amen.

 

9. den: Maria a Duch svatý

Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry. (Sk 1,14)

 

Maria, v Tvé přítomnosti a nesen Tvou modlitbou otevírám své srdce Duchu svatému. Amen.

(Podle: Škapulíř Panny Marie Karmelské, KNA, 1998; zpracoval: Norbert Žuška, OCarm.)

Dále doporučujeme

Svatodušní novéna

Přihlášení