KARMEL

P. Salvador Ros García, OCD

2. Zápletka: ústřední desetiletí (1572–1582)

Počátkem června 1572 se matka Terezie a bratr Jan od Kříže znovu setkali, tentokrát v Ávile v klášteře Vtělení a při společném poslání, které jim bylo svěřeno apoštolským vizitátorem, otcem Pedrem Fernándezem: vštípit reformní model mezi obutými, ona jako převorka a on jako kaplan a zpovědník kláštera. V září, čtyři měsíce po jeho příjezdu, svatá Terezie zaznamenávala již první dobré výsledky bratra Jana: „Velký užitek zde působí tento bosý karmelitán, který zde zpovídá; je to fra Jan od Kříže.“1 A o něco málo později to opakuje znovu: „zde již delší dobu zpovídá jeden z nich, velmi svatý; způsobil tu velký pokrok.“2

Číst dál...

P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.

Úvod

Při své letošní návštěvě u nás P. Felix Maria Schandel, karmelitán z Kolína nad Rýnem, podrobně vysvětloval text řehole, kterou prvním našim bratřím na Karmelu napsal sv. Albert Jeruzalémský. P. Felix se přitom držel výkladu, který vypracoval holandský karmelitán Kees Waajimen a který jsme poměrně důkladně uveřejnili i na stránkách našeho časopisu v letech 2003–2007.

V jednom místě textu knihy jsem se tehdy dostal do těžkostí a nepodařilo se mi dostatečně mu porozumět. Protože už jsem tomu tenkrát nemohl věnovat více pozornosti, tak aniž bych se otevřeně přiznal, udělal jsem, co jsme v takové situaci zkoušeli už ve škole: něco maličko jsem si přimyslel. Tehdy mi to prošlo, ale letos při přednáškách P. Felixe „to prasklo“. Bohu díky. Připomeňme si nejdřív odstavce řehole, kterých se to týkalo. Popisují duchovní zbroj karmelitána.

Číst dál...

Zpracovali Kateřina Lainová a P. Gorazd

Karmelitán P. Elias Steffen, který letos vedl exercicie pro bratry v Kostelním Vydří, jim mimo jiné poskytl k rozjímání i následující krátkou báseň. S poznámkou: zdroj neznámý. Přeložili jsme ji teď do češtiny a připojíme několik vět na úvod.

Není těžké si všimnout, že je inspirována Hospodinovým slovem k Mojžíšovi u hořícího keře: „Jsem, který jsem“ (Ex 3,14). Bývá vykládáno různě: buď tak, že Hospodin nechce své jméno zjevit, aby nebylo lidmi zneužíváno. Nebo ještě častější je dvojí tradiční výklad:

Toto jméno vyjadřuje jak skutečnost Božího bytí (na rozdíl od neexistujících božstev pohanů), tak i ujištění o Boží přítomnosti a pomoci: „Jsem (a budu) zde pro vás, jsem s vámi.“1

Autor této modlitby chápal tajemné Hospodinovo jméno právě ve smyslu „ujištění o Boží přítomnosti a moci“, proto k biblickému textu „já jsem“ doplnil ono vysvětlující „zde“. Protože důležitou součástí karmelitánské tradice modlitby je také snaha žít v Boží přítomnosti, nabízíme tuto skrovnou modlitbu také všem čtenářům našeho časopisu.

Číst dál...

Připomínáme

20 čvc 2024;
00:00
sv. Eliáš, prorok
20 čvc 2024;
19:00 - 15:00
Velká pouť v Kostelním Vydří
23 čvc 2024;
00:00
bl. Jan Soreth, kněz
25 čvc 2024;
00:00
sv. Jáchym a Anna, ochránci Řádu
27 čvc 2024;
00:00
sv. Titus Brandsma, kněz a mučedník

Kalendář

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení