KARMEL

Zbytky oratoria zasvěceného Panně Marie v údolí Wadi es-SiahOtcům provinciálům,
ostatním představeným,
představeným federací,
převorkám klášterů mnišek,
generálním představeným afiliovaných kongregací,
odpovědným za T.OCarm a OCDS a ostatní laické karmelitánské skupiny

 

Srdečně zdravíme z Říma!

Jak už mnozí z vás vědí, oba řády, O.Carm. a O.C.D., rozvinuly v posledních dvaceti letech řadu společných projektů. Vědomi si sdíleného dědictví a spirituality, chtěli bychom vás nyní pozvat k účasti na díle zachování hory Karmel.

Během setkání generálních rad obou řádů v Římě v červnu minulého roku jsme se rozhodli iniciovat sbírku na podporu restaurování a konzervování pozůstatků prvního karmelitánského kláštera ve Wadi es-Siah na hoře Karmel v Izraeli. Od doby restaurátorských prací v roce 1970 se stav této vzácné součásti našeho dědictví – zbytků budov i areálu kláštera – postupně zhoršuje. Je třeba zakonzervovat současný stav staveb a uchovat místo i přístupovou cestu pro poutníky, kteří vystupují na horu Karmel, aby se modlili a rozjímali tam, kde – u Eliášova pramene – žili naši dávní bratři poustevníci. Práce k zachování této památky se budou konat ve spolupráci se státními úřady a zástupci města Haify.

Součástí oslav 800. výročí smrti sv. Alberta Jeruzalémského, našeho zákonodárce, bude 12. října 2014 v Římě slavena eucharistie, které bude předsedat Jeho Blaženost Fouad Twal, současný jeruzalémský patriarcha, společně s generálními přestavenými P. Fernandem Millán Romeralem, O.Carm. a P. Savierem Cannistrà, O.C.D.

Chtěli bychom pozvat všechny karmelitánské farnosti, poutní místa, duchovní centra, kláštery, konventy, školy a ostatní instituce a domy, aby se v tento den, tj. v neděli 12. října 2014, připojili k této důležité oslavě sbírkou na účely restaurování areálu původního kláštera na hoře Karmel (1).

Doufáme, že se tato sbírka rovněž stane příležitostí k tomu, abychom si připomenuli hodnotu našich počátků a posílili pouto mezi členy velké karmelitánské rodiny po celém světě.

Informace o Wadi es-Siah a zbytcích prvního karmelitánského kláštera naleznete na www.wadi.info.

Kéž nás Maria, Matka Karmelu a „Paní tohoto místa“ osvěcuje a vede při realizaci tohoto dobrého díla.

Vaši v Karmelu

P. Fernando Millán Romeral, O.Carm. P. Saverio Cannistrà, O.C.D.
generální převor generální představený

V Římě dne 1. září 2014

(1) Terciáři a příznivci Karmelu v ČR budou moci přispět na obnovu areálu prvního kláštera karmelitánů ve Wadi es-Siah v rámci místních setkání terciářských společenství.

Ti, kdo by chtěli podpořit projekt „WADI“ přímo, mohou své dary poslat na účet:
Banca popolare di Sondrio
IBAN: IT58 R056 9603 2000 0000 3147 X53
BIC-SWIFT: POSOIT22
a označí platbu jménem projektu: „Progetto WADI“

(Z anglického originálu přeložila Martina Vintrová)

Připomínáme

12 čvn 2024;
00:00
bl. Hilarius Januszewski, mučedník
14 čvn 2024;
00:00
sv. Elizeus, prorok
15 čvn 2024;
08:00 - 12:00
Setkání terciářů Olomouc-Hejčín
22 čvn 2024;
15:00 - 19:00
Setkání terciářů Frýdlant n. Ostravicí
29 čvn 2024;
09:00 - 15:00
Setkání terciářů Hradec Králové

Přihlášení