KARMEL

Podmínky pro získání plnomocných odpustků

v rámci jubilejního roku 450. výročí
narození svaté Marie Magdalény de’ Pazzi

2. dubna 2016 – 25. května 2017

Pro získání plnomocného odpustku je nutné, kromě vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, a to i v lehkém, splnit tři podmínky:

 1. přijmout svátost smíření
 2. přijmout svaté přijímání
 3. pomodlit se na úmysl svatého Otce

Tyto tři podmínky k získání plnomocného odpustku lze vykonat řadu dní předtím nebo potom, kdy je vykonán předepsaný skutek k získání odpustku, nicméně je vhodné, aby svaté přijímání a modlitba na úmysl papeže byly vykonány v tentýž den;

a „na způsob pouti“ navštívit kostel nebo kapli

V pražské arcidiecézi:

 • kostel sv. Havla na Starém Městě Pražském
 • farní kostel sv. Fabiána a Šebestiána v Praze-Liboci
 • kaple konventu karmelitánů v Praze–Liboci

V olomoucké arcidiecézi:

 • farní kostel sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně
 • kaple Panny Marie při farním kostele sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně
 • farní kostel Narození Panny Marie ve Štípě
 • kaple sv. Eliáše v klášteře sester karmelitek Institutu Naší Paní z Karmelu ve Štípě

V brněnské diecézi:

 • farní a poutní kostel Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří
 • kaple sv. Eliáše v klášteře karmelitánů v Kostelním Vydří

a pomodlit se tam:

 • za věrnost křesťanskému povolání
 • za vyprošení kněžských a řeholních povolání
 • za obranu rodiny
 • Otče náš
 • Vyznání víry
 • Panno Maria Karmelská, oroduj za nás!
 • Svatá Marie Magdaleno de’ Pazzi, oroduj za nás!

Nemocní a ti, kdo nemohou zmíněné kostely a kaple navštívit,

mohou plnomocné odpustky v kterýkoliv den jubilejního roku získat také, pokud splní výše uvedené podmínky a modlitby a místo návštěvy kostela nebo kaple vykonají duchovní pouť touhou srdce do stanoveného kostela či kaple, kde je svatá Marie Magdalena de’ Pazzi veřejně uctívána a s důvěrou obětují milosrdnému Bohu bolesti a strádání svého života.

Odpustek je odpuštění časného trestu před Bohem za hříchy, které byly již odpuštěny co do viny.

Odpustek je schopen získat ten, kdo byl pokřtěn a je ve stavu milosti alespoň na konci předepsaných úkonů.

Každý věřící může získávat odpustky pro sebe nebo pro zemřelé.

Plnomocné odpustky lze získat kdykoliv (i mimo jubilejní rok) také jinými způsoby.

Vždy je třeba splnit tři obvyklé podmínky (sv. přijímání, svatá zpověď a modlitba na úmysl papeže).

A dále je třeba vykonat předepsaný skutek, kterým je např. modlitba růžence v kostele nebo v kapli, společná modlitbou růžence (kdekoliv), půlhodina četby Božího slova nebo rozjímání nad ním, půlhodinová adorace Nejsvětější svátosti.

Připomínáme

05 pro 2023;
00:00
bl. Bartoloměj Fanti, kněz
09 pro 2023;
08:00 - 12:00
Setkání terciářů Olomouc-Hejčín
11 pro 2023;
17:30 - 19:30
Setkání terciářů Brno
14 pro 2023;
00:00
sv. Jan od Kříže, kněz a učitel církve
16 pro 2023;
15:00 - 19:00
Setkání terciářů Frýdlant n. Ostravicí

Kalendář

prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Přihlášení