KARMEL

Mystické probodení srdce sv. Terezie od JežíšeV sobotu 28. března letošního roku jsme oslavili 500. narozeniny sv. Terezie od Ježíše. Dnešním svátkem této karmelitky, světice a učitelky církve se uzavírá její jubilejní rok. Při této příležitosti Vám překládáme báseň-modlitbu, v níž Terezie sama hovoří o svém narození, jakož i o smyslu svého života a touhách, které naplňují její srdce. Text svědčí o veliké svobodě a nesobecké lásce, k nimž Bůh Terezii přivedl na cestě vnitřní modlitby.

 

Jsem vaše, pro vás jsem se narodila,
co přikazujete, abych udělala?

Svrchovaný Majestáte,
věčná moudrosti,
dobroto hojná pro mou duši;
Bože Výsosti, Bytí, Dobroto,
hleďte, jak velká ubohost
Vám dnes takto zpěvem vyznává lásku:
co přikazujete, abych udělala?

Jsem Vaše, poněvadž jste mě stvořil,
Vaše, poněvadž jste mě vykoupil,
Vaše, poněvadž jste mě snesl,
Vaše, poněvadž jste mě povolal,
Vaše, protože jste mě vyčkal,
Vaše, poněvadž jsem se nezatratila:
co přikazujete, abych udělala?

Nuže, co přikazujete, dobrý Pane,
aby dělal tak ubohý služebník?
Jaký úkol jste svěřil
tomuto otroku, hříšníkovi?
Hle, jsem zde, má sladká Lásko,
Lásko sladká, hle, jsem zde:
co přikazujete, abych udělala?

Hle, zde je mé srdce,
kladu je do Vaší dlaně,
mé tělo, můj život a duše,
mé nitro a náklonnost;
sladký Snoubenče a Vykoupení,
jelikož jsem se Vám nabídla jako Vaše:
co přikazujete, abych udělala?

Darujte mi smrt, darujte mi život:
dejte mi zdraví nebo nemoc,
čest nebo ponížení mi dejte,
darujte mi válku nebo hojný pokoj,
slabost nebo bezvadnou sílu,
všemu tomu přitakávám:
co přikazujete, abych udělala?

Darujte mi bohatství nebo chudobu,
dejte mi útěchu či neútěchu,
darujte mi radost nebo smutek,
darujte mi peklo nebo mi darujte nebe,
sladký život, slunce bez závoje,
vždyť jsem se zcela vydala:
co přikazujete, abych udělala?

Přeložil: P. Vojtěch Kohut, OCD

Chcete-li, darujte mi modlitbu,
pokud ne, darujte mi vyprahlost,
hojnost a zbožnost,
a pokud ne, neplodnost.
Svrchovaný Majestáte,
pokoj nacházím pouze zde:
co přikazujete, abych udělala?

Nuže, darujte mi moudrost,
nebo z lásky i nevědomost;
darujte mi léta hojnosti
nebo hladu a nedostatku;
darujte mi temnotu nebo jasný den,
obraťte mě sem nebo tam:
co přikazujete, abych udělala?

Chcete-li, abych se těšila,
z lásky se chci těšit.
Přikazujete-li mi se namáhat,
chci zemřít v námahách.
Řekněte: kde, jak a kdy?
Řekněte, sladká Lásko, řekněte:
co přikazujete, abych udělala?

Darujte mi Kalvárii nebo Tábor,
poušť anebo úrodnou zemi;
ať jsem Job v bolesti
nebo Jan, který spočívá na hrudi;
ať jsem plodná vinice
nebo neplodná, má-li to tak být:
co přikazujete, abych udělala?

Ať jsem Josef, uvězněný v poutech,
nebo z Egypta vzdálen,
nebo David strádající trápeními
nebo David vyvýšený;
ať jsem Jonáš potopený,
nebo odtamtud vysvobozený:
co přikazujete, abych udělala?

Kéž mlčím nebo mluvím,
přináším plody nebo nepřináším,
ať mi Zákon uloží ránu,
nebo se raduji z jemnosti evangelia;
ať se trápím nebo těším,
jen vy žijte ve mně;
co přikazujete, abych udělala?

Jsem vaše, pro vás jsem se narodila,
co přikazujete, abych udělala?

 

Související články

O (vnitřní) modlitbě s Terezií z Avily (1)
Umírám jako dcera církve
Novéna ke sv. Terezii od Ježíše

V Karmelitánském nakladatelství: Terezie z Avily

Přihlášení