KARMEL

Vyznávám se všemohoucímu Bohu,
tobě, který jediný znáš
mé srdce a můj život,
který jediný odpouštíš hříchy,
který jediný ze mě dokážeš sejmout břemeno
a který dovedeš uvést do pořádku,
co jsem pokazil;

a vám, bratři a sestry,
proti nimž jsem se provinil
a kteří jste se provinili proti mně,
vám, kteří jste hříšníci jako já
a kteří se spolu se mnou můžete přimlouvat;
že často hřeším a nekonám, co mám konat –
nekonám dobro, které jsi mi chtěl dát, Bože,
ale já je odmítl,
a konám zlo, ke kterému jsem se dal svést,
protože se zdálo tolik lákavé.
Je to má vina,
kterou nelze nijak přikrášlit,
má vina,
které čelím,
má veliká vina,
která mě odděluje od tebe i od sebe samého.
Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii,
všechny anděly a svaté,
celou nebeskou církev,
která se za nás modlí,
i vás, bratři a sestry,
kterým už nechci dále nic předstírat,
protože sami víte nejlépe,
které teď prosím o odpuštění a trpělivost
a se kterými teď stojím před Bohem;
abyste se za mě u Boha přimlouvali,
aby mi dal poznat svůj pohled na můj život
i pohled mých bratří a sester,
abych se mu mohl vrhnout do náruče se vším,
co jsem vykonal a vytrpěl,
aby mi odpustil to,
čím jsem se provinil proti němu,
proti lidem a proti vlastní duši.
Amen.

(P. Georg von Lengerke SŘMR /*1968/, Confiteor)

Připomínáme

12 čvn 2024;
00:00
bl. Hilarius Januszewski, mučedník
14 čvn 2024;
00:00
sv. Elizeus, prorok
15 čvn 2024;
08:00 - 12:00
Setkání terciářů Olomouc-Hejčín
22 čvn 2024;
15:00 - 19:00
Setkání terciářů Frýdlant n. Ostravicí
29 čvn 2024;
09:00 - 15:00
Setkání terciářů Hradec Králové

Přihlášení