KARMEL

Sv. Josef, hlavní ochránce Řádu

(hlavní ochránce karmelitánského řádu • slavnost 19. března) 

Texty propria

Oslava svatého Josefa má biblické kořeny. Josef je posledním patriarchou, k němuž Bůh promlouval prostým a neokázalým způsobem prostřednictvím snů. (srov. Gn 28,12–14; Mt 1,20–24). Podobně jako starozákonní Josef (egyptský) i novozákonní Josef je muž přímý, věrný a spravedlivý (Mt 1,19), muž, kterému Bůh svěřil správu nad „svým domem". On spojuje Ježíše, Mesiáše a Krále, s davidovskou dynastií, která byla nositelkou zaslíbení (Mt 1,1–16; Lk 3,23–38). Josef, Snoubenec Panny Marie, pěstoun Ježíšův, ochránce a vůdce Svaté rodiny na útěku do Egypta i při jejím návratu rekapituluje cestu exodu izraelského národa (Gn 37; 50,22–26; Mt 2,13–21).

Svatý Josef byl nejdříve uctíván ve východní církvi. Jedno z prvních svědectví o úctě v latinské církvi pochází ze 12. století a má ke Karmelu blízko zeměpisně: kostel, který zbudovali křižáci v Nazaretě, zasvětili sv. Josefovi. Z téže doby pocházejí i první zmínky o slavení svátku svatého Josefa 19. března. Později byly apoštoly této úcty zvláště řeholníci, např. františkán sv. Bernardin Sienský (1380–1444). V roce 1479 rozšířil papež Sixtus IV. slavení svátku sv. Josefa na celou církev a Řehoř XV. jej roku 1621 prohlásil za svátek zasvěcený. V karmelitánském řádu je doložena liturgická oslava tohoto svatého patriarchy v 2. polovině 15. století. V roce 1479 napsal Arnold Bostius: „Lneme k němu zbožnou náklonností a slavnostněji jej uctíváme..."

Karmelitány přitahovalo Josefovo povolání k životu po boku Panny Marie a Ježíše: Josefa s Marií pojila čistá, duchovní snoubenecká láska a žili jen pro Ježíše. Karmelitáni také jako jedni z prvních zavedli oficium ke cti sv. Josefa. Úctu k tomuto světci šířili svým apoštolátem i příkladem – např. bl. Baptista Spagnoli (1447–1516), sv. Marie Magdalena de’ Pazzi (1566–1607). Velký vliv měla v tomto ohledu sv. Terezie od Ježíše (1515–1582), která ve svých spisech svědčí: „Už po několik let ho vždy prosím na jeho svátek o nějakou milost a vždycky jsem vyslyšena" (Život 6,7). Za hlavního ochránce karmelitánského řádu byl sv. Josef prohlášen generální kapitulou v roce 1680. Teprve mnohem později, roku 1870, jej papež Pius IX. prohlásil ochráncem celé církve. Slavnost sv. Josefa se slaví 19. března.

(Podle Joseph, Spouse of the Virgin Mary... a dalších pramenů zpracoval: Norbert Žuška, O.Carm., redakčně upraveno)

Karmelitánský lekcionář

Texty jsou shodné s Lekcionářem V (str. 280–283):

První čtení: 2 Sam 7,4–5a.12–14a.16
Žalm: 89(88),2–3.4–5.27+29    Odp.: 37
Druhé čtení: Řím 4,13.16–18.22
Evangelium: Mt 1,16.18–21.24a
Nebo: Lk 2,41–51a

Připomínáme

16 čvc 2024;
00:00
Panna Maria Karmelská
16 čvc 2024;
08:00 - 17:00
Kněžská pouť v Kostelním Vydří
17 čvc 2024;
00:00
bl. Terezie od sv. Augustina a spolusestry, panny
20 čvc 2024;
00:00
sv. Eliáš, prorok
20 čvc 2024;
19:00 - 15:00
Velká pouť v Kostelním Vydří

Kalendář

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení