KARMEL

P. John Malley, O.Carm.

redemptusPo téměř čtyřech letech důkladných příprav zahájil papež Jan XXIII. dne 11. října 1962 Druhý vatikánský koncil. Ve svém pozitivním a optimistickém projevu osmdesátiletý papež jemně plísnil zákonictví v církvi a mluvil o tom, že svět potřebuje Boží lék milosrdenství a lásky, a ne kriticismus a odsuzování. Necelých devět měsíců před svou smrtí papež Jan XXIII. udal pastoraci tón, který ovlivňoval koncil v dalších čtyřech letech.

Během třetího zasedání, které začalo v září 1964, koncil vydal mistrovský a klíčový dokument o Církvi Lumen gentium. Ukázal v něm široký a biblický obraz církve jako Božího lidu. Později při čtvrtém zasedání byly publikovány další dva dokumenty: Dekret o apoštolátu laiků Apostolicam actuositatem a Pastorální konstituce o Církvi v dnešním světě Gaudium et spes. Tyto tři dokumenty byly během let v karmelském řádu studovány a řada karmelitánů a karmelitek publikovala články na témata jimi daná.

Otec Redemptus Valabek, O.Carm, v době konání Druhého vatikánského koncilu žil a studoval v Římě. Přijel sem v říjnu r. 1957 ze své domovské provincie sv. Eliáše (USA). Po čtyřech letech studia teologie v Collegio S. Alberto byl dne 25. června 1960 vysvěcen na kněze. Pokračoval pak ve studiu spirituální teologie na Gregoriánské universitě a v r. 1961 zde získal doktorát. V následujícím roce začne Druhý vatikánský koncil, který přinese významné závěry, co se týče církve, řeholního života, laiků, liturgie a světa, ve kterém otec Redemptus žije. Teologie a duch koncilu ho nadchly a prostoupily a on zabudoval učení koncilu do svého života, díla a přednášek na dalších čtyřicet let, až do své náhlé smrti dne 5. srpna 2003.

Číst dál...

V druhé půli měsíce září proběhl v Sassone nedaleko Říma již pátý světový kongres karmelitánských terciářů a vůbec laiků, přidružených ke karmelitánskému řádu původní observance (O.Carm.). Kongres se koná každých šest let a tématem toho letošního byl apoštolát, který terciáři nebo karmelitánští laici v různých zemích a světadílech rozvíjejí.
karmel-2-2012-5Naše země byla na tomto setkání zastoupena především dvěma přímými organizátory kongresu. P. Josef Jančář kromě toho, že je generálním prokurátorem řádu (tj. má na starosti kontakt mezi řádem a Svatým stolcem), je také členem generální rady řádu, pověřeným právě péčí o laiky. A na něm ležela hlavní tíha potřebných příprav. Vladimíra Polišenská, která pracuje v týmu stálého sekretariátu pro laiky, mu s organizací vydatně pomáhala. A „pouhými účastníky“ kongresu pak byli Martina Vintrová z klatovského společenství terciářů, Radka Šafářová z pražského společenství a P. Gorazd Cetkovský, který má péči o karmelitánský třetí řád v naší republice na starosti.
Časopis Karmel dostal ve svém podtitulu za úkol být časopisem „pro duchovní život“. Proto jsme podrobnější informace o kongresu vyhradili internetovým stránkám www.karmel.cz a soustředili jsme se na to, že jsme zmíněným účastníkům tak významného celosvětového setkání položili jedinou otázku:
Jaký podnět pro duchovní život Vám účast na kongresu přinesla?

Číst dál...

Výzva, funkce a zodpovědnost

Fr. Desiderio García Martínez, O.Carm.

3. V čem spočívá formátorův úkol

Jde o to si v praktickém životě osvojit jakýsi mystagogický itinerář [hovorově řečeno „plán trasy“] (srov. RIVC 58), který by kandidáta krůček po krůčku zaměřoval směrem ke svobodě (srov. RIVC 13; 16; 22; 56), čímž by jej dovedl k jednotě v lásce s Bohem. Význam tohoto itineráře je možné shrnout do tří slov: vychovávat, přetvářet1 a doprovázet. Tato tři poslání nelze vnímat izolovaně, nelze je od sebe odstřihnout jako dělíme věnec špekáčků. Ani není třeba dané pořadí považovat za striktní. Víme, že ten, kdo vychovává, zároveň přetváří a doprovází. A ten, kdo přetváří, současně vychovává a doprovází. A kdo doprovází, spolu vychovává a přetváří.

Číst dál...

Nad stránkami tohoto čísla našeho časopisu budeme mít možnost více přemýšlet o tajemství Kristovy církve. O podivuhodném společenství nového Božího lidu, který si Ježíš, Spasitel světa, stále v průběhu dějin shromažďuje z lidí všech národů. Do této veliké rodiny Božích dětí patříme také my, celé společenství Karmelu v naší zemi i všude v zahraničí, farnosti, v nichž žijeme, ostatní církev.

A jestliže tu budeme číst o velkém významu Druhého vatikánskému koncilu, ocitujme nejdříve úvodní věty ze souhrnného článku našeho spolubratra, P. Vojtěcha Kodeta: „Dar 2. vatikánského koncilu – rehabilitace pozemských skutečností.“ (Celý článek je ZDE ->>)

Druhý vatikánský koncil byl velikou příležitostí k sebereflexi církve nad jejím postavením ve světě, který ji obklopuje i proniká, a zároveň se vyznačoval snahou nově pochopit vlastní poslání církve ve prospěch člověka. Měla na něm být konečně nalezena odvaha k odpovědi na problémy moderního světa a ukončeno často podivné a úzkostné stahování se do obranných postojů vůči světu.

Není snadné žít věrně svou víru a své karmelské povolání. Ale koncil nám pomohl být si v církvi navzájem blíž, více naslouchat hlasu Ducha svatého v tom, jak vede ostatní naše bratry a sestry. V této otevřenosti společně tvoříme jednu rodinu Karmelu, jeden druhému můžeme být nástrojem výchovy a růstu. To vše přichází ke slovu v následujících článcích.

Požehnané čtení!

P. Gorazd, O.Carm.

Připomínáme

20 čvc 2024;
00:00
sv. Eliáš, prorok
20 čvc 2024;
19:00 - 15:00
Velká pouť v Kostelním Vydří
23 čvc 2024;
00:00
bl. Jan Soreth, kněz
25 čvc 2024;
00:00
sv. Jáchym a Anna, ochránci Řádu
27 čvc 2024;
00:00
sv. Titus Brandsma, kněz a mučedník

Kalendář

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení