KARMEL

benedikt XVI-generalGenerální převor řádu karmelitánů, P. Fernando Millán Romeral, O.Carm, ihned v den, kdy papež Benedikt XVI. oznámil své rozhodnutí odstoupit z funkce, napsal Svatému otci dopis:

Svatý otče,

s překvapením a s pohnutím jsme se dozvěděli o Vašem dnešním prohlášení, že se chcete vzdát své služby.

Jménem svým a jménem celého karmelitánského řádu bych Vám chtěl v této důležité chvíli Vašeho života i života církve vyjádřit hlubokou náklonnost a vděčnost za službu, kterou jste tak obětavě konal pro společenství věřících.

Přijímám s velkou úctou motivy Vašeho rozhodnutí: vypovídají o Vaší lásce k církvi a o vážnosti a zodpovědnosti, s nimiž jste konal a konáte službu pastýře města Říma a celé církve. Připomínám si s pohnutím chvíle, kdy jsem se s Vámi mohl osobně setkat, i slova plná přátelství a zájmu, která jste adresoval ani ne tak mně osobně, jako celému řádu, a to od první veřejné audience, které jsem se zúčastnil jako právě zvolený generální představený v roce 2007. Dne 26. dubna 2009 jsem se svými spolubratry s radostí mohl být přítomen okamžiku, kdy jste ve stínu baziliky sv. Petra zařadil do seznamu svatých sv. Nonia od Panny Marie.

Velmi mne zasáhl Váš upřímný zájem o naši práci s mládeží, když jsme Vás v roce 2010 navštívili v Castelgandolfo s mladými z různých zemí Evropy v rámci „Poutě naděje“. Při této příležitosti jste řekl, že „karmelitáni nás učí modlit se“: ujišťuji Vás, že tato slova zůstala hluboko otištěna v našich srdcích.

V následujícím roce se řada těchto mladých lidí účastnila spolu se mnou a s dalšími bratry a sestrami naší řeholní rodiny Světového setkání mládeže v Madridu, kde jsme opět mohli naslouchat Vašim slovům, kterými jste nás povzbuzoval k následování Krista a k tomu, abychom jej přinášeli světu.

Nedávno jsem Vás mohl krátce pozdravit na generální audienci dne 19. září 2012 při příležitosti Mezinárodního kongresu karmelitánských laiků.

Děkujeme Vám za všechny beatifikace členů karmelitánského řádu, z nichž některé proběhly ještě za mého předchůdce, P. Josepha Chalmerse: mezi blahoslavené byli Vámi zapsáni bl. Maria Crocifissa Curcio, bl. Maria Tereza Scrilli, bl. Angelus Prat a spolubratři mučedníci, bl. Candelaria od sv. Josefa, bl. Angelus Paoli. Další dvě skupiny španělských mučedníků z 20. století mají být blahořečeny letos v říjnu. U dalších osob, zesnulých v pověsti svatosti, proces jejich blahořečení prozatím postoupil ke stupni prohlášení heroického stupně jejich ctností. Těm všem a také všem karmelským svatým Vás svěřujeme, aby Vám pomáhali a chránili Vás.

Dobře známe Vaši oddanost Panně Marii, Matce a Sestře Karmelu, o níž jste se při různých příležitostech zmiňoval. Připomínáme si, že jste jako kardinál několikrát navštívil římskou farnost S. Maria in Traspontina nedaleko baziliky sv. Petra, svěřenou naší péči. Tyto Vaše návštevy se uskutečnily zvláště v době novény před slavností Panny Marie Karmelské a také jste tu vedl lectio divina.

Děkujeme Vám za odvahu a naději – vždy jste je označoval za základní prvky v životě křesťana – s nimiž jste vykonal toto neočekávané gesto vzdání se úřadu. Svatý otče, jsme Vám nablízku v této chvíli, důležité pro život Váš i náš. Jako vždy Vás ujišťujeme o svých modlitbách a synovské oddanosti. Jsme si jisti, že Vaše gesto je projevem přítomnosti Ducha svatého a jeho působení pro dobro církve.

Spolu se svými spolubratry a spolusestrami v Karmelu bych rád ještě jednou vyjádřil svou synovskou oddanost církvi, Vám, Svatý otče, a tomu, kterého nám kardinálové darují jako příštího nástupce Petrova.

P. Fernando Millán Romeral, O.Carm.

V Římě dne 12. února 2013

Kalendář

červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Přihlášení