Aktualizováno: 8. října 2012
Řád karmelitánů

Aktuality

Rok víry a my

¦ Vloženo: 8.10.12 ¦

11. října 2012 zahájí Svatý otec slavením mše svaté na Svatopetrském náměstí Rok víry, který bude trvat do slavnosti Krista Krále příštího roku, do 24. listopadu 2013. Ne náhodou se začátek Roku víry shoduje s výročím dvou významných událostí. Jde o padesáté výročí zahájení II. vatikánského koncilu a dvacáté výročí vyhlášení Katechismu katolické církve. Už papež Jan XXIII. vybral toto datum záměrně. Byl to den, kdy se slavil svátek Panny Marie, Matky Boží, ustanovený k 1500. výročí efezského koncilu, na kterém bylo vyhlášeno Mariino božské mateřství jako článek víry. Záměrná volba tohoto data dává tušit význam, který současný papež dává Roku víry.

Celý článek

1. října
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře (OCD),
panna a učitelka církve

¦ Vloženo: 1.10.12 ¦

V roce 1925 byla svatořečena papežem Piem XI., a týž papež ji o dva roky později prohlásil za patronku misií. 19. října 1997 ji papež Jan Pavel II. zařadil mezi učitele církve. Jejím nejvýznamnějším dílem jsou „Autobiografické spisy“, v nichž nám zanechala nejen vzpomínky na své dětsví a mládí, ale především portrét své duše, popis své nejhlubší zkušenosti s Bohem a inspirující popis své „malé cesty“ – evangelijní cesty duchovního dětství.
Celý článek

větrání kostela a varhan
kostela sv. Linharta v Lidéřovicích

¦ Vloženo: 12.09.12 ¦

Srdečně Vás zveme na další větrání kostela a varhan v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích v neděli 23. září 2012 od 14,30 hodin, při němž se znovu zaměříme na ta léta, v nichž byl náš kostel přestavěn do podoby dvojlodí, tedy OBDOBÍ POZDNÍ GOTIKY.
Více se dočtete ZDE ->>

X. setkání Asociace karmelitánských knihovníků v Praze

¦ Vloženo: 09.08.12 ¦

V Praze se ve dnech 24.-27.7.2012 sešlo 22 účastníků Asociace karmelitánských knihovníků za účasti dvou členů generální rady P. Josefa Jančáře, generálního prokurátora, a P. Désiré Unen Alimange, generálního radního pro Afriku. Účastníky srdečně přivítal a doprovázel generální delegát Českomoravské delegatuty P. Gorazd Cetkovský.
Během deseti pracovních zasedání se účastníci zabývali různými problémy karmelitánských knihoven, zvláštní pozornost byla také věnována novým technologiím v oblasti knihovnictví. Asociace se rozhodla připravit manuál pro nové knihovníky řádu, kteří nejsou v profesi odborně vzděláni.
Pod velmi fundovaným vedením generálního delegáta o. Gorazda měli účastníci možnost navštívit některé bývalé karmelitánské kostely a známou Strahovskou knihovnu.
Příští setkání Asociace se uskuteční za 18 měsíců v termínu 6. - 11. 1. 2014 v Nairobi.

(Z CITOC 74/2012)
http://ocarm.org/en/content/citoc/carmelite-librarians%E2%80%99-association-10th-meeting-prague-2012

Zaniklé vesnice nejsou němé – další ročník

¦ Vloženo: 25.05.12 ¦

sobotu 5. května 2012 se uskutečnila opět pouť mezi zaniklými obcemi Košťálkov a Romava na českorakouském pomezí v blízkosti Starého Města pod Landštejnem. Účastníci se na těchto místech modlili a na místě někdejší kaple v Romavě slavili mši svatou. Pouť byla i tentokrát příležitostí k setkání se „starými“ i novými přáteli z obou stran zemské hranice.
Video z letošní pouti:

Fotografie z Putování 2011

Společné setkání generální rady O.Carm a OCD

¦ Vloženo: 20.03.12 ¦

V sídle kurie řádu v Římě se dne 8. března 2012 sešly k pravidelnému setkání generální rady O.Carm a OCD.
Na začátku setkání generální představený O.Carm P. Fernando Millán Romeral připomněl nedávno zesnulého P. Johna Malleye a modlil se za zdraví P. Camilo Maccise, OCD – právě oni dva před více než dvaceti lety začali s pravidelným setkávání obou generálních rad.
Během setkání se hovořilo o tématech a problémech, které se týkají obou řádů. Rozvinula se plodná diskuse o karmelitánské koncepci “nové evangelizace”, která byla přípravou na setkání generálních představených mendikantských řádů. Byl představen program třetího setkání ALACAR (Associazione dei carmelitani latinoamericani), které má proběhnout v říjnu v Sao Paulu. Hovořilo se také o různých možnostech společného slavení Světového dne mládeže v Rio de Janeiro v červenci 2013.

Zemřel bývalý generální představený řádu P. John Malley, O.Carm.*

¦ Vloženo: 27.02.12 ¦

bývalý generál řádu P. John Malley, O.Carm s bl. papežem Janem Pavlem II.

V sobotu 18. února 2012 náhle zemřel v Tucsonu (USA) bývalý generální představený řádu P. John Malley, O.Carm.
P. John se narodil 26. Července 1930 v Bostonu. První profesi složil 30. srpna 1950 a slavnou profesi dne 27. září 1953. Studoval v Římě a zde byl vysvěcen na kněze dne 1. Července 1956. V r. 1978 byl zvolen provinciálem provincie Nejčistšího Srdce Panny Marie. Během své služby provinciála byl generální kapitulou řádu zvolen generálním představeným poprvé v r. 1983 a podruhé v r. 1989. Po skončení tohoto úřadu se P. John vrátil do USA, kde pracoval až do své smrti v Darien jako ředitel karmelitánských misií.

Pamatujme na něj v modlitbách. R.I.P.

Zdroj: http://ocarm.org/it/content/johnmalley-ocarmjpg

Misijní rodina Donum Dei je již 25 let součástí Řádu karmelitánů.

¦ Vloženo: 27.02.12 ¦

Misijní rodina Donum Dei oslavila 25. výročí přivtělení k řádu. Děkovné bohoslužbě dne 19. Února 2012 v kostele sv. Eustachia v Římě předsedal za účasti členů kurie a mnoha dalších kněží generální představený řádu P. Fernando Millán Romeral, O.Carm. Fotografie ze mše sv. a následné oslavy je možné nalézt na http://ocarm.org/it/content/citoc/25-anni-di-affiliazione-della-famiglia-missionaria-donum-dei

P. John Malley shodou okolností v posledním úvodníku zpravodaje Carmelite Missions psal o sestrách Donum Dei: vyzdvihl, že právě ony hrály klíčovou roli v příchodu karmelitánů do Keni, Camerunu, Burkina Faso a Vietnamu, protože právě na jejich žádost přišli bratři karmelitáni do těchto misijních oblastí a založili zde teologické semináře, která mají povolání. Např. ve Vietnamu bylo od prvního setkání karmelitánů s potenciálními seminaristy v dubnu 1995 vysvěceno již deset kněží.
Semináře ve zníněných zemích podporuje Carmelite Missions (www.Carmelitemissions.org), jejímž ředitelem P. John Malley až do své smrti byl.

Webové stránky

¦ Vloženo: 29.11.11 ¦

Dnes ve večerních hodinách byly spuštěny webové stránky P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm.- www.vojtechkodet.cz.
Smyslem stránek je představit a prezentovat autorizované články, kázání, přednášky, odpovědi na různé otázky a knihy P. Vojtěcha.


Vánoční bohoslužby

¦ Vloženo: 19.12.11 ¦
Pořad vánočních bohoslužeb v našich farnostech naleznete ZDE -->

Poslední číslo časopisu Karmel 3/2011

¦ Vloženo: 29.11.11 ¦

Vyšlo nové číslo časopisu Karmel 3/2011. Můžete ho číst zde ->> nebo si ho můžete stáhnout ve formátu PDF zde ->>
Rozcestník na starší čísla je zde ->>

Zemřel P. Alois J. Juráň, O.Carm

¦ Vloženo: 15.09.11 ¦

Ve středu 17. srpna 2011 zemřel P. Alois Jan Sarkander Juráň, O.Carm. Zemřel náhle v Olomouci, zaopatřen svatými svátostmi. Pohřební obřad se konal 27. srpna 2011 ve farním kostele v Hejčíně a týž den odpoledne ve farním kostele v rodném Lidečku, kde je P. Alois podle svého přání také pohřben v tamním kněžském hrobě.

Nekrolog P. Aloise a několik fotografií z pohřbu naleznete ZDE ->>

Celostátní setkání terciářů

¦ Vloženo: 2.07.11 ¦

V sobotu 2. července se v kostelním Vydří uskutečnilo celostátní setkání karmelitánských terciářů.
Kromě jiného zazněly 2 přednášky - záznam si můžete stáhnou zde: P. Vojtěch Kodet: "Žízeň Boží"
Gorazd Cetkovský: „Starozákonní texty o Eliáši a Elizeovi jako zdroj radosti z tajemství křtu“.
Záznam obou přednášek bude za několik dní na tomto místě k poslechu, nebo stažení ve formátu MP3.
Mezinárodní setkání formátorů karmelitánského řádu

¦ Vloženo: 20.08.10 ¦

Od 1. do 15. srpna se v brazilském Camocim de Sao Félix konalo mezinárodní setkání formátorů karmelitánského řádu z celého světa. Dvoutýdenní program umožnil 69 účastníkům společnou reflexi nad dokumentem Ratio Institutionis Vitae Carmelitanae (RIVC), který byl vydán před 10 lety a stanoví zásady formace kandidátů vstupu do našeho řádu. Zvláštní pozornost byla věnována čtyřem tématům: formátor a jeho role vzhledem k těm, které formuje; vnitřní duchovní cesta kandidátů; sliby a lidský rozvoj osoby povolané k zasvěcenému životu; internacionalita, inkulturace a bratrství. Presentace jednotlivých témat byly zaměřeny jednak na text současného Ratia, jednak na návrh textu, který má v nové edici dosavadní Ratio doplnit.
Hlavními přednášejícími byli: P. Desiderio García Martinez (Arag), Michael Plattig (GerS), Quinn Conners (PCM) a Carlos Mesters (Flum). Charló Camilleri (Mel) nemohl přijet, protože nedostal vízum, text jeho přednášky byl proto předčítán účastníky. Drobnější vstupy měli ještě P. John Keating (kurie), P. Francisco de Sales Alencar (Pern), P. Albertus Herwanta (kurie), P. Giampiero Molinari (Ita) a P. Raúl Maraví (kurie).
Účastníci setkáníÚčastníci setkání, které bylo organizováno mezinárodní formační komisí našeho řádu, mohli denně zakoušet srdečnou pohostinnost provincie Pernabuko a jejího provinciála, P. Francisca de Sales Alencara. Generální převor P. Fernadno Millán Romeral byl přítomen v průběhu prvního týdne setkání. V jeho úvodu jakož i na závěr svého pobytu v Camocim vyzval formátory k vyváženému a tvořívému přístupu k formaci.
Dva dny strávil spoleně s účastníky setkání rovněž arcibiskup Antonio Muniz, O.Carm. Ostatní karmelitánští biskupové v Brazílii, kteří na setkání nemohli přijet, zaslali formátorům své pozdravy.

Převzato z: www.ocarm.org

„Křížem krážem ke svobodě“

¦ Vloženo: 19.08.10 ¦

Ve dnech 10. až 15. srpna 2010 se uskutečnilo další putování Českou Kanadou. Navázali jsme na tradici našich programů na česko-rakouském pomezí a opět jsme putovali Českou Kanadou a přilehlým rakouským územím. Vnímali jsme krásu tohoto kraje a zdejší přírody a společně se zamýšleli nad rozmanitými podobami svobody a nesvobody kolem nás a v nás. Nechyběla každodenní mše svatá a společná modlitba za nás samotné i za další lidi a záležitosti, které jsme nesli v srdci.

Pro dokreslení atmosféry letošního putování je zde krátké video:

Více informací ZDE -->

„Pouť naděje“

¦ Vloženo: 04.08.10 ¦

„Pouť naděje“ – tak se jmenovala akce pro mladé lidi, kteří jsou v kontaktu s našimi karmelitánskými konventy v Evropě, která se konala v Římě ve dnech 19. - 25. července 2010. Sjelo se na ni asi 170 mladých ze všech evropských zemí, v nichž je přítomen náš řád: z Portugalska, ze Španělska, z Itálie, z Malty, z Irska, z Velké Británie, z Francie, Německa, Holandska, Polska, Litvy a z České republiky.
Smyslem pouti bylo spojit mladé, kterým jako karmelitáni pastoračně sloužíme a – inspirováni důležitými tématy karmelské spirituality – prožít společně několik dní ve vzájemném sdílení, v modlitbě a rovněž v alespoň symbolickém společném putování.
Tématem prvního dne, úterý byly „velké vzory naší spirituality“: prorok Eliáš a Panna Maria, spojené s návštěvou římských basilik Panny Marie Větší, Sv. Jana v Lateráně a karmelitánského kostela sv. Martina, kde se nalézá cyklus fresek o proroku Eliáši.
Ikona Panny Marie Matky nadějeNásledující den, středa byl zasvěcen putování jako takovému; o duchovním „výstupu na horu Karmel“ jsme rozjímali, když jsme mlčky vystupovali od jezera Albano k letnímu sídlu Svatého Otce Castel Gandolfo. Čtvrtek patřil naší řeholi, která je z části sestavená z volných citací z listů sv. Pavla – tomu odpovídalo odpolední lectio divina nad úryvky právě z listů sv. Pavla v bazilice sv. Pavla za hradbami. Pátečním tématem bylo učednictví a svědectví započaté návštěvou katakomb sv. Priscilly a pokračující putováním centrem Říma od baziliky sv. Petra přes další významná místa křesťanské historie ke Koloseu, místu mučednictví mnoha křesťanů prvotní církve. Poslední den, sobota, byl dnem rekapitulace naší společné pouti a také dnem pohledu vpřed, vstříc budoucnosti s nadějí, kterou i dnes nám a Evropě dává Kristus. Mladí měli příležitost otevřeně hovořit s generálním převorem řádu P. Fernadem Milláne Romeralem o svých osobních otázkách a těžkostech a rovněž mohli formulovat kritické připomínky k životu a působení bratří karmelitánů tam, kde se s nimi setkávají.
Společné chvíle při liturgii, sdílení a putování a zvláště zkušenost internacionality – možnost komunikace s mladými z jiných evropských zemí, možnost alespoň trochu nahlédnout do jejich kultury a do jejich způsobu prožívání víry, byly určitým „bezprostředním ovocem“ Pouti naděje, kterou chápeme jako přípravný krok na setkání mladých příznivců Karmelu v rámci celosvětového setkání mládeže v Madridu 2011.
Více fotografií a video z pouti je možno shlédnout na: http://www.hoperome.ocarm.org/en/

Za účastníky z českého Karmelu (zleva) Honzu, Tomáše, o. Norberta, Ondru a Honzu: o. Norbert Žuška, OCarm.

Radostná událost

¦ Vloženo: 17.07.10 ¦

V předvečer slavnosti Panny Marie Karmelské přijal v Kostelním Vydří řeholní oděv a tím začal tříleté zkušební období P. Pavel Hanáček. Zároveň také přijal řeholní jméno Jan Vianney. Modlíme se a přejeme otci Janu, aby v našem společenství našel to k čemu se cítí povolán.

„Zaniklé vesnice nejsou němé“

¦ Vloženo: 15.05.10 ¦

sobotu 8. května 2010 se po roce uskutečnila pouť, spojující zaniklé osady Košťálkov a Romava (v příhraničí s Rakouskem). Znovu jsme se spolu s mladými, tamními rodáky a dalšími lidmi na těchto místech modlili a měli mši svatou. Zde si můžete prohlédnout několik fotek nebo film o této pouti [VIMEO] nebo [YOUTUBE]

Beatifikace karmelitánského kněze Angela Paoliho

¦ Vloženo: 25.04.10 ¦

V neděli Dobrého Pastýře, 25. dubna 2010, jsem měla tu čest účastnit se v římské basilice sv. Jana na Lateránu beatifikace karmelitánského kněze Angela Paoliho. Bohoslužbě předsedal generální vikář římské diecéze Agostino kard. Vallini, slavnostní prohlášení o beatifikaci pronesl jménem Svatého Otce prefekt Kongregace pro svatořečení, arcibiskup Angelo Amato.

Basilika se již od devíti hodin plnila poutníky, převážně členy karmelitánské rodiny. V deset hodin byla bazilika plná. Koncelebrovalo jistě padesát karmelitánských kněží, mezi nimi samozřejmě členové vedení řádu. Bylo zajímavé vidět různé znaky či oděv skupin karmelitánských terciářů a členů různých bratrstev. Mše svaté se zúčastnilo osm biskupů. Dobře připravenou liturgii provázel krásným zpěvem sbor jedné karmelitánské farnosti.

Samotná mše svatá byla velice klidná a hluboká. Zdálo se zde být opravdu přítomno charisma Karmelu, který zakouší přítomnost Boha v jemném vánku. Při návštěvách hrobů světců člověk zažívá jejich specifické charisma a povahu. Zde, v přítomnosti ostatků o. Angela, bylo cítit to, čím vynikal: lásku a úctu k člověku, přijetí druhého, naslouchání jeho potřebám. Nebyl asi populární postavou podle moderních měřítek - nevyvolával kolem sebe rozruch, neupozorňoval na sebe, ale tiše, trpělivě a věrně sloužil tam, kam ho Bůh poslal. Sílu ke službě čerpal z modlitby, z meditace Božího slova, z důvěrného vztahu s Bohem a jeho Matkou. Jeho úsměv plný laskavosti a přijetí, jak je zachycen na beatifikačním obraze, působil dojem, jako by byl s námi přítomen.

Odcházela jsem ze mše svaté opravdu potěšena a povzbuzena tím, že v Karmelu existuje tak nádherný člověk a že - ač žil v 17. století - byl opravdu prorocky blahořečen právě v dnešní době, která velmi potřebuje vzory laskavosti, nesobeckosti a nezištné služby, pramenící z lásky k Bohu a bližním.

Martina Vintrová, Řím

Oficiální stránky o blahořečení: http://www.beatificazioneangelopaoli.it

Bl. Angelo Paoli, O.Carm.

¦ Vloženo: 05.03.10 ¦

V neděli 25. 4. 2010 bude v Římě prohlášen za blahoslaveného italský karmelitánský kněz P. Angelo Paoli (1642-1720). Žil v době vrcholícího baroka, byl současníkem bosého karmelitána P. Karla Felixe Slavaty (1640-1712), který sice pocházel z Telče, ale dlouhá léta také žil a působil v Římě a na sklonku svého života požehnal první kapli na poutním místě v Kostelním Vydří.
Bl. Angelo byl velkým apoštolem křesťanské charity. Staral se o chudé, nemocné, vězněné a do této služby dokázal zapojit i mnoho dalších lidí, kteří u něj hledali a nacházeli duchovní pomoc. Jeho láska k potřebným vycházela z jeho neméně hluboké lásky ke Kristu, k jeho utrpení a jeho tajemné přítomnosti v eucharistii.
Podrobnější životopis Angela Paoli uveřejníme na stránkách časopisu Karmel.


Setkání Komise a Sekretariátu pro laiky

¦ Vloženo: 12.1.10 ¦

Ve dnech 10. až 13. listopadu 2009 proběhlo v konventu generální kurie Řádu karmelitánů druhé setkání Komise a Sekretariátu pro laiky (tj. pro karmelitánský třetí řád a jiná společenství laiků, patřící k Řádu karmelitánů). Setkání předsedal generální delegát pro laiky, P. Josef Jančář, O.Carm.
Během setkání byl schválen návrh programu příštího mezinárodního kongresu karmelských laiků, připravený Sekretariátem. Kongres se bude konat v září 2012 v Sassone poblíž Říma. V diskusi o formaci karmelských laiků vyšla najevo potřeba vytvořit komentář k již vydaným „Pravidlům pro formaci“ a poskytnout tak jednotnou a podrobnou pomůcku, užitečnou na mezinárodní úrovni.
Pozornost byla věnována i problému rozdílných úkolů a odpovědnosti laiků a karmelitánů- řeholníků. pokud jde o laiky. Hovořilo se o mezinárodním setkání řeholníků – delegátů, kteří jsou péčí o laiky pověřeni v jednotlivých provinciích řádu v různých zemích. P. Josef Jančář plánuje svolat takové setkání v závěru roku 2010 jako krok k prohloubení vzájemné spolupráce a jako prostor pro diskusi nad tématy společného zájmu.
V závěru setkání advokát Andrea Ventimiglia, karmelitánský terciář, spolu s P. Josefem představili účastníkům projekt „Terz’Ordine Carmelitano Internazionale - TOCI“ (Mezinárodní karmelský třetí řád). Tato instituce již prakticky existuje, ale měla by nyní dostat novou náplň: přispívat jednak k oživení činnosti karmelských laiků v jednotlivých provinciích, a také ke koordinaci jejich různý iniciativ.
(zdroj: CITOC 117 / 2009)

Ukončení jubilejního roku

¦ Vloženo: 8.1.10 ¦

Ve dnech 28.-29. 12. 2009 se v klášteře v Kostelním Vydří uskutečnilo setkání všech bratří Českomoravské generální delegatury. Bratři společnou modlitbou, mší svatou a obnovou svých řeholních slibů uzavřeli jubilejní rok, v němž slavili 300. výročí založení zdejšího poutního místa Panny Marie Karmelské. Kostelní Vydří se v roce 1908 stalo novým začátkem života a působení řádu na Moravě. Generální delegát P. Vojtěch Kodet při bohoslužbě znovu zasvětil delegaturu a její budoucnost Panně Marii Karmelské. Ve spolupráci s bratry z kláštera ve Straubingu (GerS) se letos podařilo zbudovat nový dům pro poutníky. Tato spolupráce je naplánována v oblasti studia a šíření karmelitánské spirituality a v péči o poutníky i na nadcházejících pět let.


Tisková zpráva

¦ Vloženo: 23.12.09 ¦

Realizace projektu „Rozvoj spolupráce české a bavorské provincie Řádu karmelitánů“ ukončena!
Obnova nevyužívaného hospodářského stavení z konce 19. století a jeho přeměna na přednáškový sál a výstavní galerii, byla cílem nedávno ukončené realizace projektu spolufinancovaného Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko.
Čtěte více ->

Nové číslo časopisu Karmel

¦ Vloženo: 13.12.09 ¦

Poslední letošní číslo časopisu Karmel 3/2009 . Můžete je číst i si stáhnout ve formátu PDF zde -->

Zhodnocení výstavy

¦ Vloženo: 13.12.09 ¦

V diecézním muzeu v brně proběhla ve dnech 15.10.-22.11.2009 výstava u příležitosti 300. výročí vzniku poutního místa Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří. Kurátorka výstavy Jana Mlatečková nám poslala zhodnocení této výstavy.

Vážený Otče,
slíbila jsem, že napíšu pár vět jako hodnocení výstavy v kryptě.

Výstavu 300 let poutního místa Kostelní Vydří, která se konala v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla v Brně od 15. 10. do 22. 11. 2009 navštívilo bezmála 700 návštěvníků. Vzhledem k nepříliš vlídnému počasí a celkovému malému zájmu o kulturu to myslím není špatný výsledek.

Ohlasy včetně zápisů v knize byly veskrze kladné. Akce byla propagována formou letáků, elektronicky, upoutávka byla také po dva měsíce v brněnském přehledu kulturních akcí KAM, podařilo se mi díky ředitelce etnografického ústavu uveřejnit také poměrně obsáhlý článek ve Věstníku Asociace muzeí a galerií, který odebírají téměř všechny muzejní instituce v republice, v Actech curiae, v českém rozhlase, vernisáž natáčela také brněnská kabelová televize. Tatáž televize poté natáčela také krátký dokument o katedrále a farnosti při kostele sv. Petra a Pavla; v rámci tohoto dokumentu bude zařazena také část natočená v kryptě katedrály, kde jsem pohovořila nejen o historickém prostoru, ale i konané výstavě (tento dokument se teprve dokončuje). Dále v kryptě natáčela také televize Noe; já bych měla mít v jejich šotu pasáž týkající se rodu Butzů (neviděla jsem to). Po dobu konání výstavy také proběhla komentovaná prohlídka pro pracovníky biskupství.

Návštěvníci na výstavě setrvali většinou poměrně dlouho a mnozí pečlivě pročítali texty na panelech, zaujal také dokument manželů Veličkových. Oceňována byla citlivá instalace v kryptě i kvalita propagačních materiálů, jejichž autorem je výtvarník Vojtěch Kučera. Mnozí návštěvníci pod dojmem výstavy vyslovili přání poutní místo navštívit.

Prodalo se také poměrně dost pohlednic a obrázků s motivem milostného obrazu a kostela, také několik publikací Mariánské Vydří a další knihy z karmelitánského nakladatelství. Našli se i tací, kteří navštívili výstavu opakovaně.

Myslím, že tato výstava byla jak po tematické stránce, tak i z hlediska vystavených exponátů velmi vhodnou pro specifický prostor krypty, s možností poučit se a díky atmosféře navozené historickým prostorem i formou instalace, se také na chvíli pozastavit a zamyslet. Krásné téma, zajímavé exponáty, v krásném prostoru, decentně a elegantně.

Ještě jednou děkuji a přeji krásný Advent

Jana Mlatečková
(kurátorka výstavy)

Kódování stránek

Vážení návštěvníci našich stránek, omlouváme se za nečitelnost některých z ních, pokud používáte starší verze prohlížeče Internet Explorer, který si neporadí s kódováním UTF-8. Buddeme se snažit chybu napravit. Děkujeme za trpělivost i přízeň

Nové číslo časopisu Karmel

¦ Vloženo: 24.11.09 ¦

Opět po delší době jsou k dispozici letošní čísla časopisu Karmel 1/2009 a 2/2009. Můžete je číst i si stáhnout ve formátu PDF zde -->

zde

Jmenování generálního delegáta

¦ Vloženo: 10.10.09 ¦

V návaznosti na visitaci generála řádu byl na další tříleté období jmenován generálním delegátem pro ČR P. Vojtěch Kodet, O.Carm. Jeho radními byli jmenování P. Gorazd Pavel Cetkovský, O. Carm. a P. Benedikt Juraj Križan, O.Carm.

Návštěva generálního převora

¦ Vloženo: 21.9.09 ¦

V tomto týdnu od 21. do 26. září 2009 navštíví naši zemi generální převor Řádu karmelitánů P. Fernando Millán Romeral, O.Carm. (Španělsko) spolu s radním pro Evropu P. Johnem Keatingem, O.Carm. (Irsko). Na programu bude návštěva všech komunit a setkání s bratřími. Bratři také navštíví komunitu sester Donum Dei v Brně a sester karmelitek 2. řádu ve Volfířově.


Prohlídka poutního místa

¦ Vloženo: 27.6.09 ¦

Chcete se do Kostelního Vydří podívat, aniž byste opustili svou židli? Připravili jsme pro Vás malou virtuální prohlídku. Doufám, že se nespokojíte s virtuální realitou, protože skutečnost je vždy krásnější.
Račte vstoupit


Celostátní setkání terciářů 2009

¦ Vloženo: 24.6.09 ¦

Letošní celostátní setkání terciářů v Kostelním Vydří se uskutečnilo v sobotu 20. června 2009. Mši sv., kterou celebroval P. Vojtěch Kodet, O.Carm. Program pak pokračoval přednáškou otce Gorazda, O.Carm: "Nám po tomto putování ukaž..." aneb Jubileum 300 let poutního místa v Kostelním Vydří jako podnět pro náš duchovní život [MP3 40MB]. Po obědě s možností přátelských setkání pokračoval odpolední program přednáškou otce Jeronýma, O.Carm.: Sv. Terezie z Lisieux a kněží. [MP3 44MB]
Setkání bylo zakončeno Loretánskými litaniemi a svátostným požehnáním

Pořad o karmelitánech na ČT 2

¦ Vloženo: 24.6.09 ¦

V neděli 21.6.2009 v 15.40 hodin uvedla Česká televize na kanálu ČT 2 pořad z cyklu Zasvěcení - karmelitáni. Tento pořad je možné nyní shlédnou na: www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209562213000008-zasveceni/

Časopis Karmel 4/2008

¦ Vloženo: 20.4.09 ¦

Poslední číslo časopisu Karmel 4/2008 je již v internetové podobě. Najdete v něm další pokračování článku sr. Milady od Spasitele světa, OCD o rodičích sv. Terezie z Lisieux, dokončení rozjímání otce Gorazda nad karmelitánskou řeholí aj. Čtěte více -->.
Je k dispozici PDF soubor


300. let poutního místa

¦ Vloženo: 26.3.09 ¦

V tomto roce 2009 slavíme v Kostelním Vydří 300 let vzniku poutního místa Panny Marie Karmelské. U této příležitosti udělil brněnský biskup Mons Vojtěch Cikrle poutnímu chrámu milost plnomocných odpustků. Odpustky lze získat od 25. března do 31. prosince 2009, za dodržení těchto podmínek:

Nemocní mohou tyto odpustky získat doma duchovní návštěvou tohoto místa při splnění ostatních podmínek, a když v důvěře svěří své nemoci a životní obtíže Bohu skrze Pannu Marii.

Dekret otce biskupa si můžete přečíst ZDE -->

rodiče sv. Terezie z Lisieux

Blahořečení rodičů
sv. Terezie z Lisieux

¦ Vloženo: 20.10.08 ¦

V neděli 19.10.2008 byli v Lisieux (Francie) blahořečeni manželé Louis a Zélie Martinovi, rodiče sv. Terezie od Dítěte Ježíše. Jejich příklad vyzdvihl před modlitbou Anděl Páně papež Benedikt XVI. během své návštěvy v Pompejích (Itálie). Čtěte více -->


Další novinky na www.karmel.cz

¦ Vloženo: 5.3.08 ¦

Milí návštěvníci,
chtěli bychom Vás upozornit na některé aktualizace na našich stránkách. Především je to program poutí v Kostelním Vydří v roce 2008 a také nabídka programů pro mladé lidi.
Také si můžete přečíst všechna čísla časopisu Karmel, a to od roku 1999.


Ještě gen. kapitula

¦ Vloženo: 5.12.07 ¦

Poněkud se zpožděním, ale přece. Reflexi gen. kapituly našeho řádu, jak ji viděla terciářka Vladimíra Polišenská naleznete ZDE a také několik fotografií
Generálnímu převorovi J. Chalmersovi u příležitosti gen. kapituly zaslal dopis také papež Benedikt XVI. Zde je jeho český překlad
Na závěr kapituly bylo vydáno závěrečné poselství.


Nová generální rada

Na generální kapitule našeho řádu, která proběhla v září tohoto roku v italském Sassone byl také zvolen nový generální představený Řádu karmelitánů a jeho rada. --> čtěte více


400 let od úmrtí
svaté Marie Magdalény de' Pazzi

25. května 2007 uplynulo 400 let od úmrtí svaté Marie Magdalény de' Pazzi. Svatá Marie Magdalena de´ Pazzi se narodila r. 1566 ve Florencii. Toto město je spjato s celým jejím životem. Šestnáctiletá vstoupila do tamního kláštera karmelitek (1582) a v roce 1584 složila slavné sliby... číst celý článek -->

© Českomoravská generální delegatura Řádu karmelitánů
 

Jste

návštěvník
našich stránek
od 13.10.2000WebArchiv - archiv českého webu