Aktualizováno: 18.10.2007
Řád karmelitánů

Bohoslužby
v Kostelním Vydří
v roce 2008

Pravidelné

neděle v 8:00 hodin v červeneci a srpnu také v 10:00 hodin
pondělí, středa, pátek v 18:00 hodin

Mariánské první soboty

5. ledna, 2. února, 1. března, 5. dubna, 3. května, 7. června, 5. července, 2. srpna, 6. září, 4. října, 1. listopadu, 6. prosince

Program: 16:30 hodin růženec
17:00 hodin mše svatá,
mariánské litanie, adorace a svátostné požehnání

Příležitost ke svátosti smíření

Postní kázání, křížová cesta a nešpory

postní neděle v 17:00 hodin

Velikonoční svátky a svatodušní svátky

Zelený čtvrtek 20. března 18:00 hodin mše sv. na památku večeře Páně
Velký pátek 21. března 17:00 hodin velkopáteční obřady
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
sobota 22. března 21:00 hodin Velikonoční vigilie
neděle 23. března 8:00 hodin
10:00 hodin
mše svatá
mše svatá
Slavnost Seslání Ducha svatého
sobota 10. května 19:00 hodin Svatodušní vigilie
neděle 11. května 8:00 hodin
10:00 hodin
mše svatá
mše svatá

Vánoční a novoroční bohoslužby

Štědrý den 24. prosince 24:00 hodin půlnoční mše svatá
Slavnost Narození páně
25. prosince 8:00 hodin
10:00 hodin
mše svatá
mše svatá
Svátek sv. Štěpána 26. prosince 8:00 hodin mše svatá
Konec roku - 31. prosince 23:00 hodin mše svatá na poděkování
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
1. ledna 2009 8:00 hodin
10:00 hodin
mše svatá
mše svatá

Program poutí

Leden

Novoroční pouť
úterý 1. ledna
8:00 hodin
10:00 hodin
mše svatá
mše svatá

Květen

Květnová pouť
neděle 4. května
8:00 hodin
10:00 hodin
mše svatá
mše svatá
Terciářská pouť
sobota 31. května
10:00 hodin začátek celodenního programu

Červenec

Pouť pro muže
neděle 6. července
9:00 hodin
10:00 hodin
přednáška
mše svatá
Malá pouť
neděle 13. července
8:00 hodin
10:00 hodin
mše svatá
mše svatá
Kněžská pouť
středa 16. července
8:00 hodin
10:00 hodin
mše svatá
mše svatá
(hlavní celebrant otec biskup)
Velká pouť
sobota 19. července 19:00 hodin mše svatá
noční adorace
neděle 20. července 7:00 hodin
8:00 hodin
9:30 hodin
11:00 hodin
14:30 hodin
mše svatá
mše svatá
mše svatá
mše svatá
svátostné požehnání

Srpen

Srpnová pouť
neděle 24. srpna
8:00 hodin
10:00 hodin
mše svatá
mše svatá

Říjen

Říjnová pouť
neděle 12. října
8:00 hodin
10:00 hodin
mše svatá
mše svatá
 
© Českomoravská generální delegatura Řádu karmelitánů