KOSTELNÍ VYDŘÍ

Poutní místo Panny Marie Karmelské a klášter karmelitánů

Pravidelné

neděle
pondělí, středa, pátek
v 8:00 hodin
v 18:00 hodin
v červenci a srpnu také v 9:30 hodin

Příležitost ke svátosti smíření: neděle: 7:30 - 8:00 (podle potřeby i déle), pondělí, středa, pátek: 17:30 - 17:50

 

Mariánské první soboty

7. ledna, 4. února, 4. března, 1. dubna, 6. května, 3. června, 1. července, 5. srpna, 2. září, 7. října, 4. listopadu, 2. prosince

Program: 16:30 hodin růženec
  17:00 hodin mše svatá,
mariánské litanie, adorace a svátostné požehnání

Příležitost ke svátosti smíření: 16:00 - 17:00 (podle potřeby i déle)

 

 Velikonoční svátky a svatodušní svátky

Zelený čtvrtek 13. dubna 18:00 hodin mše svatá na památku Večeře Páně
Velký pátek 14. dubna 15:00 hodin obřady na památku umučení Páně
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
sobota 15. dubna 21:00 hodin Velikonoční vigilie
neděle 16. dubna 8:00 hodin
9:30 hodin
mše svatá
mše svatá
Slavnost Seslání Ducha svatého
neděle 4. června 8:00 hodin
9:30 hodin
mše svatá
mše svatá

 

Vánoční a novoroční bohoslužby

Štědrý den 24. prosince 22:00 hodin mše svatá v noci
Slavnost Narození Páně
25. prosince 8:00 hodin
9:30 hodin
mše svatá za svítání
mše svatá ve dne
Svátek sv. Štěpána 26. prosince 8:00 hodin mše svatá
 
Konec roku - 31. prosince 21:00 hodin
23:00 hodin
adorace
mše svatá na poděkování
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
1. ledna 2018 8:00 hodin
9:30 hodin
mše svatá
mše svatá

 

Program poutí 

Leden

Novoroční pouť
neděle 1. ledna
8:00 hodin
9:30 hodin
mše svatá
mše svatá

Květen

Květnová pouť
neděle 7. května
8:00 hodin
9:30 hodin
mše svatá
mše svatá

Červenec

Pouť pro muže
neděle 2. července
9:00 hodin
10:00 hodin
přednáška pro muže
mše svatá
Malá pouť
neděle 9. července
8:00 hodin
9:30 hodin
mše svatá
mše svatá
Kněžská pouť
sobota 15. července
8:00 hodin
10:00 hodin
mše svatá
mše svatá
(hlavní celebrant otec biskup)
Velká pouť
sobota 15. července 19:00 hodin mše svatá
noční adorace
neděle 16. července 7:00 hodin
8:00 hodin
9:30 hodin
11:00 hodin
14:30 hodin
mše svatá
mše svatá
mše svatá
mše svatá
svátostné požehnání

Srpen

Srpnová pouť
neděle 27. srpna
8:00 hodin
9:30 hodin
mše svatá
mše svatá

Říjen

Říjnová pouť
neděle 8. října
8:00 hodin
9:30 hodin
mše svatá
mše svatá

Připomínáme

16 pro 2017 08:00-12:00
Setkání terciářů Olomouc-Hejčín
03 led 2018 00:00
sv. Cyriak Eliáš Chavara, kněz
06 led 2018 09:00-13:30
Setkání terciářů Praha - Liboc
08 led 2018 00:00
sv. Petr Tomáš, biskup
08 led 2018 16:30-19:00
Setkání terciářů Klatovy

Přihlášení