KOSTELNÍ VYDŘÍ

Poutní místo Panny Marie Karmelské a klášter karmelitánů

Pravidelné

neděle
pondělí, středa, pátek
v 8:00 hodin
v 18:00 hodin
v červenci a srpnu také v 9:30 hodin

Příležitost ke svátosti smíření: neděle: 7:30 - 8:00 (podle potřeby i déle), pondělí, středa, pátek: 17:30 - 17:50

 

Mariánské první soboty

7. ledna, 4. února, 4. března, 1. dubna, 6. května, 3. června, 1. července, 5. srpna, 2. září, 7. října, 4. listopadu, 2. prosince

Program: 16:30 hodin růženec
  17:00 hodin mše svatá,
mariánské litanie, adorace a svátostné požehnání

Příležitost ke svátosti smíření: 16:00 - 17:00 (podle potřeby i déle)

 

 Velikonoční svátky a svatodušní svátky

Zelený čtvrtek 13. dubna 18:00 hodin mše svatá na památku Večeře Páně
Velký pátek 14. dubna 15:00 hodin obřady na památku umučení Páně
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
sobota 15. dubna 21:00 hodin Velikonoční vigilie
neděle 16. dubna 8:00 hodin
9:30 hodin
mše svatá
mše svatá
Slavnost Seslání Ducha svatého
neděle 4. června 8:00 hodin
9:30 hodin
mše svatá
mše svatá

 

Vánoční a novoroční bohoslužby

Štědrý den 24. prosince 22:00 hodin mše svatá v noci
Slavnost Narození Páně
25. prosince 8:00 hodin
9:30 hodin
mše svatá za svítání
mše svatá ve dne
Svátek sv. Štěpána 26. prosince 8:00 hodin mše svatá
 
Konec roku - 31. prosince 21:00 hodin
23:00 hodin
adorace
mše svatá na poděkování
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
1. ledna 2018 8:00 hodin
9:30 hodin
mše svatá
mše svatá

 

Program poutí 

Leden

Novoroční pouť
neděle 1. ledna
8:00 hodin
9:30 hodin
mše svatá
mše svatá

Květen

Květnová pouť
neděle 7. května
8:00 hodin
9:30 hodin
mše svatá
mše svatá

Červenec

Pouť pro muže
neděle 2. července
9:00 hodin
10:00 hodin
přednáška pro muže
mše svatá
Malá pouť
neděle 9. července
8:00 hodin
9:30 hodin
mše svatá
mše svatá
Kněžská pouť
sobota 15. července
8:00 hodin
10:00 hodin
mše svatá
mše svatá
(hlavní celebrant otec biskup)
Velká pouť
sobota 15. července 19:00 hodin mše svatá
noční adorace
neděle 16. července 7:00 hodin
8:00 hodin
9:30 hodin
11:00 hodin
14:30 hodin
mše svatá
mše svatá
mše svatá
mše svatá
svátostné požehnání

Srpen

Srpnová pouť
neděle 27. srpna
8:00 hodin
9:30 hodin
mše svatá
mše svatá

Říjen

Říjnová pouť
neděle 8. října
8:00 hodin
9:30 hodin
mše svatá
mše svatá

Nelze vyjádřit naši vděčnost nad bohatstvím Božích darů za těch osm let. Z počáteční snahy připomenout si dávné i nedávné křivdy a modlit se za odpuštění křivd a dobrou budoucnost vyrostl košatý strom setkání, přátelství i oživení téměř zapomenutých míst. Děkujeme všem a s důvěrou čekáme, co nám všem ještě Pán připraví. A zveme do České Kanady i vás.

Číst dál...

V minulých letech probíhalo několikadenní putování po v České Kanadě, v oblasti v minulosti osídlené a prosperující, ale dnes opuštěné a zatížené událostmi 20. století. Níže naleznete fotografie, videa i svědectví účastníků

Modlitební putování Českou Kanadou

15. – 20. srpna 2006
foto: ZDE->>

Číst dál...

V minulých letech proběhlo několik akcí v České Kanadě, v oblasti v minulosti osídlené a prosperující, ale dnes opuštěné a zatížené událostmi 20. století. Níže naleznete nejen seznam, ale také fotografie a videa.

Cesta ke smíření - Modlitební setkání v České Kanadě

postavení kříže na místě bývalé kaple Andělů strážných v Košťálkově 21. dubna 2007
foto: ZDE ->>

Číst dál...

Kostelní Vydří a dolní kostel

kv doln kostelSamotná obec Kostelní Vydří leží dole pod návrším s poutním kostelem. Prochází jí Vyderský potok, na němž bylo dříve několik rybníků. Jméno vesnice (i dvou dalších vesnic v nejbližším okolí) pochází zřejmě od slova vydra.

První zmínka o obci sahá do 14. století. Tehdy je tu již také doložen kostel Navštívení Panny Marie, tehdy farní, jehož původní gotická podoba prošla později úpravami, ale zůstává zřetelná i dnes (klenutí oken a kružby v nich). Kostel není uvnitř mimo čas bohoslužeb přístupný, ale zpravidla první červencovou neděli se tu slaví tzv. "dolní" pouť – svátek Navštívení Panny Marie (podle zažitého termínu před poslední úpravou liturgického kalendáře).

Číst dál...

Kostel Panny Marie Karmelské

k kvletoV roce 1694 koupil zdejší panství nový majitel Gerhard Jindřich Butz z Rolsbergů. V té době se mezi lidmi vyprávělo, že kolem Boží muky na kopci nad vesnicí se někdy ukazuje zvláštní záře. Zbožný šlechtic se v Telči radil s Felixem Karlem Slavatou, který byl knězem a řeholníkem Řádu bosých karmelitánů. Na jeho radu vystavěl baron Butz na onom místě kapli a umístil do ní obraz Panny Marie Karmelské. To se stalo roku 1709. Od té doby přicházejí na toto místo poutníci prosit Pannu Marii o přímluvu.

Číst dál...

Areál kláštera a poutního kostela Panny Marie KarmelskéAčkoli budova kláštera byla při poutním kostele Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří postavena již v polovině 18. století - aby tu poutníkům byli k dispozici kněží každodenně, nepříznivé společenské poměry (osvícenství a vláda Josefa II.) tehdy příchodu řeholníků zabránily. Snad by jimi bývali byli bosí karmelitáni.

Číst dál...

Kalendář

říjen 2017
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Přihlášení